Agenda

Bijeenkomst Bestuurders Waterketen

‘Samenwerken aan water; deep dive sessions’

Deep Dive _Ams

Datum                       
Vrijdag 4 oktober 2019 

Tijdstip                      
12.15 – 17.00 uur 

Locatie                      
Tolhuistuin 
IJpromenade 2, Amsterdam 
aan het IJ tegenover station Amsterdam CS

Klik hier voor informatie over parkeren en route

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in heel Nederland intensief samen aan de drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering binnen het Bestuursakkoord Water. We hebben hiertoe vanaf 2020 de volgende doelen gesteld: kostenbeheersing, kwetsbaarheidsvermindering en kwaliteitsverhoging. Door in 49 verschillende regio’s gezamenlijk op te trekken en probleemoplossend te handelen zijn al veel van de doelstellingen binnen handbereik. In oktober 2018 zijn daarom aanvullende doelen gesteld op het gebied van kwetsbaarheid, data en informatie, gegevensbeheer, overstromingen en de Omgevingswet.

Het diepere accent ligt in de komende periode vooral op het aanpakken van de aanvullende doelen. Om die reden vragen wij zowel de bestuurlijke als ambtelijke trekkers in de regio’s om de middag van 4 oktober 2019 vrij te houden in de agenda. Op deze dag zullen wij ons in Amsterdam laten inspireren en samen dieper ingaan op de toekomst van de samenwerking in de waterketen. Op deze bijzondere dag bent u van harte uitgenodigd om met elkaar een duik te nemen in de aanvullende doelen in het bestuursakkoord en kunt u kennisnemen van de nieuwste ontwikkelingen. 

aanmelden


________

Programma 

12.15 - 13.00 uur          Inloop met lunch in Staalzaal van Tolhuistuin

13.00 uur                     Opening door dagvoorzitter Peter Derk Wekx, co-voorzitter kernteam Samenwerken aan Water    

13.05 uur                     Welkom door dijkgraaf G. van den Top, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

13.10 uur                     Gastspreker caberatier, presentator Dolf Jansen

13.45 uur                     Workshops: 

                                   1. Thema: Data en informatie

                                   2. Thema: Leren van verdergaande samenwerking(splannen)

14.30 uur                     Pauze / op de boot

14.45 uur                     Vertrek boot naar de excursie 'Amsterdam Rainproof'

15.05 uur                     Aankomst Marineterrein voor bezoek 'Amsterdam Rainproof'

15.55 uur                     Retourvaart en bedankwoord Breunis van de Weerd namens VNG

16.15 uur                     Afsluitende borrel

 

aanmelden

 

Heeft u vragen of opmerkingen voor de organisatie?

Neem dan contact op met:

Miranda van Praet 
adviseur communicatie
Samenwerken aan Water

amp.van.praet@breda.nl
T (076) 529 30 68  / 06 129 95 265

 

 

 

 

Uitreiking WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2019

De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De jury hanteert vier criteria:

 • Diversiteit en intensiteit van de samenwerking
 • Realisatie/ bewezen effect van de samenwerking
 • Mate van duurzaamheid/ innovativiteit van de samenwerking
 • Kopieerbaarheid van de samenwerking

Op deze pagina zie je filmpjes van de genomineerde projecten van voorgaande jaren.

De jury bestaat dit jaar uit: 

 • Sietske Poepjes (gedeputeerde Provincie Fryslân)
 • Renze van Houten (directeur drinkwater, riolering en afvalwater Waternet)
 • Arno Valkhof (directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Oost-Nederland)
 • John Goedee (bijzonder hoogleraar ketensamenwerking Tilburg University)

WOW-publieksprijs
Nieuw dit jaar is de WOW-publieksprijs. Naast een prijs die wordt toegekend door de jury van 10.000 euro krijgt iedereen een stem voor de publieksprijs van 5.000 euro. Blijf op de hoogte via www.platformwow.nl.

In aanmerking komen voor de prijs
Aanmelden voor de prijs kan via het aanmeldfomulier tot uiterlijk 31 mei 2019.
U meldt u hier dus aan voor de prijs en niet om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking. Wilt u naar de prijsuitreiking, meld u dan aan voor de landelijke WOW-dag (nu nog niet mogelijk).

