Sfeerelement

Week van Ons Water

12 oktober 2018

Water: nu eens valt het met bakken uit de hemel, dan weer is er te weinig. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen en met al dat water? Daarover gaat het van 17 t/m 24 oktober tijdens de nationale Week van Ons Water.

Het thema dit najaar is ‘extreem weer en wateroverlast’. In heel Nederland worden leerzame en verrassende activiteiten gehouden, variërend van een festival of expositie tot een spannende waterexcursie.

Weer wordt extremer
De zomer van 2018 was de warmste en droogste zomer sinds tijden. Maar ook neerslagrecords sneuvelen. Op sommige dagen viel er vorig jaar zelfs 90 mm water uit de lucht: meer dan er gemiddeld in een maand naar beneden valt. Huizen, tuinen en straten lopen onder met als gevolg overlast en waterschade. Wat doen de waterschappen hieraan? En wat kunnen mensen zelf doen? Daarover gaat de Week van Ons Water.

Initiatiefnemers 
De Week van Ons Water is een initiatief van de Unie van Waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IPO, VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.