Wikipagina

Werkgroep ondersteuning

De werkgroep ondersteuning richt zich op zaken als communicatie, het verspreiden van kennis over inhoud en proces van de samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk. Contactpersoon is Martijn Klootwijk (M.klootwijk@breda.nl)

Werkgroep


In de werkgroep ondersteuning nemen deel;

  • Martijn Klootwijk, gemeente Breda, voorzitter
  • Ruud van Esch, Unie van Waterschappen
  • Nico Admiraal, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Harold Soffner, gemeente Bernheze
  • Nick Schinkelshoek, onafhankelijk communicatieadviseur
  • Jelle Roorda, Vewin
  • Ellen Verhoef, waterschap Brabantse Delta
  • Miranda van Praet, gemeente Breda

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.