Kent u een inspirerend project waarvan u vindt dat deze de WOW-prijs moet winnen? Geef dit dan aan via: ronald.wielinga@platformwow.nl.

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water, Utrecht

Eedc 4424-3eab -44a 6-8265-1df 089b 3875c

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water op vrijdagochtend  21 juni in Utrecht. Deze editie gaan we in op de thema's waterkwaliteit en de omgevingswet.

Datum: vrijdag 21 juni 2019
Tijdstip: 09:30 - 13:00 uur
Locatie: In de Ruimte  

Programma

09.30 uur inloop met koffie
10.00 uur aanvang programma
 - Welkom en mededelingen
 - Update samenwerken aan water
 - Presentatie resultaten onderzoek rol van de watersamenwerkingsverbanden in samenwerking aan klimaatadaptatie
 - Presentatie rondom omgevingswet en waterkwaliteit
 - Boottocht; In gesprek over de menselijke factor en de omgevingswet door Wouter Stapel.
13.00 uur einde programma

Locatie

In De Ruimte (IDR)
Oudegracht 230 aan de werf
3511 NT Utrecht

Route beschrijving

Aanmelden

Deze bijeenkomst heeft al plaatsgevonden, aanmelden is niet meer mogelijk. 

Ravelijnlezing 2019

Ravelijnlezing _1500x 500

Ravelijnlezing 2019 | Water, strategische verbinder van de Delta
Donderdagmiddag 23 mei
Theater De Maagd in Bergen op Zoom

Graag nodigen wij u uit voor de 11e editie van het jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevent de Ravelijnlezing, met de titel ‘Water, strategische verbinder van de Delta’.

Stichting Ravelijnlezing kiest jaarlijks voor een onderwerp dat actueel is in de Deltaregio, doordat het kansen en uitdagingen biedt voor de triple helix: overheid, ondernemers en onderwijs. Dit jaar staat het thema ‘water’ centraal. Een thema dat zowel letterlijk als figuurlijk een bindende en verbindende rol speelt in de Vlaams-Nederlandse Deltaregio.

Bedreigingen en kansen

Water biedt kansen voor ontwikkeling terwijl de natuur tegelijkertijd van ons vraagt bewust(er) met water om te gaan - niet alleen op het gebied van beschikbaarheid, maar ook wat kwaliteit en veiligheid betreft. Daar staat tegenover dat water evengoed een bedreiging kan vormen als we onszelf er niet goed tegen (blijven) wapenen en de signalen die de natuur ons geeft, negeren. Welke stappen moeten we nemen om het hoofd boven water te houden? En welke kansen biedt water om in de toekomst het wonen, werken en recreëren in de Deltaregio nóg beter te maken?

Sprekers

Op 23 mei aanstaande duiken drie topsprekers met de aanwezigen de diepte in om water als strategische verbinder van de Delta voor het voetlicht te brengen.

Peter Glas, Deltacommissaris van Nederland, presenteert zijn langetermijnvisie voor de Delta. Welke stappen moeten er door ondernemers, overheid, onderwijs én burgers gezamenlijk gezet worden om de Deltaregio als prettig woon-, werk- en recreatiegebied ook in de toekomst te kunnen waarborgen?

Rijksbouwmeester Floris Alkemade zal een toekomstbeeld schetsen van ons landschap waarin we de gevolgen van de invloed van water onherroepelijk gaan terugzien.

Lieselotte Kruf, directeur van de Dommelsche Bierbrouwerij, laat zien hoe Dommelsch en moederbedrijf AB InBev slim omgaan met water in relatie tot de duurzaamheidsambities van het bedrijf.

Het dagvoorzitterschap is in handen van journalist en presentator Susanne de Kroon. Het programma wordt omstreeks 17:00 uur afgesloten met een netwerkborrel, waar de aanwezigen onder het genot van een hapje en drankje kunnen napraten over deze inspirerende middag.

Aanmelding

De Ravelijnlezing is vrij toegankelijk, maar vooraanmelding via de website is vereist. Daar is tevens meer informatie te vinden over het programma en alle sprekers: www.ravelijnlezing.nl​. Het programma start om 15:00 uur (inloop vanaf 14:15).

