Sfeerelement

Natuurorganisaties starten campagne tegen versoepeling Kaderrichtlijn Water

12 oktober 2018

Ruim honderd natuur- en milieuorganisaties in Europa zijn een onlinecampagne gestart voor de bescherming van Europese wateren, zoals rivieren, beken, meren en grondwater. De campagne heeft de hashtag #ProtectWater gekregen.

De campagne moet Europese burgers aanzetten om deel te nemen aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Die publieke raadpleging loopt tot 4 maart 2019 en is onderdeel van een evaluatie van de KRW.

De organisaties vrezen dat de kaderrichtlijn die ervoor moet zorgen dat al het oppervlakte- en grondwater in Europa uiterlijk in 2027 schoon en gezond zijn, versoepeld gaat worden door de review.  

Fitness check
Die evaluatie is dit jaar begonnen. Ze betreft ook de Grondwaterrichtlijn, de richtlijn overstromingsrisico’s en de richtlijn prioritaire stoffen. Met deze review, ook wel fitness check genoemd, wil de EU kijken naar de relevantie, doeltreffendheid, samenhang en EU-meerwaarde van de richtlijnen. Daarbij wordt ook onderzocht of de regels eenvoudiger kunnen en de administratieve lastendruk kan worden verlicht.

Waterschappen, provincies en gemeenten kunnen knelpunten en verbeteringen inbrengen. Verder praat de Europese Commissie met belanghebbenden en wordt er een publieke consultatie gehouden. 

Niet afgezwakt
Milieuorganisaties zoals EEB, Birdlife International, Wetlands International, Anglers Alliance en het Wereld Natuur Fonds willen deze publieke raadpleging gebruiken om de EC te laten weten dat  de kaderrichtlijn niet mag worden afgezwakt. De Europese wateren hebben sterke wetgeving nodig, aldus de organisaties.

Ze wijzen erop dat maar 40 procent van de Europese wateren gezond is. Ze baseren zich daarbij op het rapport State of Water 2018 dat de European Environmental Agency (EEA) in juli publiceerde.

Daarin staat dat 40 procent van de Europese wateren ecologisch gezond is, terwijl 38 procent chemisch in orde is. Dat betekent dat 60 procent van de wateren in slechte toestand verkeert. 

Zorgwekkend
“En verschillende Europese landen ondernemen geen serieuze actie om de status van de wateren te verbeteren”, schrijft het Wereld Natuur Fonds op zijn site. Met name in Nederland, Duitsland en België, landen met een hoge bevolkingsdichtheid en intensieve landbouw, is de staat van de meren en rivieren zorgwekkend, aldus WNF. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.