Bedrijfslogo Klimaatstroom Zuid
Sfeerelement

'Klimaatstroom Zuid' roept raadsleden op tot actie

24 april 2018

Met een manifest roept de nieuwe beweging ‘Klimaatstroom Zuid’ alle gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant op het klimaat prioriteit te geven bij de komende coalitieonderhandelingen.

Het Manifest Klimaatstroom Zuid onderstreept de noodzaak om nu en samen door te pakken op energietransitie, hergebruik en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden, schrijven de initiatiefnemers in de begeleidende brief. ''Alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen gezet worden.’’

Het manifest is de eerste stap op weg naar de Klimaattop Zuid op 4 juni, waar concrete afspraken moeten worden gemaakt. Initiatiefnemers zijn de provincie Noord-Brabant, een aantal gemeenten en de waterschappen.

Doel is om in Zuid-Nederland zoveel mogelijk 'neuzen' van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties dezelfde kant op te krijgen. Ook overheden in Zeeland en Limburg hebben al belangstelling getoond om zich aan te sluiten. De afspraken die tijdens de Klimaattop gemaakt worden, worden gepresenteerd als een regionale bijdrage aan het nationaal klimaatakkoord.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.