Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst Den Bosch

15 februari 2018

De bijeenkomst vond plaats op de rioolwaterzuivering van 's Hertogenbosch, deze ligt verscholen tussen de groene bomen van de Treurenburg en de uiterwaarden van de Dieze.

Waterschap Aa en Maas maakt hier het rioolwater schoon van inwoners en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden. Van 2016 tot en met 2018 wordt de zuivering grondig gerenoveerd, zodat hij weer jaren mee kan.

De bijeenkomst is geopend door de heer Peter Ketelaars van Aa en Maas (download hier zijn presentatie).

Na de landelijke terugkoppeling Samenwerken aan water is het woord gegeven aan Ruud Schemen. Zijn presentatie 'landelijke ambities circulaire economie' download u hier.

De presentatie van Ruud werd gevolgd door een video over de rwzi, waarna er ruimte was voor een rondleiding.

Na de rondleiding is de workshop Moonshot gestart, met het onderwerp 'Hoe ziet de afvalwaterketen er in 2050 uit?'. 

Tot slot was er gelegenheid voor een borrel en het bespreken van de resultaten van de workshop. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.