CoP B&O: Wateroverlast 2021 in Limburg en Brabant

╼╾

 datum 

27 januari 2022

 locatie 

Online webinar via Teams

 TIJD 

9:00-10:00 uur

CoP Webinar B&O over wateroverlast en handelingsperspectief. In Limburg is calamiteitenzorg uitbesteed aan een aannemer, in Oost Brabant lag de focus deze zomer op herstel na de droogte. En dan wordt er extreme neerslag verwacht, met grote wateroverlast tot gevolg. Wat zijn de ervaringen van de betrokken B&O medewerkers? CoP Webinar, donderdagochtend 27 januari 2022.

PROGRAMMA

9:00 | Welkom door dagvoorzitter Bart Brugmans

9:05 | Waterschap Limburg: 'Machteloosheid B&O medewerkers tijdens Hoogwater: Roeien met riemen die zijn weggedreven' - door Roel Wijnhoven en André Smeets

Twee jaar geleden heeft waterschap Limburg al het groenbeheer uitbesteed, incl. de calamiteitenzorg. Tijdens de al uitzonderlijke situatie van hoogwater tijdens de zomer is voor de eerste keer al het noodmateriaal in een hele korte tijd door de aannemers uitgereden en opgebouwd. Het Beheer & Onderhoudspersoneel van het waterschap had de kennis en ervaring om de verschillende noodmaterialen op te bouwen, maar voor het eerst stond de aannemer aan de lat voor de logistiek en opbouw. Natuurlijk ging er van alles goed en ook fout: maar net op tijd was alles opgebouwd. De medewerkers beheer & onderhoud voelden zich soms machteloos door de enorme afvoeren en aanwezige sturingselementen in het watersysteem. Op momenten konden de medewerkers zelf weinig doen voor de burgers behalve hen informeren en adviseren hoe zij verder schade kunnen voorkomen. Tijdens de presentatie komen naast ervaringen ook beelden van het hoogwater voorbij die beeldend zijn voor de machteloosheid van de B&O medewerkers.

9:35 | Waterschap Aa en Maas: 'Verwachtingen hoog water en hoe daarmee is omgegaan vanuit B&O perspectief' - door Jos Kruit

Juli 2021 is Oost-Brabant nog aan het bijkomen van de grote droogte van de voorgaande jaren en we zetten nog altijd in op zoveel mogelijk water vasthouden. Dan komen er zeer extreme neerslagverwachtingen en wordt er hoogwater in de Maas verwacht. Tijdens de presentatie komt aan bod of de verwachtingen zijn uitgekomen en hoe Aa en Maas daar mee is omgegaan vanuit B&O perspectief.

10:00 | Afsluiting door dagvoorzitter Bart Brugmans

Aanmelden: via het registratieformulier

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.