Regio

Bollenstreek

Contactpersoon:

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Het samenwerkingsverband Bollenstreek is een onderdeel van regio rijnland en bestaat uit Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Wassenaar en Rijnland.

De ambitie van het samenwerkingsverband van de bollenstreek richt zich op de volgende onderwerpen om uit te werken:

- Meten
- Reinigen en inspecteren rioolleidingen
- Onderhoud rioolgemalen, iba’s, drukriolering, telemetriesysteem, drainage
- Kenniscentrum t.b.v. investeringsbeslissingen riolering
- Verbeteren informatievoorziening voor burgers
- Plancyclus Afvalwaterketen

Samenwerken versterkt de afvalwaterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een afvalwaterketen en afvalwaterketenbeheer:

  • Van hoge constante kwaliteit;
  • Met een lage kwetsbaarheid;
  • Functionerend tegen zo laag mogelijke totaalmaatschappelijke kosten.

Samenwerking in de afvalwaterketen draait om een groot aantal onderwerpen. Van operationele taken tot beleid: we kunnen in principe alles gezamenlijk oppakken en uitvoeren. Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Gerelateerde nieuwsitems

Samenwerking in Bollenstreek leidt tot besparing op kosten verwerking afvalwater

 

Gerelateerde nieuwsberichten uit deze regio:

 

 

Deze wiki is qua informatie-voorziening continue in ontwikkeling en is op dit moment als beta-versie live gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat informatie nog onvolledig is of aangevuld dient te worden.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren! Neem hiervoor contact op met N.Schinkelshoek.