Regio

Voorne Putten

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Het samenwerkingsverband regio Voorne-Putten is een samenwerking tussen gemeente Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta.

De ambitie van het samenwerkingsverband is het verlagen van de kosten en verminderen van de kwetsbaarheid en waar mogelijk verminderen kosten door gezamenlijke uitvoering en slimmer investeren.

  • Verminderen kwetsbaarheid:gegevens, capaciteit en kennis delen (het met en voor elkaar doen)
  • Verbeteren van de kwaliteit: onderzoek en optimaliseren van huidig functioner en verbeteren van de kwaliteit van de afvalwaterketen.

De samenwerking verkeert in het stadium van een intentieovereenkomst. De bedoeling is om eind 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Website: www.afvalwaterketen.com

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.