Verslag 2e bijeenkomst LPMM, 28 september te Amersfoort

Ook deze tweede bijeenkomst, deze keer van een halve dag, mag als een succes worden beschouwd. Met zo’n 35 deelnemers hebben we ons onder andere vastgebeten in het proces hoe je van verzamelde data naar waardevolle informatie komt. Dit was het hoofdthema.

Er waren vier interessante presentaties verzorgd door Drinkwaterbedrijf Oasen (Jurjen den Besten), Gemeente Breda (Michel Moens), Hoogheemraadschap van Rijnland (Irene van der Stap) en Waterschap Rijn & IJssel (Wijnand Turkensteen). Leerzaam om te zien hoe verschillende organisaties omgaan met meten en monitoren. Er was dan ook ruime interactie met de zaal. We zien dat drinkwaterbedrijven met dezelfde soort metingen en grafieken in de weer zijn als waterschappen en gemeenten. Zoek elkaar op en leer van elkaar en vul elkaar aan is de boodschap. In de sessie van Wijnand toont hij met een gedetailleerd schema aan wat erbij komt kijken als je wilt beginnen met een meetnet tot en met het vertalen van ingezamelde data naar informatie op basis waarvan je verstandige beslissingen kunt nemen. De juiste maatregelen door de juiste partij op de juiste plaats en dat alles in goede samenwerking tussen betrokken partijen.

Als laatste onderdeel van de dag is stilgestaan bij de toekomst van LPMM. 2016 is een proefjaar waaruit inmiddels wel blijkt dat het landelijk platform zeker bestaansrecht heeft. Naast de landelijke bijeenkomsten blijkt er behoefte te zijn aan een digitaal forum waarin actuele onderwerpen en “vraag en aanbod” aan bod komen. Het kernteam gaat daarom aan de slag met het opzetten van een digitaal forum. Het is de bedoeling dat, net zoals geldt voor het LPMM als geheel, gebruikers/betrokkenen het zoveel mogelijk zelf aan de praat houden.

Naar verwachting zal in maart 2017 weer een bijeenkomst worden georganiseerd.

Bijlage:

Schematisch overzicht

LPMM_2016_01LPMM_2016_02LPMM_2016_03LPMM_2016_04
LPMM_2016_05