Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst 
Samenwerken aan Water

12 mei 2020

Helaas is de ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op 15 mei in Apeldoorn geannuleerd. Omdat deze bijeenkomst ook uit excursies bestond, kan deze vanwege het coronavirus niet plaatsvinden. Diverse mensen hadden interesse getoond en zich aangemeld. Om die reden bieden we als alternatief een webinar aan op 10 juni.

WEBINAR
woensdag 10 juni 
van 10:00 tot 11:00 uur

Graag nodigen wij u uit voor een alternatieve online bijeenkomst op woensdag 10 juni van 10:00 tot 11:00 uur. Naast een update over de gang van zaken in de samenwerking worden de resultaten van de enquête over de 3K’s in corontatijd, alsmede de uitkomsten van de landelijke monitor gepresenteerd. Daarover kunnen we tijdens dit webinar met elkaar de dialoog aangaan.

Aanmelden?
Wilt u zich aanmelden voor deze online bijeenkomst?
Klik dan op onderstaande button.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.