Ambtelijke bijeenkomst
Samenwerken aan Water

╼╾

 datum 

Vrijdag 21 juni

 locatie 

utrecht

 thema 

waterkwaliteit en de omgevingswet

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water op vrijdagochtend 21 juni in Utrecht, 09:30 - 13:00 uur. Deze editie gaan we in op de thema's waterkwaliteit en de omgevingswet.

LOCATIE
In de Ruimte  
Oudegracht 230 aan de werf
3511 NT Utrecht
Route beschrijving

PROGRAMMA
09.30 uur
Inloop met koffie

10.00 uur
Aanvang programma
 - Welkom en mededelingen
 - Update samenwerken aan water
 - Presentatie resultaten onderzoek rol van de watersamenwerkingsverbanden in samenwerking aan klimaatadaptatie
 - Presentatie rondom omgevingswet en waterkwaliteit
 - Boottocht; In gesprek over de menselijke factor en de omgevingswet door Wouter Stapel.

13.00 uur
Einde programma

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden,
aanmelden is niet meer mogelijk. 

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.