Sfeerelement

Studiereis Klimaatverandering Nantes

19 juni 2018

Stadswerk, Stichting  RIONED, Waternetwerk en Waternet organiseren samen met de Nederlandse ambassade, NBSO-Nantes en de metropoolregio Nantes een aantrekkelijk werkbezoek aan Nantes van 12 - 14 september 2018.

Nantes heeft nu het klimaat dat in 2050 het weer in ons land zal kenmerken. Hoe gaat men daarmee om? Daarnaast heeft Nantes, European Green Capital van 2013, meer te bieden. Het voert vooruitstrevend beleid en is niet ‘af’. Er ontstaan steeds nieuwe oplossingen en initiatieven, waarbij burgerparticipatie, vanuit grote, inspirerende stadsdebatten, een belangrijke rol speelt.

Programma
De metropoolregio Nantes zet de deur voor ons open en toont duurzame oplossingen in de openbare ruimte. Maatregelen voor waterbeheersing en het tegengaan van wateroverlast en innovaties in de groene leefruimte. Ook ervaart u hoe Nantes werkt aan een gezonde leefomgeving, het fietsend woon-werkverkeer bevordert en welke acties het onderneemt om in 2030 de CO2 uitstoot te halveren. En vooral ook hoe Nantes dat samen met bewoners doet. U doet er waardevolle contacten op met Franse collega’s; contacten die u in uw werkpraktijk goed van pas komen. Deze studiereis geeft u nieuwe inzichten en handvatten die u direct kunt toepassen in uw eigen werkpraktijk.

.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.