Nieuwsoverzicht

╼╾

Zend jouw briljante wateridee nu in voor de Waterinnovatieprijs!

14 augustus 2018

Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. Wij willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.