Nieuwsoverzicht

╼╾

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

30 april 2018

Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.

Wilgenfilter zuivert afvalwater in Groninger wijk Reitdiep

26 april 2018

In de Groninger nieuwbouwwijk Reitdiep wordt het afvalwater van honderd woningen straks gezuiverd door een wilgenfilter.

Verslag ambtelijke bijeenkomst Almere

24 april 2018

In het van der Valk hotel in Almere vond op woensdag 18 april weer een landelijke bijeenkomst van Samenwerken aan Water plaats.

'Klimaatstroom Zuid' roept raadsleden op tot actie

24 april 2018

Met een manifest roept de nieuwe beweging ‘Klimaatstroom Zuid’ alle gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant op het klimaat prioriteit te geven bij de komende coalitieonderhandelingen.

Superhandige software voor waterbeheerders op Waterinfodag

24 april 2018

Op de achtste editie van de Waterinfodag bleek dat de beurs waterbeheerders steeds meer heeft te bieden. 

Mooie resultaten en beloften voor toekomst Schone Maaswaterketen

5 april 2018

Woensdag 4 april zijn de resultaten van het project Schone Maaswaterketen gepresenteerd tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Beloften voor de toekomst’. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.