Verslag 3e bijeenkomst LPMM, 9 maart te Den Haag

Op donderdag 9 maart was er al weer de derde bijeenkomst van het Landelijk Platform Meten en Monitoren. Op een prachtige locatie in de duinen van Den Haag waren een twintigtal deelnemers aanwezig.

LPMM Bijeenkomst 09032017_Foto2

Na de broodjes opende Erik Warns de bijeenkomst. Deze middag was bedoeld om bij drinkwaterbedrijf Dunea in de keuken te kijken en om te leren van het Platform Water Vallei & Eem.

Dunea

Als eerste spreker legde Co van Dongen uit dat Dunea naast drinkwaterbedrijf ook rioolbeheerder, persleidingbeheerder en natuurbeheerder is. De ervaringen bij Dunea op het gebied van meten en monitoren werden in een drietal presentaties toegelicht.

Als eerste gaf Urban Roeleven aan hoe door automatisering alle relevante meetdata op één centrale plek wordt opgeslagen, zodat alle gebruikers erbij kunnen. Uniformiteit, kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke sleutelwoorden.

Vervolgens gaf Dennis Gardien aan dat Dunea voor de leveringszekerheid meet aan debieten en drukken in het leidingnet. In de toekomst worden meer meetpunten verwacht, het liefst aangevuld met continue online waterkwaliteitsmetingen. Uit de discussie bleek dat metingen en assetmanagement elkaar goed kunnen ondersteunen, mits de werkprocessen hiervoor goed op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat je een leiding sneller vervangt als deze slechte meetwaarden vertoont.

In de derde presentatie gaf Harrie van den Hagen aan dat Natura 2000 en KRW doelen verplicht worden gemonitord. Opvallend was dat extreem lage fosfaatconcentraties worden opgelegd aan het water dat de duinen instroomt. Dit is nodig om met name brandnetelgroei in de duinen te voorkomen. En ook aantallen graasdieren worden bijgehouden. Een mix van rundvee en konijnen is nodig om de plantengroei te beteugelen en het gewenste natuurlandschap te behouden.

LPMM Bijeenkomst 09032017_Foto1 

Platform Vallei en Eem

Na de pauze gaf Marije Stronks namens Platform Vallei en Eem uitleg over de organisatie van het succesvolle Platform, dat ondertussen al weer 8 jaar bestaat. Naast validatie is ook een goede presentatie van meetdata belangrijk. Voorbeelden doen het altijd goed! Zo kwamen storingen van drukriolering aan bod, de werking van gemalen en het ook optreden van rioolvreemdwater. Tot slot werd het belang van het programma ‘Elke druppel telt’ uitgelegd en zijn succesfactoren gedeeld.

De dag eindigde met een prachtige en leerzame excursie langs onder ander infiltratieplassen, het onthardingsgebouw en de regiekamer.

De volgende bijeenkomst is in september 2017 in Lelystad. 

Download presentatie 1: Urban Roeleven – Automatisering 
Download presentatie 2: Dennis Gardien – Bedrijfsvoering Leidingen
Download presentatie 3: Harrie van den Hagen – Monitoring Natuur 
Download presentatie 4: Marije Stronks – Platform Vallei en Eem