Ambtelijke bijeenkomst: personele kwetsbaarheid

Bdf 534d 8-ae 6d -4c 35-b 154-98b 39f 4cba 24

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan water op vrijdag 29 maart in Utrecht. 

Deze editie gaan we in op een onderwerp uit de aanvullende afspraken Bestuursakkoord Waterpersonele kwetsbaarheid. Voor alle organisaties geldt dat de steeds complexere taken vragen om de aanwezigheid van specifieke kennis en samenwerkingscompetenties bij professionals. En dat terwijl veel ervaren medewerkers de komende jaren met pensioen gaan en de krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel groeit. Deze middag buigen we ons samen met diverse opleidingsinstanties over dit vraagstuk.

Programma

12.30 uur inloop met lunch
13.15 uur aanvang programma

 • Welkom en mededelingen

 • 'Update samenwerken aan water' door Bert van Vijfeijken (VNG) en Hendrik Jan IJsinga (Vewin), 

 • Pitches ‘good practices’ van deelnemers aan bijeenkomst over aanpak kwaliteit en kwetsbaarheid in de regio

 • Peter Steenkamer (Waternet) over de Strategische Personeelsplannen bij drinkwaterbedrijven

  Pauze

 • Opleidingsinstituten aan het woord over kwetsbaarheid van organisaties en samenwerking: 

  Nico Altorf (Gemeente Amstelveen, regio AGV) over toepassing van de Branchestandaard
  Jeroen Langeveld (TU Delft)
  Ingrid Schröders (Stichting Wateropleidingen)

 • Interactie tijdens de borrel

16.30 uur einde programma

Locatie

In De Ruimte (IDR). Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht
Route? Klik hier.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk, dit event heeft al plaatsgevonden.

 

Waterinfodag 2019

Aanwezig zijn medewerkers/sters van waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en bedrijven. Op 28 maart is de negende Waterinfodag! Schrijf u nu in als bezoeker of reserveer een plaats op de beurs.

De Waterinfodag wordt georganiseerd door Sense, i.s.m. Het Waterschapshuis, Rijkswaterstaat, Informatiehuis Water, STOWA en  vertegenwoordigers van bedrijven en kennisorganisaties).

Klik hier voor het programma

Locatie
1931 Congrescentrum Brabanthallen
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Ambtelijke bijeenkomst Zutphen

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water op woensdag 28 november 2018 in Zutphen, dit ligt in de regio Achterhoek+.

Deze bijzondere editie gaan we in op gebruik, uitwisseling en afstemming van gegevens in de afvalwaterketen. Ook is er binnen het programma aandacht voor het addendum Bestuursakkoord Water. Daarnaast gaan we in gesprek met stichting Rioned en op bijzondere excursie langs het water in Zutphen.

Programma
12:00 uur  Inloop met lunch
13:00 uur  Terugkoppeling bestuurdersbijeenkomst en mededelingen door Martijn Klootwijk
13:20 uur  Interactieve sessie over het addendum door Ruud van Esch
14:10 uur  Pauze
14:30 uur  Gebruik, uitwisseling en afstemming van gegevens in de afvalwaterketen door Adry Salome en Hugo Gastkemper
14:45 uur  In gesprek met Rioned door Hugo Gastkemper
15:30 uur  Excursie langs het waterfront en historische centrum van Zutphen onder leiding van een gids
16:15 uur  Eindejaarsborrel in de binnenstad

Locatie
Stadhuis Zutphen
's-Gravenhof 2
7201 DN Zutphen
Klik hier voor de route

Graag zien wij u woensdagmiddag 28 november, 12.00-16.30 uur

U bent er toch ook bij? Aanmelden kan via onderstaande button.

Screenshot 2018-11-23 At 13.22.35

Ambtelijke bijeenkomst Delft

 

Delft

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan water, Klimaatadaptatie, Delft

Woensdag 12 september 2018

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke netwerkbijeenkomst Samenwerken aan Water op woensdag 12 september 2018 in Delft. We zijn die dag te gast bij het Netwerk Afvalwaterketen Delfland.

Deze bijzondere editie gaan we veel voorbeelden bezoeken, waaronder de Waterstraat tijdens een boeiende fietsexcursie. Ook is er binnen het programma aandacht voor de bestuurdersbijeenkomst "Samenwerken aan Water".

