Nieuwsoverzicht

╼╾

Twents waternet streeft naar samenwerking en waterbewustzijn

29 januari 2018

De veertien Twentse wethouders met water in de portefeuille en ons DB lid Roel van der Veen hebben op woensdag 24 januari op de Enterse Waarf de visie “Twents Water verbindt, van waterwinst naar waterbewustzijn” ondertekend.

Gras vervangt in Nijmegen het riool

23 januari 2018

Zeg 'klimaat' en binnen de kortste keren gaat het over reductie van CO2-uitstoot.

Waterschap Aa en Maas zoekt nieuwe middelen in strijd voor schonere Maas

18 januari 2018

Waterschap Aa en Maas, die zich ook in de gemeente Oss met de waterhuishouding bezighoudt, bereidt zich voor op een toekomst met veilig, voldoende en schoon water.

Kwetsbaarheid afvalwaterketen bij overstromingen

16 januari 2018

Ongeveer 60% van de rwzi’s kan bij een overstroming meer dan 50 cm onder water komen te staan. In 20% van de gevallen zelfs meer dan 2,5 m. Voor rioolgemalen zal dit niet minder zijn.

Unie van Waterschappen presenteert voorstel nieuw belastingstelsel

15 januari 2018

De waterschapsbelasting moet toekomstbestendiger worden. Daarom presenteert de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen een conceptvoorstel voor een nieuw belastingstelsel.

Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland een haalbare kaart?

11 januari 2018

Innovatieve ideeën over het gebruik van regenwater als bron voor huishoudwater of drinkwater lijken de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond te schieten. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.