Nieuwsoverzicht

╼╾

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs 2019

31 december 2018

De Nederlandse Bouwprijs wordt al sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. De jury legde zeventig inzendingen langs de meetlat van People, Planet en Profit. Daarnaast moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en verrassend zijn.

Vella over EU-waterbeleid: 'glas is meer dan half vol'

27 december 2018

Voor EU-milieucommissaris Karmenu Vella is het glas ‘meer dan half vol’ als hij het Europese waterbeleid en de staat waarin de wateren in de EU verkeren, beschouwt. Maar er zijn nog flink veel uitdagingen.

IHE Delft lanceert plan nieuwe European University voor klimaatadaptatie

16 december 2018

Op de klimaattop in Katowice heeft rector Eddy Moors van IHE Delft het plan voor een European University for Climate Adaptation gelanceerd.

Alle afvalwaterakkoorden alvast uniform

13 december 2018

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, alvast de afspraken uniform gemaakt met waterschap Hollandse Delta over de overname van afvalwater.

Unieke samenwerking voor zuiver water Amphia

12 december 2018

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de gemeente Breda, provincie Noord Brabant, het drinkwaterbedrijf Brabant Water en ziekenhuis Amphia nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van het ziekenhuis in Breda.

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

12 december 2018

In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen.

Waterschap bestrijdt legionella in rioolwaterzuivering met uv-lampen

12 december 2018

Waterschap De Dommel gaat met uv-lampen de legionellabacterie bestrijden die is aangetroffen in de rioolwaterzuivering in Tilburg.

Honderd huishoudens op Texel krijgen stroom uit golfkracht

12 december 2018

Deze maand gaat een pilot van start om stroom op te roepen uit golfkracht in de Noordzee voor de Texelse kust.

Schone energie uit het watersysteem

2 december 2018

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.