Blad met waterdruppel
Sfeerelement

Handboek voor de Watervriendelijke Tuin

5 maart 2018

Leg een regenwatervijver aan. Plaats een regenton. Plaats groene hagen. Plant een boom.

Zo maar wat tips uit het handboek voor de watervriendelijke tuin. Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregelen voor een watervriendelijke en hittebestendige tuin. In het boek staat niet alleen beschreven wat bewoners kunnen doen, maar ook hoe. 

Tuincentra zijn belangrijke informatiebronnen voor bewoners én partners voor gemeenten en waterschappen in het stimuleren van tuinen die water infiltreren en vasthouden. Het ‘Handboek voor de watervriendelijke tuin’ bestaat uit een algemeen informatief deel en negentien infobladen met concrete maatregelen. De infobladen zijn los te gebruiken. 

Het Handboek voor de watervriendelijke tuin is een initiatief van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Tuinbranche Nederland. De samenstelling was in handen van Atelier Groenblauw. Stichting RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben bijgedragen aan de realisatie.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.