Ambtelijke bijeenkomst
Samenwerken aan Water

╼╾

Woensdag 27 oktober 2021, 12.00 tot 17.00 uur.
Startlocatie: Brainstorm en Concept, Brainstormcamping, Speelhuislaan 156a.

We heten je graag welkom in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het belooft een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Bekijk onderstaand het programma en meld je aan via de aanmeld button:

Programma

Brainstormcamping

Facultatief

Diverse mensen hebben zich opgegeven voor het facultatieve ochtendprogramma waarbij we de wereld van water in VR kunnen ontdekken.

Dit zal om 11.00 uur starten, 1 uur later dan eerder gecommuniceerd.

Ook als je je hiervoor niet aangemeld hebt,  ben je alsnog welkom om binnen te lopen

11:00 uur:  Waterbewust en Jeugdeducatie: Ervaar Augmented Reality& VR       
Locatie:     Brainstormcamping, Speelhuislaan 156a

Start programma

12:00 uur:  Inlooplunch
Locatie:      Brainstormcamping, Speelhuislaan 156a
12:45 uur:  Aftrap op lunchlocatie
13:00 uur:  B&C Omgevingswet: 
Handreiking omgevingswet - Gert Dekker
Wat zijn de belangrijkste consequenties van de Omgevingswet voor de afvalwaterketen? En hoe kun je de nieuwe instrumenten die de wet biedt zo goed mogelijk benutten? Deze en andere vragen worden beantwoord in de handreiking Stedelijk Waterbeheer onder de Omgevingswet. Gert Dekker geeft een toelichting op de handreiking en gaat in op de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten en waterschappen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet medio 2022.

13:30-14:00 uur: Wandelen naar het Belcrumhuis in de door bewoners vergroende BelcrumJonas Peters
De groene energie in de Belcrum
Als betrokken bewoner en groenambassadeur van Belcrum neemt Jonas ons mee in het klimaatbestendig maken van de wijk. In het dagelijks leven werkt Jonas als planoloog en projecteider voor verschillende gemeenten in de randstad.

14:00-14:45 uur: Water en groen in de Omgevingsvisie
Groene Buurtjes als vorm van participatie in het omgevingsprogramma Martine Kreuger
Martine Kreuger werkt als zelfstandig adviseur op het vlak van duurzaamheid en participatie. Zij legt de verbinding tussen maatregelen als subsidies en wijkdeals en daadwerkelijke (groene) gedragsverandering.

Heldere hittenormen in het Groenkompas als opmaat voor het omgevingsplan – Bas Hoefeijzers en Rombout van Eekelen
Biodiversiteitsverlies, hittestress en wateroverlast hebben in aanzienlijke mate te maken met een tekort aan groen in de stad. Ontwerpnormen voor water zijn bekender dan ontwerpnormen voor groen. Bas Hoefeijzers is Adviseur klimaatadaptatie en ook verantwoordelijk voor regionale samenwerking. Het boek 'Hoe houden we het leefbaar'  is mede van zijn hand. Rombout van Eekelen heeft als stadsecoloog een norm voor de doelsoort 'mens' beschreven. Samen met de normen voor water helpen ze gemeentelijke afdelingen, maar ook partners als woningcorporaties in de sturing op een Stad in een Park.

14:45-15:15 uur: Wandelen langs ontwikkelgebied Klavers Jansen – Ronald van Heijningen
Als projectmanager in het Havenkwartier is het een grote puzzel om alle opgaven te kennen en te laten landen. We lopen door de Minister Kanstraat met de ontwikkeling Klavers Jansen voorop waar op diverse fronten afspraken gemaakt worden over beheer openbare ruimte, drukte in de ondergrond, budgetten op elkaar leggen.

15:15-16:00 uur: Bodem en ondergrond in de Omgevingsvisie
Korte toelichting over de locatie – Martijn Klootwijk
Projectafstemtafels als middel voor integraal denken in de omgevingsvisie  – John Ottevanger
John Ottevanger werkt als adviseur bij Brabant water en is in veel gemeenten bezig met de koppeling van de ondergrond en de bovengrond. Hij ziet verschillende vormen van programmeertafels. Een reflectie op afspraak=afspraak, nut van goede gegevens en planningen en de samenwerking.

Goede data cruciaal voor integraal werken in de omgevingsvisie– Eric Oosterom
Voor afstemming en samenwerken moet je elkaars taal spreken, ook digitaal. Eric werkt vanuit Stichting RIONED met partijen als CROW, Waterschapshuis, BZK en COB aan de data-uitdagingen die spelen bij de grote opgaven in onder- en bovengrond. Hij bespreekt met ons wat deze belangrijke transitie praktisch voor ons betekent.

16:00 uur:           Afsluiting
16:15-17:30 uur: Borrel
Locatie:               Brack Breda, Speelhuislaan 173a (op loopafstand van de 
parkeerlocatie)

Aanmelden kan via de onderstaande button:

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.