Programma
12.30 uur  
Inloop met lunch bij Lijm&Cultuur 
13:15 uur  Welkom, intro en up-date Samenwerken aan Water – Martijn Klootwijk
13.15 uur  Intro over klimaatadaptatie - Hiltrud Pötz
14.00 uur  Route fietsen langs verschillende waterlocaties in Delft
15.30 uur  Nabeschouwing, reflexie en indrukken
16.00 uur  Borrel (Lijm&Cultuur)
 
Locatie
Lijm en Cultuur
Rotterdamseweg 272
2628 AT Delft
(route)

Aanmelden
Wilt u zich ook nog aanmelden? Dat kan via deze link

 

 

Seminar doelmatigheid drinkwatervoorziening

IPSE

Uitnodiging: seminar doelmatigheid drinkwatervoorziening op 13 juni 2018

De doelmatigheid van de drinkwaterbedrijven is de afgelopen decennia fors toegenomen. Bovendien verbetert de drinkwaterkwaliteit en groeit de klanttevredenheid. Opvallende prestaties voor een sector die volledig in publieke handen is. Wat zijn de drijvende krachten geweest achter deze ontwikkeling en waarom lijkt het effect hiervan de laatste jaren te verminderen? 
 
Benieuwd naar antwoorden op deze vragen? 
Bezoek dan het Seminar Drijvers doelmatige drinkwatervoorziening.
Het seminar wordt georganiseerd door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies en vindt plaats op woensdag 13 juni in Den Haag.

Programma 

15:45 - 16:00: inloop en ontvangst

16:00 - 16:05: welkomstwoord door Jos Blank | IPSE Studies
 
16:05 - 16:10: opening door dagvoorzitter Frans van Dongen | Ministerie BZK

16:10 - 16:45: pitches onderzoekers

16:45 - 17:00 uur: reflecties sector en ministerie

 • Hans de Groene | directeur Vewin
 • Marjan van Giezen | manager/plv.dir Water en Bodem, Ministerie I&W

17:00 - 17:15: Discussie

17:15 - 18:00: Afsluiting en borrel

Deelname

Het seminar is gratis en voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst vindt plaats in de Oostvaardersplassenzaal (Zaal M01-25) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bezoekadres: Turfmarkt 147 , 2511 DP Den Haag.
Voor het bezoek aan het ministerie van BZK dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link of via een mail naar info@ipsestudies.nl.

Landelijke netwerkbijeenkomst Roermond

Landelijke netwerkbijeenkomst Roermond | woensdag 6 juni 2018

Doelgroep: Ambtelijke trekkers Samenwerken aan Water

Roermond

De centrale thema's voor deze dag zijn: waterkwaliteit en samenwerking

Waterschap Limburg is 1 januari 2017 ontstaan uit een fusie van twee waterschappen. Het afvalwater in Limburg wordt gezuiverd door het zelfstandige Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). In de waterketen wordt nauw samengewerkt met waterleidingmaatschappij Limburg (WML) en gemeenten.

Op deze landelijke netwerkdag wordt antwoord gegeven op onder andere de volgende vragen:

- Wat is er nodig om van Maaswater drinkwater te maken?
- Op welke vlakken wordt er samengewerkt in Limburg?
- Wat kunnen we van de nieuwe organisatie leren?
- Hoe gaan de organisaties om met thema’s als waterkwaliteit?
- Kan de samenwerking in de waterketen ook verbreed worden naar andere thema’s?

PROGRAMMA 

Het programma bestaat uit twee delen:

Deel 1 is een inleiding en rondleiding op oppervlaktewaterstation Heel van het Waterleidingmaatschappij Limburg (facultatief).
Deel 2 is de netwerkbijeenkomst met panel discussie van bestuurders en presentaties op de thema’s Waterkwaliteit en Samenwerking.

Deel 1. 10.00 – 12.00 uur bezoek drinkwater productielocatie Heel (facultatief) 

De bijeenkomst start met een bezoek aan oppervlaktewaterstation Heel waar van Maaswater drinkwater wordt gemaakt. Tijdens dit bezoek maken we kennis met de productie van drinkwater en welke vormen van samenwerking er nodig zijn.

09.45 - 10.00 uur  Verzamelen bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond (nabij Centraal Station).

