Sfeerelement

Verslag ambtelijke bijeenkomst Delft

1 oktober 2018

Op woensdag 12 september 2018 was de eerste landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water na de zomervakantie. De gasten waren ditmaal naar Delft getogen, waar zij te gast waren bij Netwerk Afvalwaterketen Delfland.

Het werd een actieve bijeenkomst, doordat een fietstocht langs diverse waterlocaties in Delft de hoofdmoot van de middag vormde. Begin- en eindpunt was de locatie ‘Lijm&Cultuur’.  

Na het welkom en een blik op de stand van zaken door Martijn Klootwijk, was er een uur lang aandacht voor de sprekers, voordat men op de fiets stapte.

Jonathan Lekkerkerk was de eerste gastspreker deze middag. Hij is als Kerndocent Watermanager verbonden aan de Hogeschool Rotterdam en werkt tevens voor het Kenniscentrum Duurzame Havenstad. Hij gaf enkele voorbeelden van klimaatadaptatie en benadrukte dat de drie O’s elkaar moeten aanvullen. Overheid, ondernemers en onderwijs.

Er ligt volgens hem een uitdaging voor de ondernemingen in de MKB-sector om het vertrouwen van de markt zodanig te versterken dat men weer gaat kiezen voor meer toepassing van infiltrerende verhardingen. Een voorbeeld van een mooi project dat Lekkerkerk aanstipte was de klimaatstraat, die grote hoeveelheden water in korte tijd kan verwerken.

Het tweede deel van de sessie was ingericht voor een boeiend verhaal over de waterhuishouding op het terrein van de TU Delft. Projectleider Mark van Houte (Royal HaskoningDHV) en Cas Verhoeven (Teamleider Terrein & Infrastructuur) gaven uitleg over de verschillende uitdagingen die er liggen op dit grote terrein. Op ruim 200 hectare grond staan zestig gebouwen van de TU. Er moet hier continu gestuurd worden op het gebied van afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, hemelwater en brandbestrijding . Het beheersen van druk over grote afstanden, verschillen in grondwaterstand en de scheiding tussen TU en gemeente zijn enkele van de vele te regelen waterproblemen. Voor de diverse vraagstukken werden voorbeelden van sturing gegeven. Onder meer door het gebruik van sensoren kan men in Delft steeds meer naar optimale situaties toewerken. Er is beter inzicht in het functioneren van de diverse onderdelen en er kan sneller geacteerd worden op het gebied van storingen en alarmen. 

Daarna was het tijd voor een fietstour door de stad, van ruim een uur, waarbij enkele interessante locaties bezocht werden, waaronder dus de waterstraat. Na terugkomst en een afsluitende ronde over de middag was er nog aandacht voor de bestuurdersbijeenkomst "Samenwerken aan Water". Die vindt plaats op 11 oktober in Nunspeet. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.