Sfeerelement

Nederlandse Waterschapsbank richt Waterinnovatiefonds op

27 januari 2021

De Nederlandse Waterschapsbank heeft op 14 januari het NWB Waterinnovatiefonds opgericht. Dit zelfstandige fonds staat op afstand van de bank. Het gaat innovatieve projecten van waterschappen financieren die breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

“Wij zijn als bank al jarenlang samen met de Unie van Waterschappen sponsor van de Waterinnovatieprijs“, zegt Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank. “Als jurylid heb ik daar de afgelopen jaren hele goede initiatieven voorbij zien komen. Vaak blijven deze innovaties in de ontwikkelfase hangen. We hebben het NWB Waterinnovatiefonds opgericht om ze verder te helpen.”

Mooie innovaties
Ook Stefan Kuks, voorzitter van het NWB Waterinnovatiefonds en watergraaf van waterschap Vechtstromen vindt dat er veel mooie innovaties in de waterschapswereld zijn. “Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en circulaire economie”, zegt hij. “We willen met het fonds deze innovaties opschalen om ze vervolgens op meerdere plekken in Nederland toe te passen. Maar misschien ook wel in het buitenland.”

Leden van het bestuur
Het bestuur van het NWB Waterinnovatiefonds bestaat verder uit Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen, en Pieter Janssen, secretaris-directeur van het hoogheemraadschap van Delfland. Voorzitter van het Investment Committee is Joost Buntsma

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.