Riet in het water
Sfeerelement

Vissers en waterschap gaan de strijd aan met waterplant

26 oktober 2018

In het kanaal voor het ziekenhuis in Meppel groeit al geruime tijd een exotische waterplant, namelijk de Cabomba. Deze exotische waterplant kan grote problemen veroorzaken.

Waterplanten komen in de meeste wateren wel voor. Maar deze exotische plant is, volgens het waterschap ongewenst in onze wateren. De exotische plant zorgt er namelijk voor dat watergangen in korte tijd dichtgroeien en ze belemmeren dan de aan- en afvoer van water. Daarnaast is het onmogelijk voor vissers om hun hengel uit te werpen. Ook de pleziervaart ervaart hinder van overvloedige plantengroei. Dat laatste is onder andere een probleem in de Wieden en de Weerribben. Ook de waterkwaliteit kan achteruit gaan door verstikking van het water.

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in 2017 al actie ondernomen en een poging gedaan om deze plant te verwijderen door een maaiboot door het kanaal te laten gaan. Deze knipt de planten af, maar de wortels blijven zitten. Op zich een goede snelle actie, maar achteraf bleek dit niet voldoende te zijn. Er kon in ieder geval wel weer gevist worden en ook de doorstroming in het kanaal was weer voldoende.

Ideale groei-omstandigheden
In de zomer van dit jaar kwam de hardnekkige Cabomba alweer richting het wateroppervlak. De hoge temperaturen in die periode zorgden voor ideale groei-omstandigheden voor deze plant. In een paar maanden tijd was het kanaal alweer volledig dichtgegroeid. Hierdoor kwamen ook weer klachten bij de Meppeler Hengelaarsvereniging binnen omdat er niet meer gevist kon worden.

Vervolgens werd door de Meppeler Hengelaarsvereniging contact gezocht met de gemeente Meppel en Sportvisserij Oost Nederland om te zoeken naar een duurzamere oplossing.

Het waterschap was in de tussentijd een proef aan het voorbereiden om de hoeveelheid Cabomba op deze locatie in te perken. De oplossing werd al snel gevonden in een iets andere aanpak dan het maaien. Er is een bedrijf die de planten harkt in plaats van knipt. Deze harkboot trekt de waterplanten met wortel en al uit de bodem.

Om de harkboot ruimte te geven om ook vlak bij de walkanten te kunnen harken, heeft de firma Dolmans Landscaping de grote overhangende takken weggezaagd.

Vrijwilligers van de Meppeler Hengelaarsvereniging hebben op een zaterdag de kanten gesnoeid en gemaaid. De gemeente Meppel zorgde hierbij voor de afvoer van het snoeiafval. Op deze manier kon de harkboot over de gehele breedte de bodem van het kanaal schoonharken.

Door de samenwerking tussen de Meppeler Hengelaarsvereniging, de gemeente Meppel, Sportvisserij Oost Nederland, Dolmans Landscaping, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Harkboot.nl werd snel een mooi resultaat geboekt.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.