Nieuwsoverzicht 2018

╼╾

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld genomineerd voor Nederlandse Bouwprijs 2019

31 december 2018

De Nederlandse Bouwprijs wordt al sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. De jury legde zeventig inzendingen langs de meetlat van People, Planet en Profit. Daarnaast moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en verrassend zijn.

Vella over EU-waterbeleid: 'glas is meer dan half vol'

27 december 2018

Voor EU-milieucommissaris Karmenu Vella is het glas ‘meer dan half vol’ als hij het Europese waterbeleid en de staat waarin de wateren in de EU verkeren, beschouwt. Maar er zijn nog flink veel uitdagingen.

IHE Delft lanceert plan nieuwe European University voor klimaatadaptatie

16 december 2018

Op de klimaattop in Katowice heeft rector Eddy Moors van IHE Delft het plan voor een European University for Climate Adaptation gelanceerd.

Alle afvalwaterakkoorden alvast uniform

13 december 2018

De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard hebben, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling, alvast de afspraken uniform gemaakt met waterschap Hollandse Delta over de overname van afvalwater.

Unieke samenwerking voor zuiver water Amphia

12 december 2018

Waterschap Brabantse Delta gaat samen met de gemeente Breda, provincie Noord Brabant, het drinkwaterbedrijf Brabant Water en ziekenhuis Amphia nauw samenwerken om een Pharmafilter-installatie te realiseren in de nieuwbouw van het ziekenhuis in Breda.

Medicijnresten slim verwijderen uit afvalwater - start pilot 'aan de bron'

12 december 2018

In de eerste week van januari 2019 start een pilot om medicijnresten slimmer te verwijderen uit het afvalwater van ziekenhuizen.

Waterschap bestrijdt legionella in rioolwaterzuivering met uv-lampen

12 december 2018

Waterschap De Dommel gaat met uv-lampen de legionellabacterie bestrijden die is aangetroffen in de rioolwaterzuivering in Tilburg.

Honderd huishoudens op Texel krijgen stroom uit golfkracht

12 december 2018

Deze maand gaat een pilot van start om stroom op te roepen uit golfkracht in de Noordzee voor de Texelse kust.

Schone energie uit het watersysteem

2 december 2018

Op het KNW najaarscongres werd het boekje ‘Energie en waterbeheer. Bouwstenen voor energietransitie’ gepresenteerd.

Landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water

1 november 2018

Het gemeentehuis van Nunspeet was op donderdag 11 oktober gastheer voor de landelijke bestuursbijeenkomst van samenwerken aan Water. 

Pieter Zandt wint jongerendebat waterschap

1 november 2018

Pieter Zandt Scholengemeenschap uit Urk heeft woensdag het jongerendebattoernooi van Waterschap Zuiderzeeland gewonnen. Het debat in De Meerpaal in Dronten stond in het teken van 100 jaar Zuiderzeewet.

Zeespiegelstijging: Nederland moet werk maken van een plan B

2 november 2018

De zeespiegelstijging gaat niet alleen sneller dan tot nu toe werd aangenomen. Ze gaat ook door ná 2100...

Waterschap Friesland wil naar maatwerk bij beregeningsverbod tijdens droogte

5 november 2018

Waterschap Friesland gaat kijken of het mogelijk is om bij extreme droogte in kleinere gebieden beregeningsverboden op te leggen. Dat heeft het dagelijks bestuur afgelopen week besloten.

Waterspiegel: blauw landbouwbeleid, bestuurlijke afspraken en ruimte voor waterwinning

6 november 2018

De nieuwe Waterspiegel is uit! In dit nummer onder meer aandacht voor het  'verblauwen' van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, een column van vertrekkend Deltacommissaris Wim Kuijken, bestuurlijke afspraken waterkwaliteit en drinkwater en omgevingsvisies.

Adviesgroep Informatievoorziening Afvalwaterketen zoekt een nieuw lid

9 november 2018

De AIVA is verantwoordelijk voor de wijzigingen en doorontwikkeling van de informatievoorziening met betrekking tot de Afvalwaterketen.

Interactieve bodemdalingskaart helpt waterschappen bij peilbeheer

19 november 2018

Met behulp van satellietmetingen, GPS, en zwaartekrachtmetingen stelt een team van onderzoekers vanaf nu een interactieve kaart voor bodemdaling in Nederland beschikbaar.

Kom naar de Waterinnovatiedag op 29 november!

19 november 2018

Sterke dijken, schoon en voldoende water: dat is waar de waterschappen dag in dag uit aan werken. Een belangrijke opgave die om slimme, duurzame en waardevolle oplossingen vraagt.

Klimaatverandering grote impact op Europa

21 november 2018

Een temperatuurstijging van meer dan twee graden heeft grote impact op Europa. Dat blijkt uit een gedetailleerde studie door de Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.

Stop wateraanvoer uit IJsselmeer uniek voor Oost-Nederland

22 november 2018

Een stevige oostenwind in combinatie met lage waterstanden zorgde vorige week voor een bijzondere situatie in het oosten van het land...

Waterkwaliteit hoog op de agenda Wetgevingsoverleg Water

22 november 2018

Op maandag 26 november vindt het Wetgevingsoverleg Water plaats in de Tweede Kamer. Vewin vraagt in aanloop naar dit WGO bij de woordvoerders water van de Tweede Kamerfracties onder andere aandacht voor waterkwaliteit.

Waterschap op pad met IPad voor inspectie sloten

26 november 2018

Waterschap Drents Overijsselse Delta is begonnen met het controleren van de sloten.

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan water Zutphen

30 november 2018

Op woensdag 28 november was er een landelijke netwerkbijeenkomst van Samenwerken aan Water. Plaats van handeling was dit keer het stadhuis in Zutphen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.