10.00 - 10.15 uur  Vertrek en aankomst waterstation Heel

10.15 - 10.45 uur  Welkom door Peter van Diepenbeek

10.45 - 11.45 uur  Rondleiding over terrein

11.45 - 12.00 uur  Vertrek naar Waterschap Limburg Roermond

12.00 – 13.00 uur  Lunch (waterschap Limburg)

Deel 2. 13.00 – 16.00 uur landelijk netwerkbijeenkomst

13.00 – 13.45 uur  Introductie en panelgesprek door bestuurders en vertegenwoordigers

-       mw. Josette van Wersch Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg (portefeuille zuiveren en waterketen)
-       dhr. Leon Geilen Wethouder Sittard-Geleen en voorzitter Waterhuis Limburg
-       mw. Ria Doedel directeur Waterleidingmaatschappij Limburg

Thema Waterkwaliteit

13.45 - 14.10 uur  De omgevingswet: vertrouwen is goed, samenwerken is beter !
Door mw. Mirjam van Roode (omgevingsmanager Waterleidingmaatschappij Limburg)

14.10 – 14.30 uur  Bouwstenen voor water en klimaat. Hoe integreren we water en klimaat in omgevingsvisies
Door dhr. Roy Thijssen (adviseur riolering en water, gemeente Peel en Maas)

14.30 – 15.00 uur  Pauze 

Thema Samenwerking

15.00 – 15.25 uur  Waterklaar maken van de stad. Samenwerking in afkoppelen
Door dhr. Gert Middel (adviseur Waterschap Limburg)

15.25 – 15.45 uur  Presentatie Water in balans. Wateroverlast en samenwerking.
Door mw. Marlie Berghs (programmamanager Water in Balans Waterschap Limburg)

15.45 – 16.30 uur  Afsluiting en borrel

 

LOCATIE

Waterschap Limburg
Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond

(nabij Centraal Station)

 

aanmelden

STOWA en stichting RIONED: Afvalwaterketensymposium 2018

STOWA en stichting RIONED organiseren op dinsdag 29 mei a.s. het jaarlijkse afvalwaterketensymposium. Tijdens het symposium brengen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

Het symposium heeft dit jaar uit twee thema's: waterkwaliteit en doelmatig werken in de afvalwaterketen.

Aan de orde komen onder meer de aanpak van medicijnresten, antibioticaresistentie, de VGS 2.0, zuiverende kassen en de proeftuin lekonderzoek persleidingen.

De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de technische- en beleidsontwikkelingen op het terrein van inzameling, transport en zuivering van afvalwater.

Let op: tijdens deze dag wordt er een speciaal Open Podium georganiseerd. Hier is ruimte voor korte pitches, of voor vragen aan, dan wel boodschappen voor STOWA, RIONED of de andere aanwezigen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Cora Uijterlinde. Graag vóór 20 mei as.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar er worden wel kosten gemaakt. Bent u onverhoopt verhinderd, dan ontvangen wij graag een bericht van afmelding via stowa@stowa.nl

 

aanmelden

Ambtelijke bijeenkomst Almere

Ambtelijke Bijeenkomst Almere

Uitnodiging 

Ambtelijke Bijeenkomst Almere

Woensdag 18 april 2018

Graag nodigen wij u uit voor de landelijke ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water op woensdag 18 april in Almere. Het centrale thema voor deze dag is: burgerparticipatie.

PROGRAMMA 

13.00 - 13.15 uur     Inloop met lunch van der Valk Almere
13.15 - 13.20 uur     Welkom door Ruud van Esch
13.20 - 13.40 uur     Participatie in de praktijk, Rien de Ridder
13.40 - 14.15 uur     Update Monitoring door Martijn Klootwijk
14.15 - 16.15 uur     Bezoek Oosterwold per fiets
16.00 - 16.30 uur     Borrel, van der Valk Almere

Heeft u interesse om aan te schuiven?
Meld u voor woensdag 11 april* via onderstaande button aan voor deze bijeenkomst. 

