BIJEENKOMST SAMENWERKEN AAN WATER

╼╾

Welke aap heb jij op je schouder?

 datum 

donderdag 3 november 2022

 locatie 

apeldoorn

 thema 

Inspiratie in samenwerking in water & klimaat

Fijn dat al veel mensen zich hebben aangemeld voor deze mooie een veelzijdig programma rondom Inspiratie in samenwerking in water & klimaat waarin diverse ambtelijke medewerkers uit het hele land samenkomen. Tijden zijn veranderd in de samenwerking, in een tijd vol nieuwe uitdagingen en taken. Welke zaken rusten nu op je schouder? En in hoeverre speelt samenwerking daarin een rol? Antwoorden op deze vragen willen we graag vinden tijdens een interactief event in Apeldoorn. Deze bijeenkomst is een initiatief van de regio’s waterketen, georganiseerd door VEWIN, Unie van Waterschappen en VNG.

Na een ontmoeting in restaurant de Bosvijver volgt een presentatie over een natuurlijk watersysteem. Vervolgens springen we op de E-chopper om een productielocatie in de buurt te bezoeken. Tijdens het middaguur komen we aan bij Waterschap Vallei en Veluwe voor een lunch en diverse thema-sessies rondom ‘Stimuleringsregelingen’, ‘Waterzuinig bouwen’ en de ‘Strategische agenda’. Daarna keren we per E-chopper terug naar de Apenheul voor een locatiebezoek en een netwerkborrel. (dit laatste bezoek is facultatief)

PROGRAMMA

Inloop Restaurant De Bosvijver – Berg en Bos, 9:30 uur 
J.C. Wilslaan 25, 7313 HK Apeldoorn, nabij Apenheul
(bekijk in Google maps)

Openbaar vervoer
Vanaf station Apeldoorn reist u met lijn 2 (of met lijn 400 op feestdagen en in de vakanties) in ruim 10 minuten naar bushalte Apenheul. 

Parkeren
Er is parkeergelegenheid aanwezig waar u kunt parkeren tegen gemeentelijk tarief. Een dagkaart of een deel hiervan, kunt u bij de automaten met uw pinpas betalen. Bij extreme drukte wordt begeleid geparkeerd buiten de centrale parkeerplaats aangegeven.

 Start bijeenkomst, 10:00 uur
Thema: Thema – Water in Balans
Terug naar een natuurlijk watersysteem           

door: Bernie ter Steege gemeente Apeldoorn
Verbinding watersysteem aan de grens van toelaatbare. Drinkwater, rioolvreemdwater, oppervlakte water

Op pad met E-chopper naar Locatiebezoek Productielocatie ,11 uur                                        
Droogte en effect op zuiveringsproces en zorg voor filters           

Vervolg E-chopper naar waterschap naar Waterschap Vallei en Veluwe, 12 uur
Lunch en aansluitend presentaties:                 

Thema  Stimuleringsregelingen                          
Loket voor alle regelingen in de Veluwe
door; Veluwe Duurzaam – Simon Troost

Thema: Waterbesparend bouwen
door :Emil Hartman (Vallei en Veluwe) & Mark de Vries (Vitens)

Thema Strategische Agenda
Continuïteit in de samenwerking  
door:Bernie ter Steege en Emil Hartman
Interactie via Mentimeter

Op pad naar Apenheul (startlocatie) 14:30 uur

Facultatief; Wandeling en aansluitende borrel in Apenheul, vanaf 15.15 uur

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.