Regio's

Regionale samenwerking


In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. Op enkele uitzonderingen na betreft het regionale samenwerkingsverbanden waar op basis van bestuurlijke afspraken wordt samengewerkt. De grenzen van de regionale samenwerkingsverbanden zijn bepaald door de grenzen van de zuiveringskringen en/of gemeentegrenzen.

Ter bevordering van de samenwerking binnen en tussen de regio's bevat deze wiki per regio informatie over de samenwerkende partijen, de juridische status van de samenwerkingsvorm, de geformuleerde ambitie en actuele projecten/speerpunten. Om snel te kunnen schakelen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van doorlinks naar lokale websites en/of social media.

Werkgroep Ondersteuning "Samenwerken aan Water'

De werkgroep ondersteuning richt zich op zaken als communicatie, het verspreiden van kennis over inhoud en proces van de samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk. Contactpersoon is Martijn Klootwijk (M.klootwijk@breda.nl)

wgondersteuning

In de werkgroep ondersteuning nemen deel (v.l.n.r.)

  • Nick Schinkelshoek, communicatieadviseur
  • Ruud van Esch, Unie van Waterschappen
  • Martijn Klootwijk, gemeente Breda, voorzitter
  • Nico Admiraal, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Job Rook, Vewin
  • Miranda van Praet, gemeente Breda
  • Harold Soffner, gemeente Bernheze
  • Sendy Farag, waterschap Brabantse Delta (niet op foto)

Wilt u een bijdrage leveren aan het compleet maken van dit overzicht ? Stuur dit dan naar de redactie van deze website.

De regio's