LOCATIE
Deze bijeenkomst gaat starten en eindigen in:
Van der Valk Hotel Almere
Veluwezoom 45
1327AK Almere

 

aanmelden

Bijeenkomst Tuinbranche Nl

Bijeenkomst Tuinbranche Nl

Datum: Dinsdag 26 maart 2018
Tijd: 13.30 - 15.30 uur 
Locatie: Tuinbranche Nl, Arnhemse Bovenweg 100, Zeist 


Op 26 maart organiseert Tuinbranche Nl een bijeenkomst voor medewerkers van gemeenten om de kansen voor samenwerking tussen gemeenten, waterschap en tuincentra te bespreken.

Als warming up bekijkt u het Handboek voor de Watervriendelijke Tuin (ook te vinden op de website van RIONED en STOWA).

Laurens van Miltenburg (gemeente Nieuwegein), coördinator van het project ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin’ in de provincie Utrecht, zal spreken over zijn ervaringen. Daarnaast zullen wij u informeren over onze kennis van verschillende typen tuinbezitters en samen met u verder kansen voor het watervriendelijk maken van tuinen verkennen.

Aanmelden

Aanmelden kan via info@tuinbranche.nl

 

 Tuinbranche NL

Ambtelijke bijeenkomst Den Bosch

Rwzi Den Bosch

Ambtelijke bijeenkomst Den Bosch | Woensdag 14 februari 2018

De landelijke ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water vindt plaats op woensdag 14 februari in Den Bosch.

Het centrale thema voor deze dag is: de circulaire economie.

PROGRAMMA (let op; de programma indeling is gewijzigd) 

12.30 - 13.00 uur   Inloop met broodje

13.00 - 13.15 uur   Bestuurlijke opening

13.15 - 13.25 uur   Landelijke terugkoppeling Samenwerken aan water

13.25 - 13.55 uur   Landelijke ambities circulaire economie, Ruud Schemen

13.55 - 15.00 uur   Video en rondleiding rwzi

15.00 - 16.00 uur   Workshop Moonshot 'Hoe ziet de afvalwaterketen er in 2050 uit?'

16.00 uur               Borrel en bespreken resultaten workshop

Meld u via onderstaande button aan voor deze bijeenkomst, deel uw ervaringen en leer van de ervaringen van anderen.

LOCATIE

De bijeenkomst vindt plaats op de rioolwaterzuivering van 's Hertogenbosch, deze ligt verscholen tussen de groene bomen van de Treurenburg en de uiterwaarden van de Dieze. Waterschap Aa en Maas maakt hier het rioolwater schoon van inwoners en bedrijven uit ’s-Hertogenbosch, Vught en Heusden. Van 2016 tot en met 2018 wordt de zuivering grondig gerenoveerd, zodat hij weer jaren mee kan.

Adres:
Rioolwaterzuivering Den Bosch
Treurenburg 4
5221 CD 's-Hertogenbosch

 

aanmelden

Webinar Amsterdam Rainproof

Datum18 december 2017
Tijd11.30 - 12.00 uur
Kostengeen
LocatieOnline, via je pc
DoelgroepIedereen met interesse in dit onderwerp

 

Op donderdag 5 oktober won Amsterdam Rainproof de prestigieuze WOW-prijs voor Beste Samenwerking 2017. In dit webinar vertelt Daniel Goedbloed over de activiteiten die in het kader van het programma worden uitgevoerd, de uitdagingen in de samenwerking, kritische succesfactoren en toekomstige plannen en initiatieven van Amsterdam Rainproof.

Over Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof heeft een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: zij willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen - er gaat geen druppel doorheen. Samen met bewoners, ambtenaren, kenniswerkers en ondernemers legt Amsterdam Rainproof grote en kleine oplossingen aan die het water beter benutten en de sponswerking van de stad vergroten.

Spreker

Daniel GoedbloedDaniel Goedbloed werkt sinds begin 2014 voor Waternet als trekker van Amsterdam Rainproof. Een beweging van burgers, ondernemers, ambtenaren en kenniswerkers die samen de stad regenbestendig maakt. Daarvoor werkte hij lange tijd als adviseur voor de gemeente Rotterdam. Mede door zijn inzet werd het grootschalige Waterplein Benthemplein gerealiseerd. Daniel is expert op het gebied van stedelijk watermanagement en heeft als drijfveer ‘droge voeten, aantrekkelijke stad’.

