Sfeerelement

Opinie: Klimaat, de tijd van wegkijken is voorbij

24 oktober 2018

Ban Ki-moon, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, sprak vorige week bij de opening van het Klimaatadaptatie-instituut in Groningen zijn vertrouwen uit in de jeugd. Twee studenten haken daar gretig op in.

Het klimaat is letterlijk hot. De afgelopen weken beheerste zowel het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als de gewonnen rechtszaak van Urgenda tegen het Rijk het nieuws. Eindelijk staat de ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering na jaren van wegmoffelen door vorige generaties nu volop in de schijnwerpers. Dat is goed nieuws voor ons en voor onze kinderen. Maar het debat richt zich nu op het stoppen van klimaatverandering. Hierin schuilt een levensgroot gevaar. Door de focus op het terugdringen van klimaatverandering dreigt nu het weglopen voor de volgende ongemakkelijke waarheid. Klimaatverandering is namelijk al een voldongen feit. De tijd om nog een keer gemakkelijk weg te kijken is er niet, we moeten ons nu voorbereiden op wat komen gaat.

Omvormen
Voor alle duidelijkheid: maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan zijn ontzettend hard nodig. We moeten alle zeilen bijzetten en onze huizen, industrie en economie nu echt duurzaam omvormen. Al is het maar omdat het moet van de rechter. Maar ook de afname van CO2-uitstoot van 25 procent in 2020, die Urgenda succesvol heeft bepleit, gaat er niet voor zorgen dat de gevolgen ongedaan worden gemaakt. Met maatregelen kunnen we de onherstelbare schade alleen maar zoveel mogelijk beperken. 

Halve graad
Het IPCC wijst erop dat het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad in plaats van 2 graden 50 procent minder overstromingen, en voor miljoenen mensen minder hongersnood en klimaatgerelateerde armoede betekent. Ook wanneer het lukt binnen de 1,5 graden grens te blijven zijn de gevolgen van extreme droogte en bosbranden voor de landbouw en de natuur, en ook voor de wereldeconomie, niet te overzien.

Tijd winnen
Het schip waar we allemaal op zitten houden we met het terugdringen van de opwarming alleen niet drijvende. Dat schip is namelijk zo lek als een mandje, en het water stroomt aan alle kanten binnen. Om de tijd te winnen die we nodig hebben om in rustiger vaarwater terecht te komen moeten we deze lekken dichten. Dit betekent dat klimaatadaptatie veel hoger op de agenda moet.

Enige optie
Zelfs voor degenen die het niet zo hebben op plantjes en dieren is de boodschap helder. Ook economisch is het op gang brengen van adaptatie de enige logische optie. Zoals Patrick Verkooijen, CEO van het nieuwe Global Center on Adaptation het treffend zegt: de kosten van klimaatadaptatie zijn minder dan de kosten van doing business as usual.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.