Webinar
Sfeerelement

Periodieke enquête;
de nieuwe situatie

2020, het laatste jaar van een decennium waarin we met zijn allen intensiever hebben samengewerkt om de kwaliteit te verhogen, de kwetsbaarheid te verminderen en de kosten te verlagen, de 3 k’s. Maar ook een jaar waarin we zijn opgeschrikt door de 3 c’s, corona, crisis en intensive care. Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand en stroomt er gelukkig nog schoon water uit de kraan, spoelt het toilet nog door en is er geen sprake van wateroverlast bij normale buien. De vitale processen in de waterketen zijn blijkbaar intact gebleven, ondanks de mogelijke beperking in handelen. Wellicht zijn er zaken die nu zelfs anders of beter verlopen en waar we van kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de komende jaren.

Om op deze vraag een antwoord te krijgen is, vanuit Samenwerken aan Water, bij de betrokken ambtenaren in de samenwerkende waterregio’s op landelijke schaal een onderzoek uitgevoerd. Een onderzoek naar de invloed van coronatijd op de (boven)regionale samenwerking en de betekenis hiervan voor de 3 k’s (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid). Dit rapport spiegelt de bevindingen aan de Landelijke Monitor, de landelijke uitkomsten van een onderzoek van Binnenlands Bestuur naar thuiswerken en de ontwikkeling van de pandemie. Het rapport geeft een beeld van de meest opvallende zaken en wat we hieruit kunnen leren voor de (boven)regionale samenwerking in de toekomst.

"Het spaart tijd omdat collega's niet aan je bureau staan met vragen. De vragen komen nu per e-mail en die kan je beantwoorden op een eigen gekozen moment."

respondent enquête

"Als je fysiek bij elkaar zit dan komen de ideeën vaak terwijl je aan tafel zit."

respondent enquête

“Veel entiteiten hebben allemaal een eigen rol die organisch is ontstaan vanuit een lang verleden. Al die verschillende taken zouden wel eens tegen het licht moeten houden.”

respondent enquête

webinar gemist?

╼╾

De presentatie van het webinar is te downloaden via onderstaande button.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.