Regio

Hollands Noorderkwartier

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 25-09-2017

Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. Wij proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wij zijn een overheidsinstantie met een democratisch gekozen bestuur en een eigen belastingsysteem. Onze bestuurlijke organisatie lijkt erg op die van een gemeente. Het grote verschil is dat wij een begrensde, functionele taak hebben. We werken aan:

  • dijken: we beschermen inwoners tegen overstromingen;
  • water: we zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
  • wegen: we beheren en onderhouden plattelandswegen.

We doen dat in Hollands Noorderkwartier: Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Meer informatie vindt u op www.hhnk.nl.

Subregio's

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.