Deep dive sessions

╼╾

Sfeerbeeld bijeenkomst deep dive sessions

 save the date 

 datum 

Vrijdag 4 oktober

 locatie 

amsterdam

 thema 

aanvullende doelen bestuursakkoord

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken sinds 2011 in heel Nederland intensief samen aan de drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering binnen het Bestuursakkoord Water. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen binnen handbereik. Het accent ligt in de komende periode vooral op het verminderen van de risico’s op het gebied van personele kwetsbaarheid.

Om die reden vragen wij zowel de bestuurlijke als ambtelijke trekkers in de diverse regio’s om 4 oktober 2019 vrij te houden in de agenda. Op deze bijzondere dag bent u van harte uitgenodigd om met elkaar een diepe duik te nemen in de aanvullende doelen in het bestuursakkoord. Voor de ambtelijke trekkers is er in de ochtend een inhoudelijk programma. Voor bestuurders is er op hetzelfde moment een facultatieve excursie. Een gezamenlijk uitgebreid middagprogramma met goede sprekers start vanaf 12.30 uur. Binnenkort ontvangt u meer details en een uitgebreider programma.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.