Sfeerelement

Superhandige software voor waterbeheerders op Waterinfodag

24 april 2018

Op de achtste editie van de Waterinfodag bleek dat de beurs waterbeheerders steeds meer heeft te bieden. 

De ict-wereld ontwikkelt zich razendsnel en abstracte begrippen als ‘Internet der dingen’ en ‘big data’ zijn inmiddels vertaald in handige software en apps voor waterbeheer. Ruim zestig bedrijven toonden op 29 maart in Den Bosch hun nieuwste producten.

De snelle ontwikkelingen hebben ook een keerzijde: cybercrime. Rik Duijn van DearBytes adviseerde daarom alle ict-beheerders in de watersector zoveel mogelijk segregatie in hun netwerk aan te brengen. Door het netwerk op te knippen, krijgen de criminelen bepaalde delen helemaal niet te zien en gaan ze daar dan ook niet naar op zoek, luidt zijn stelling.

Hebben hydrologische modellen hun langste tijd gehad?
Op de beurs waren de nieuwste hydraulische en hydrologische modellen te zien die – rekening houdend met de toenemende extreme weersituaties – nog gedetailleerder de watersystemen kunnen laten zien op de computer van de waterbeheerders, of in de controlekamers bij waterschappen en Rijkswaterstaat. Maar die modellen hebben wat René Stukker van HAL24K betreft hun langste tijd gehad. In het waterbeheer wordt heel veel met modellen gewerkt om de werkelijkheid te kunnen bevatten en worden data verzameld om de modellen te voeden. 

“Wij slaan bij een project rond het Amsterdam-Rijnkanaal die modellen over”, zei Stukker in Den Bosch. “Wij zijn daar betrokken bij een pilot met Rijkswaterstaat en de omliggende waterschappen, waarbij we alle hydrologische data van de afgelopen twee jaar hebben verzameld. Daarmee zien we de correlaties die te maken hebben met het peilbeheer. Aan de hand van algoritmes kunnen we de data, zonder tussenkomst van modellen, rechtstreeks omzetten in de besturing van de gemalen.” Volgens Stukker toont dit hoe groot de mogelijkheden zijn geworden met ‘big data’. “De rekencapaciteit van computers is tegenwoordig zo groot dat ze al die data kunnen verwerken tot een optimale besturing van alle gemalen in het gebied.”

Bij Deltares and Hydrologic – die nog veel met hydrologische modellen werken – zien ze deze ontwikkeling als veelbelovend. Maar de behoefte aan modellen zal altijd blijven bestaan, luidt hun opvatting. Immers, modellen geven ook inzicht in het functioneren van watersystemen.

Puntenwolk inzetten bij schouw van een watergang
Tijdens een van de vele sessies belichtte ingenieursbureau MUG de vele mogelijkheden om intelligent gebruik te maken van de data die al voor handen zijn.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.