 

 

aanmelden

Bron: www.platformwow.nl

Markt- en Innovatiedag Waterschappen

Waterschapsprijs 2017

Kom naar de Markt- en Innovatiedag Waterschappen en de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2017

U bent van harte uitgenodigd op de Markt- en Innovatiedag 2017, die dit jaar in het teken staat van duurzaamheid.

Op naar een duurzaam Nederland! Dat is de boodschap uit de gezamenlijke investeringsagenda van provincies, gemeenten en waterschappen en hier wordt hard aan gewerkt! Op maandag 27 november laten de waterschappen en marktpartijen samen zien hoe zij hun duurzame ambities omzetten naar concrete, innovatieve projecten.  

In de Rijtuigenloods te Amersfoort zetten we de duurzaamste projecten van de waterschappen in de spotlights tijdens de Duurzaamheidsmarkt. We staan ook stil bij het visiedocument de waterschapsmarkt van de toekomst. Wat is er sinds de presentatie van deze visie veranderd? Hoe staat de samenwerking tussen de markt en de waterschappen ervoor? Maar we kijken ook vooruit naar de gezamenlijke kansen voor de verduurzaming van Nederland.

Verder reiken de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank de Waterinnovatieprijs 2017 uit in de categorieën Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en Energie & waterschappen. 

U kunt zich tot uiterlijk 17 november aanmelden voor (een deel van) de dag.

aanmelden

Locatie

De Rijtuigenloods
Piet Mondriaanplein 61
Amersfoort 

Programma

10:00 uur      Optioneel voorprogramma met workshops: Workshopronde 1*

11:00 uur      Optioneel voorprogramma met workshops: Workshopronde 2*

12:00 uur      Netwerklunch en duurzaamheidsmarkt

13:00 uur      Start plenair programma Markt- en Innovatiedag Waterschappen

14:00 uur      Duurzaamheidsmarkt (+ netwerken)

15:00 uur      Uitreiking Waterinnovatieprijs

16:30 uur      Netwerkborrel

* Uitleg over de verschillende workshops is te vinden op inschrijven.uvw.nl. De workshops zijn voornamelijk bedoeld voor medewerkers van waterschappen (en HWBP) en marktpartijen.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de samenwerkende partijen binnen de Marktvisie Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, Topsector Water, Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water.

Landelijke netwerkbijeenkomst Groningen

De Puddingfabriek Groningen

Landelijke bijeenkomst Groningen | Woensdag 15 november | 10.00 - 16.00 uur

Op woensdag 15 november vindt de landelijke bijeenkomst over Samenwerken aan Water plaats. Centrale thema’s voor deze dag zijn: Samen in de ondergrond en Klimaatadaptatie.

Hoe verloopt de samenwerking tussen overheden en de drinkwaterbedrijven? Wat hebben bedrijven afgelopen periode samen in de ondergrond bereikt? Wat zijn de ervaringen met energiebedrijven? De dag wordt gestart met drie prominente inleiders:

 • Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen. 
 • André Hammenga, wethouder Veendam
 • Bob van Zanten, Dagelijks Bestuurslid waterschap Noorderzijlvest.

Gastspreker van Enexis neemt u mee in de wereld van energie in de ondergrond. Welke lessen leren we in de regionale samenwerking van 27 noordelijke gemeenten?  U hoort op deze dag welke stappen er nodig zijn om van een 5 jaren naar een 10 jaren toekomstperspectief voor de ondergrond te komen.

Kom naar deze bijeenkomst en deel uw ervaringen en leer van de ervaringen van anderen.  

PROGRAMMA

10.00 uur | Ontvangst met koffie en thee

Download hier het inhoudelijke programma. 

Deelnemerslijst

Download hier de deelnemerslijst 

Locatie 

De bijeenkomst vindt plaats in een inspirerende omgeving, De Puddingfabriek te Groningen.
Deze voormalige fabriek ligt nabij het Centraal Station van de stad Groningen.

