Ambtelijke bijeenkomst:
personele kwetsbaarheid

╼╾

Sfeerbeeld bijeenkomst

 datum 

Vrijdag 29 maart

 locatie 

utrecht

 thema 

personele kwetsbaarheid

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan water op vrijdag 29 maart in Utrecht. 

Deze editie gaan we in op een onderwerp uit de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water: personele kwetsbaarheid. Voor alle organisaties geldt dat de steeds complexere taken vragen om de aanwezigheid van specifieke kennis en samenwerkingscompetenties bij professionals. En dat terwijl veel ervaren medewerkers de komende jaren met pensioen gaan en de krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel groeit. Deze middag buigen we ons samen met diverse opleidingsinstanties over dit vraagstuk.

LOCATIE
In De Ruimte (IDR)
Oudegracht 230 aan de werf
3511 NT Utrecht

PROGRAMMA
12.30 uur
Inloop met lunch

13.15 uur
Aanvang programma

 • Welkom en mededelingen
 • 'Update samenwerken aan water' door Bert van Vijfeijken (VNG) en Hendrik Jan IJsinga (Vewin), 
 • Pitches ‘good practices’ van deelnemers aan bijeenkomst over aanpak kwaliteit en kwetsbaarheid in de regio
 • Peter Steenkamer (Waternet) over de Strategische
 • Personeelsplannen bij drinkwaterbedrijven

Pauze

 • Opleidingsinstituten aan het woord over kwetsbaarheid van organisaties en samenwerking:
  Nico Altorf (Gemeente Amstelveen, regio AGV) over toepassing van de Branchestandaard
  Jeroen Langeveld (TU Delft)
  Ingrid Schröders (Stichting Wateropleidingen)
 • Interactie tijdens de borrel

16.30 uur
Einde programma

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden,
aanmelden is niet meer mogelijk. 

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.