Sfeerelement

Verslag ambtelijke bijeenkomst Almere

24 april 2018

In het van der Valk hotel in Almere vond op woensdag 18 april weer een landelijke bijeenkomst van Samenwerken aan Water plaats.

Het centrale thema van deze middag was: burgerparticipatie

Na een verzorgde lunch zijn de aanwezigen verwelkomd door Ruud van Esch. Daarna was het woord aan Rien de Ridder over de organische ontwikkeling van Oosterwold en Martijn Klootwijk met een update over monitoring. 

Deze zonnige middag is per fiets een bezoek gebracht aan Oosterwold. Lees hier een eerder verschenen artikel over deze bijzondere wijk. Bij terugkomst in het van der Valk hotel was er gelegenheid voor een borrel en uiteraard werd er nagepraat over de bijeenkomst. 

Download de presentatie van Rien de Ridder

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.