Nieuwsoverzicht

╼╾

6 gemeenten en waterschap Brabantse Delta maken nieuwe afspraken over waterbeheer

22 juni 2018

De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert hebben nieuwe afspraken gemaakt met waterschap Brabantse Delta over het gezamenlijke waterbeheer. 

Slotakkoord Klimaatstroom Zuid online

22 juni 2018

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.

Herindeling gemeenten en waterketen

22 juni 2018

Nadat de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Westerwolde zich hebben gevormd, volgen de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier per 1 januari 2019. Wat is de invloed van die herindelingen op de waterketen? Om daar meer over te weten een gesprek met Peter Sijbolts.

Studiereis Klimaatverandering Nantes

19 juni 2018

Stadswerk, Stichting  RIONED, Waternetwerk en Waternet organiseren samen met de Nederlandse ambassade, NBSO-Nantes en de metropoolregio Nantes een aantrekkelijk werkbezoek aan Nantes van 12 - 14 september 2018.

Nuttige bijeenkomst Roermond

15 juni 2018

Op woensdag 6 juni was ‘Samenwerken aan water’ te gast in Roermond bij Waterschap Limburg. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.