Regio

Fluvius

Contactpersonen:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Op 13 april 2012 ondertekenden de bestuurders van het waterschap en nagenoemde gemeenten de samenwerkingsovereenkomst voor een efficiënter waterbeheer in de regio Reest en Wieden.
In de overeenkomst staan afspraken over het gezamenlijk optrekken in de afvalwaterketen en het stedelijk waterbeheer. De samenwerking beoogt winst op te leveren in termen van kwaliteit, duurzaamheid en doelmatigheid.

Partijen die de handen ineen geslagen hebben zijn de gemeenten Steenwijkerland, Westerveld, Midden-Drenthe, Hoogeveen, De Wolden, Meppel en het waterschap Reest en Wieden.

Uit het persbericht van 13 april 2012: “De regionale overheden werken in het vervolg ook meer samen op het gebied van personele inzet, het delen van kennis onderling en communicatie richting de burgers. “Zodat het voor iedereen duidelijk wordt waar we samen voor staan.” Aldus Karst Spijkervet, Dagelijks Bestuurslid van Reest en Wieden. Hij zegt oprecht blij te zijn dat we samen deze stap hebben gezet en is ervan overtuigd dat deze samenwerking een goede aanzet is tot een efficiënter waterbeheer.”

Bekijk hier de uitgebreide website: www.fluviusnieuws.nl

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.