Sfeerelement

Waterschap bestrijdt legionella in rioolwaterzuivering met uv-lampen

12 december 2018

Waterschap De Dommel gaat met uv-lampen de legionellabacterie bestrijden die is aangetroffen in de rioolwaterzuivering in Tilburg.

Uit periodieke metingen is in november 2018 legionella aangetroffen in de waterzuivering. Er zijn toen direct voorzorgsmaatregelen genomen om de kans op verspreiding te minimaliseren. Inmiddels heeft het waterschap aan de hand van metingen de situatie verder in kaart gebracht en zijn alle mogelijke manieren om de legionella terug te dringen onderzocht. De beste methode om legionella te bestrijden is volgens De Dommel het desinfecteren van het water met behulp van uv-lampen. “Met deze methode kunnen we de legionella effectief bestrijden zonder het biologische proces van onze zuivering in gevaar te brengen”, aldus Watergraaf Peter Glas.

UV-desinfectie installatie 
Volgende week wordt gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van de uv-installatie. Het water wordt omgeleid door een buis met uv-lampen. Bacteriën kunnen niet tegen het uv-licht en sterven af. De uv-lampen in de zuiveringsinstallatie zorgen ervoor dat we legionella uit de waterzuivering kunnen verwijderen. Glas: “We verwachten dat binnen enkele weken de legionella tot minimale waarde is gezakt.” Tot die tijd blijven de getroffen maatregelen gelden. 

De getroffen maatregelen zijn: de warmwater zuiveringsbassins zijn op advies van GGD afgedekt, persoonlijke bescherming van de medewerkers op de zuivering en de aangescherpte maatregelen bezoekers blijven van kracht. Ook blijft het waterschap de komende periode actief de waterkwaliteit van de zuiveringsinstallatie en de Zandleij in de gaten houden. Er is bij een rioolwaterzuivering geen richtlijn hoe te handelen bij legionella. Dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. Daarom nemen we deze maatregelen.  

Wat is legionella?  
Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Besmetting met legionella gebeurt door het inademen van de legionellabacteriën. Je wordt niet ziek door het drinken van water met legionella en de bacterie is ook niet over te dragen van mens op mens. Hierbij is het van belang te melden dat Waterschap De Dommel geen drinkwater zuivert maar rioolwater zuivert. De meeste mensen worden na blootstelling van deze bacterie niet ziek.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.