Ambtelijke bijeenkomst
Samenwerken aan Water

╼╾

We heten je graag welkom in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het beloofd een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

  • De volgende thema's komen die dag aan bod;Stand van zaken aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water.
  • Handreiking Omgevingswet
  • Samenwerken in de ondergrond

De mogelijkheid tot aanmelden en het exacte programma volgen later.

 datum 

27 oktober 2021
12.00 tot 17.00 uur 

 locatie 

Breda

 thema's 

  • aanvullende afspraken BAW
  • Handreiking Omgevingswet
  • Samenwerken in de ondergrond

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.