Sfeerelement

Periodieke enquête;
de nieuwe situatie

2020, het laatste jaar van een decennium waarin we met zijn allen intensiever hebben samengewerkt aan de 3k’s: kwaliteit verhogen, kwetsbaarheid verminderen en kosten verlagen. Maar ook een jaar waarin we zijn opgeschrikt door de 3 c’s: corona, crisis en intensive care. Noodgedwongen werkt Nederland massaal op afstand en stroomt er gelukkig nog schoon water uit de kraan, spoelt het toilet nog gewoon door en is er geen sprake van wateroverlast. 

De vitale processen in de waterketen blijven in tact, ondanks de beperking in handelen. Wellicht zijn er zaken die nu anders verlopen en waar we van kunnen leren voor de komende jaren. Om deze reden vragen we je, vanuit de werkgroep ondersteuning Samenwerken aan Water, om in deze bijzondere periode een enquête in te vullen. Deze enquête bestaat uit 3 delen die gefaseerd worden verspreid. Aan de hand van deze deel-enquêtes gaan we de ontstane complexe situatie periodiek analyseren om te zien of we er verbeterpunten kunnen uithalen voor de samenwerking.  

resultaten

╼╾

Bijna 100 respondenten hebben al deelgenomen aan de eerste en tweede enquête. Wil je deze nog invullen? Graag! Klik hier voor enquête #1 en klik hier voor enquête #2.
De respondenten die alle drie de enquêtes invullen ontvangen een presentje.

De analyse van de resultaten wordt gemaakt na het afnemen van alle drie de enquêtes. We streven ernaar om de resultaten voor de zomervakantie te delen. Onderstaand alvast een voorproefje van de ontvangen reacties op de eerste en tweede enquête:

"Het is niet noodzakelijk om voor iedere vergadering bij elkaar te komen."

72
procent

geeft aan vanuit thuis dezelfde werkzaamheden te kunnen verrichten als op het kantoor.

64
procent

verwacht op dit moment dat de persoonlijke communicatie binnen de waterketen met het nieuwe werken zal afnemen.

78
procent

verwacht dat de kwaliteit van de werkzaamheden
met het nieuwe werken gelijk zal blijven.

77
procent

is van mening dat de werkgever zorg draagt voor het veilig gebruiken van data en informatie op afstand.

"vergaderingen gaan sneller en efficiënter"

REGIO's

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 
 BEKIJKEN 

documenten

Op zoek naar een document?
 ZOEK IN DATABASE 

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.