Regio

Land van Cuijk

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Het samenwerkingsverband Land van Cuijk bestaat uit de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Boxmeer en Waterschap Aa en Maas.

De ambitie van het samenwerkingsverband is het nakomen van de afspraken over een doelmatig waterbeheer zoals vastgelegd in het landelijk Bestuursakkoord Water (BAW, april 2011). Partijen willen bewerkstelligen dat de som van de riool- en zuiveringsheffing (de afvalwaterketenheffing) in 2020 is gereduceerd van €435,-  naar ten minste €370,-. Dit is een reductie van circa 15% minder meerkosten (gemeenten 17% en waterschap 12%). Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarden van het BAW (13% minder meerkosten).

De samenwerking verloopt op basis van een bestuursovereenkomst die door een stuurgroep wordt bewaakt.

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.