Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

 samenwerken aan water 

Nieuws

╼╾

Duurzaam waterbeheer als hoeksteen
van duurzame landbouw

03 december 2020

Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP)-regiebureau heeft een e-zine uitgebracht over agrarisch waterbeheer. Dit e-zine biedt voorbeelden van praktijkgerichte projecten waarin boeren, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Wetgevingsoverleg Water: drinkwaterbedrijven willen meer ruimte om te investeren

01 december 2020

Vewin vraagt in aanloop naar het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer onder andere aandacht voor knelpunten bij de financiering van stijgende investeringen. De drinkwaterbedrijven moeten de komende jaren flink meer investeren als gevolg van de energietransitie, duurzaamheid, een stijgende (piek)watervraag door klimaatverandering (droge zomers), de ontwikkeling van een robuust watersysteem en de stijgende vervangings­opgave van ondergrondse infra.

Interactief webinar
‘Samenwerking; tot hier en verder’

30 november 2020

Graag nodigen we je uit voor een interactief webinar met een blik in het verleden van de ambtelijke samenwerking. Maar ook is er aandacht voor de toekomst; en wat staat ons in 2021 te wachten? Dit bespreken wij allemaal op donderdag 10 december.

REgio's

╼╾

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. Op enkele uitzonderingen na betreft het regionale samenwerkingsverbanden waar op basis van bestuurlijke afspraken wordt samengewerkt. 

Agenda

╼╾

regio ambassadeur in beeld

╼╾

A. van der Sluis
Friesland

K. van Dorenmalen
Nijmegen

W. van den Hul
RIVIUS

M. Klootwijk
Waterkring de Baronie

H. Soffner
AS50+

J. Tomey
Achterhoek+

E. Warns
Zuid-Kennemerland

documenten

╼╾

Op zoek naar een document?
Klik op onderstaande button om in de database te zoeken;

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.