Ijsberg
Sfeerelement

IPCC: klimaat mag in geen geval meer dan 1,5 graden opwarmen

8 oktober 2018

Dat blijkt uit het langverwachte rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties.

Het verschil tussen 1,5°C of 2°C opwarming van de aarde is qua impact op de planeet desastreus volgens het IPCC. Het rapport laat zien dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn waarbij de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5°C beperkt wordt.

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen.”Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

De wereldwijde uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd, voordat de uitstoot uiterlijk twintig jaar later tot nul is gedaald. Om dit doel te halen moet de wereld stoppen met kolencentrales. Ook het verbruik van olie en gas moet snel omlaag. En het kan. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. Windparken op zee worden aangelegd zonder subsidie. We kunnen de 1.5°C graad halen, zonder dure technieken als ondergrondse CO2-opslag. Technieken die niet nodig zijn als we nu, ook de industrie, de omslag maken.

Wat moet er gebeuren?
Behalve minderen met fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas moeten we ook zorgen voor de bossen. Het rapport gaat er vanuit dat de wereld kapt met het kappen van bossen, want die CO2-uitstoot kunnen we ons niet meer permitteren. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moet en kan de landbouw worden hervormd. Door grondgebonden landbouw en door reductie van de veestapel kan de landbouw onderdeel worden van de oplossing.

"Wereldleiders en ook zo ongeveer alle Nederlandse multinationals hebben zich uitgesproken voor het Klimaatakkoord van Parijs. Nu ligt er een kristalhelder rapport wat duidelijk maakt wat die steun betekent: vol aan de bak met fundamentele hervorming van alle sectoren. We roepen het bedrijfsleven op dit rapport goed tot zich te nemen en eindelijk concreet te worden aan de klimaattafels. We kunnen het ons niet permitteren om het verkeerde pad in te slaan. Het is namelijk een kwestie van leven of dood voor miljoenen kwetsbare mensen over de hele wereld.” Aldus Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.