Sfeerelement

Waterschap Aa en Maas zoekt nieuwe middelen in strijd voor schonere Maas

18 januari 2018

Waterschap Aa en Maas, die zich ook in de gemeente Oss met de waterhuishouding bezighoudt, bereidt zich voor op een toekomst met veilig, voldoende en schoon water.

Daartoe zet het waterschap dit jaar een aantal acties in werking, bijvoorbeeld om medicijnresten uit het drinkwater te houden. Zo gaat Aa en Maas samen met de provincie Brabant in 2018 meer inzetten op de bron van het probleem. 

Medicijnen die niet in water komen hoeven er immers ook niet uit. Dat is belangrijk, want volgens de waterschap slikken steeds meer mensen medicijnen. Resten daarvan komen uiteindelijk in het afvalwater terecht. Ook worden medicijnen, die over (de datum) zijn, vaak weggespoeld via gootsteen of toilet. Daarom valt er met een stukje bewustwording een hoop te halen, laat Aa en Maas weten: lever oude medicijnen in bij de apotheek of bij klein chemisch afval.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.