Waterinfodag 2019

╼╾

 datum 

29 maart

 locatie 

's-hertogenbosch

 thema 

informatievoorziening in de watersector

De Waterinfodag is een congres, beurs en netwerkdag over de informatievoorziening in de watersector. Aanwezig zijn medewerkers/sters van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijven. Op 28 maart is de negende Waterinfodag! 

De Waterinfodag wordt georganiseerd door Sense, i.s.m. Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, STOWA en  vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties).

Klik hier voor het PROGRAMMA 

1931 Congrescentrum Brabanthallen
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden,
aanmelden is niet meer mogelijk. 

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.