Sfeerelement

Blue Deal - Werkbezoeken tot en met
6 april opgeschort

17 maart 2020

In lijn met de strengere coronamaatregelen hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van Waterschappen besloten om alle vliegreizen die in het kader van de Blue Deal in de periode tot en met 6 april zouden plaatsvinden te annuleren.

Op dit moment wordt geïnventariseerd wat het schrappen van deze internationale werkbezoeken voor de Blue Deal-partnerschappen betekent en wat eventuele vervolgstappen zijn. Zodra hierover meer bekend is, informeert het Blue Deal-programmabureau de partnerschappen.

Internationaal programma
De Blue Deal is het internationale programma van de 21 waterschappen in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het programma heeft als doel om 20 miljoen mensen aan schoon, voldoende en veilig water te helpen. Het loopt tot en met 2030 en bestaat uit 16 partnerschappen in 14 landen.

Meer over:
Blue Deal

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.