Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Sfeerelement

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs 2019

31 december 2018

De Nederlandse Bouwprijs wordt al sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. De jury legde zeventig inzendingen langs de meetlat van People, Planet en Profit. Daarnaast moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en verrassend zijn.

Met het uitreiken van De Nederlandse Bouwprijs wil de stichting de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van de bouw bevorderen én het veelzijdige bouwtalent in Nederland stimuleren. De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is genomineerd in de categorie civiele kunstwerken.

Omschrijving inzending
Tussen Veessen en Wapenveld is in het kader van Ruimte voor de Rivier een hoogwatergeul gerealiseerd. Het is binnen dit programma een van de grootste, meest effectieve projecten en wordt door de pers al getypeerd als een nieuw ‘Deltawerk’. In plaats van het water binnen de bestaande dijken te houden geeft de geul bij extreem hoogwater ruimte aan de IJssel. Door het openen van de geïntegreerde kleppen ontstaat er een by-pass voor de rivier wat zorgt voor een verlaging van de waterstand tot ver stroomopwaarts. 

De hoogwatergeul heeft een lengte van 8 kilometer en wordt geflankeerd door nieuwe dijken. De 800 meter lange bruggen aan de noord- en zuidzijde vormen respectievelijk de inlaat en uitlaat voor het water. Daarnaast bieden ze bij hoogwater toegang tot de dorpen op de oeverwal. Door de opzet van de hoogwatergeul kan bij een normaal en hoog waterpeil het huidige agrarisch gebruik van de gronden in de geul voortgezet worden. Bij een eens in de 100 jaar voorkomende stormvloed worden de kleppen van de inlaat opengezet waardoor de omringende bewoonde gebieden beschermd zijn.

Prijsuitreiking
De prijzen worden op maandag 4 februari 2019 tijdens de BouwBeurs 2019 uitgereikt.
Meer informatie: http://www.denederlandsebouwprijs.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.