Verslag 1e bijeenkomst LPMM 11 mei

Amersfoort – Met de start van een eerste interactieve bijeenkomst is de aftrap gegeven voor het Landelijk Platform Meten & Monitoren (LPMM)

Groep

Met deze lancering is nu een landelijk platform opgericht, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die werkzaam is bij de overheid en bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

Ervaringsuitwisseling en nieuwe initiatieven

De aftrap werd gegeven tijdens een eerste bijeenkomst in Amersfoort. Na de inleiding door voorzitter Erik Warns, volgde een presentatie door Hugo Gastkemper van Rioned, waarbij werd aangegeven dat Rioned dit initiatief van harte ondersteunt. Hierna werd door de 45 aanwezigen veel informatie en kennis uitgewisseld. Onderling werd besproken waar men elkaar kan versterken en werden onderlinge hulpvragen besproken. In de middag volgde Bert Palsma van Stowa met een bijdrage. Hierin werd duidelijk dat het watersysteem en de waterketen als één te beschouwen is en dat inspiratie te halen is uit sprekende voorbeelden. De middag werd vervolgd met meerdere workshops op verschillende thema’s. Na de evaluatie van deze succesvolle dag wordt onderzocht hoe de internetpagina www.lpmm.nl verder kan worden opgezet en hoe belanghebbenden bereikt kunnen worden. Het ligt in de lijn van de verwachting dat een volgende bijeenkomst georganiseerd gaat worden.

IMG_0643