Nieuwsoverzicht

╼╾

Zend jouw briljante wateridee nu in voor de Waterinnovatieprijs!

14 augustus 2018

Sterke dijken, schoon en voldoende water: de waterschappen werken hier dag in dag uit aan. Wij willen dit werk zo goed en efficiënt mogelijk doen en staan daarom te springen om innovatieve ideeën en nieuwe technieken.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.