Sfeerelement

Nuttige bijeenkomst Roermond

15 juni 2018

Op woensdag 6 juni was ‘Samenwerken aan water’ te gast in Roermond bij Waterschap Limburg.

Deze landelijke netwerkdag bestond uit twee delen. Het ochtendprogramma was facultatief, plaats van handeling het oppervlaktewaterstation Heel, waar Maaswater in drinkwater verandert.Na zijn welkomstwoord en inleiding gaf Peter van Diepenbeek deze morgen een rondleiding. De importantie van goede samenwerking kwam hierbij ook aan de orde. 

Terug bij het Waterschap Limburg Roermond sloten de middaggasten aan voor de lunch. De middagsessie werd afgetrapt met een introductie en panelgesprek door bestuurders en vertegenwoordigers, waaronder de wethouder van Sittard-Geleen Leon Geil, die tevens voorzitter van het Waterhuis Limburg is.

Veilige dijken, droge voeten, schoon en voldoende water. Dat was het thema van de lezing vanJosette van Wersch. Zij heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg en beheert daarin de portefeuille ‘Zuiveren en waterketen’. Zij deelde de kerngetallen over het waterschap en gaf aan dat samenwerken in de waterketen naast het delen van innovatie en deskundigheid ook nog eens een kostenbesparing van 10 tot 20 % oplevert.  

Ria Doedel, directeur van Waterleidingmaatschappij Limburg, liep in vogelvlucht langs de heilige bronnen, verbindingen, verantwoordelijkheden, zorgplicht en de reeds aanwezige samenwerkingsinitiatieven.Mirjam van Roode (omgevingsmanager Waterleidingmaatschappij Limburg) was daarna aan de beurt om te vertellen over de Omgevingswet: vertrouwen is goed, samenwerken is beter!Zij liet zien waar de WML zichtbaar is en waar minder zichtbaar. Driekwart zit tenslotte onder de grond. Samenwerken is daarom van ongekend belang, zo benadrukte Van Roode. Zo zijn bijvoorbeeld de drinkwatermakers in het westen van het land afhankelijk van de keuzes die in Limburg gemaakt worden. 

Ook Roy Thyssen (adviseur riolering en water, gemeente Peel en Maas) ging met zijn betoog door op de Omgevingswet en hoe het water en klimaat daarin geborgd kunnen worden. Hij sprak over het bepalen van het gebied voor de pilot en de vier bouwstenen: Natuurlijk water, passende bescherming, schoon water en voldoende water. Daarnaast belichtte hij de eventuele vervolgstappen in het proces, om zodoende voor 1 januari 2021 klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De onzekerheid over wat allemaal nog te wachten staat, vraagt om een themagerichte aanpak.  

Na de pauze spraken Gert Middel (adviseur Waterschap Limburg) over het waterklaar maken van de stad en Marlie Berghs (programmamanager Water in Balans Waterschap Limburg) over samenwerking bij wateroverlast. De campagne voor het waterklaar maken is in de zomer van 2017 gestart op velerlei gebieden waaronder communicatie, lesmateriaal en opleidingen. In het programma voor de komende zes jaar zal iedereen aan de slag moeten: de provincie, de drinkwaterbedrijven en de waterschappen. Er moeten juiste keuzes gemaakt worden in de stimuleringsregelingen.Rond vier uur kwam er een einde aan het officiële gedeelte van deze geslaagde bijeenkomst van ’Samenwerken aan water’.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.