Regio

Rijn6

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

In regio Rijn6 werken de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, waterschap Rivierenland (WSRL) en waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) samen.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om doelmatigheid en transparantie te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen. Het Bestuursakkoord Water 2011 geldt als vertrekpunt.

Er wordt vooralsnog in netwerkvorm samengewerkt binnen de huidige structuren. Latere doorgroei naar een uitvoeringsorganisatie met grotere aantallen deelnemers wordt niet uitgesloten, maar partijen willen eerst “klein beginnen”.

Regio Rijn6 heeft als openbaar lichaam geen formele rol meer in het onderwerp waterketen. Aansturing vindt rechtstreeks plaats vanuit de deelnemers. Per cluster zijn bestuurlijke trekkers benoemd. Elk cluster kent een stuur- en/of managementgroep. Een coördinatiegroep verbindt de clusters.

Resultaten en voortgang samenwerking


Regio Rijn6 is ontstaan uit een opdeling van de stadsregio Arnhem-Nijmegen in drie werkeenheden: werkeenheid Nijmegen, Liemers en Rijn6. De opdeling is het gevolg van een advies van de visitatiecommissie en zal januari 2015 worden geformaliseerd.

Overige resultaten:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.