Sfeerelement

Boeren gaan fors meer betalen aan nieuw belastingplan waterschappen

12 maart 2018

Boeren gaan fors meer heffing betalen aan waterschappen als het aan de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ligt.

Zo stellen onderzoekers van het vakblad V-Focus en de University College Roosevelt in Middelburg. De commissie heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een voorstel uitgewerkt om de heffingen voor de waterschapstaken aan te passen. Een van de voorstellen is een extra verontreinigingsheffing voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgrond.

De CAB stelt voor een forfaitaire belasting in te voeren van 1 vervuilingseenheid (VE) per hectare, wat neerkomt op zo’n 5.000 euro per bedrijf, afhankelijk van het aantal hectares en onder welk waterschap het bedrijf valt. Zo stellen de onderzoekersjournalist Geesje Rotgers van V-Focus, associate professor Jaap Hanekamp (op foto) van de URC Middelburg. Hun studie is gefinancierd door de Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Minder dan 60 procent
De CAB stelt dat de landbouw verantwoordelijk is voor 60 procent van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Na checken van de onderliggende data concluderen de onderzoekers dat dit hoge percentage tot stand komt doordat enkele bronnen bij de landbouw worden geteld waarvoor de landbouw niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Het gaat daarbij om fosfaat en stikstof dat vrijkomt uit bijvoorbeeld kwel, uitloging uit zeeklei of instroom vanuit grote rivieren.

De onderzoekers hebben ook meetgegevens opgevraagd over de stikstofconcentraties die via Belgische en Duitse beken in het Nederlandse watersysteem terecht komen. In sommige beken die Nederland instromen, wordt tot meer dan 10 mg/l stikstof gemeten, terwijl de norm in Nederland 2,3 mg/l is.

De onderzoekers voelen zich gesterkt in hun opvatting dat de landbouw veel minder nutriënten uitstoot door emissiecijfers uit het programma Emissieregistratie dat aanzienlijk lagere percentages aan de landbouw toerekent, respectievelijk 40 procent stikstof en 18 procent fosfaat.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.