De Puddingfabriek
Viaductstraat 3 – unit 3
9725 BG Groningen

Komt u met de auto? In deze wijk geldt ‘betaald parkeren’ van maandag t/m zaterdag van 09:00 – 18:00 uur, met een maximum van 2 uur. De betaalautomaat staat voor het voormalig TNT-gebouw (op 150 m afstand van de Puddingfabriek). Parkeren kan tevens op het parkeerterrein aan de Zaanstraat. Houd er rekening mee dat hier alleen contant afgerekend kan worden. De loopafstand bedraagt ongeveer 8 minuten tot de Puddingfabriek.

aanmelden

Bestuurdersbijeenkomst

Netwerkbijeenkomst

- Alleen voor genodigden -

BESTUURDERSBIJEENKOMST ’SAMENWERKEN AAN WATER’

Datum: 26 oktober 2017 Tijdstip 12.30 – 16.00 uur
Locatie: Het Huis van de Stad Burgemeester Jamesplein 1, Gouda.

Graag nodigen wij  u namens het kernteam Samenwerken aan Water uit voor de bestuurdersbijeenkomst over samenwerking in de waterketen. Hierbij zijn gemeentelijke bestuurders, bestuurders van waterschappen en directieleden van drinkwaterbedrijven aanwezig. 

De afspraken om stijging van de lasten voor de burger te beperken hebben in veel regio’s geleid tot een betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Daarnaast wordt er al volop samengewerkt op het gebied van klimaatadaptatie.

Tijdens deze bijeenkomst gaat u aan de hand van een aantal concrete voorbeelden met elkaar een verdiepende dialoog aan over de aanpak van wateroverlast en droogte, participatie, gerichte acties om de waterkwaliteit te verbeteren en de implementatie van de Omgevingswet. 

Programma 

12.30 - 13.30 uur        Ontvangst met lunchbuffet        
13.30 uur                   Aanvang bijeenkomst met woord van welkom      
13.40 uur                   Resultaten vanuit de regio’s  door Jeroen Smarius (co-voorzitter kernteam Samenwerken aan Water)
14.00 uur                   Inspirerende inleiding door Marius Smit, een man met een bijzonder verhaal, een uniek beroep en een uitdagende missie: de oprichter van Plastic Whale, de eerste professionele plastic fishing company ter wereld
14.25 uur    Korte pauze          
14:30 uur    Inspiratiesessie ‘klimaat, kwaliteit en kwetsbaarheid’ met dialogen  
16.00 uur - 16.45 uur Afsluiting met netwerkborrel en hapje      

 

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. Wij hopen u dan ook 26 oktober te mogen ontmoeten. 

 

 

aanmelden

Landelijke trekkersbijeenkomst Den Haag

Denhaag

Donderdag 12 oktober 2017 | Landelijke Trekkersbijeenkomst Den Haag

11.00 – 12.30 uur OPTIONEEL BEZOEK TWEEDE KAMER

Voorafgaand aan de bijeenkomst is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer, onder leiding van Menno de Bruyne, fractievoorlichter Tweede Kamerfractie SGP . Als je hier gebruik van wilt maken vragen we je dit bij de aanmelding op te geven. (Bij de ingang van de Tweede Kamer moet je je legitimatie tonen).

Indien je je hebt opgegeven voor dit bezoek:
10.30 uur verzamelen in Bar & Restaurant Barlow, 
Plein 15-16, Den Haag. Daarna gaan we als groep te voet naar de Tweede Kamer.

REGULIER PROGRAMMA:

12.30 – 13.00 uur | Ontvangst met lunch in Jacks Room (1e etage) van Bar & Restaurant Barlow, Plein 15-16, Den Haag

13.00 uur | Welkom namens Samenwerken aan Water door M. Klootwijk

13.10 uur | Presentatie 'Waterketen: perspectief vanuit I&M' Meinte de Hoogh, Ministerie I&M,

13. 45 uur | Pauze

14.00 uur | Presentatie 'Omgevingswet en cultuurveranderingen' Edward Stigter, VNG

14.45 uur |  Interactieve dialoog sessies

15.45 | Conclusies en afsluiting door M. Klootwijk

16.00 – 17.00 uur | Afsluitende borrel in Café Barlow

Locatie

Bar & Restaurant Barlow, Jacks Room (1e etage)
Plein 15-16
2511 CR Den Haag 

Bereikbaarheid

Openbaar vervoerBarlow ligt op 8 minuten lopen van het Centraal Station. 

Kom je met de auto? | Parkeren kan in parkeergarage Plein Den Haag (Plein 25, Inrit aan de Lange Houtstraat).
Pleingarage is gelegen dicht bij de Ridderzaal. Het is een prima plaats om uit te gaan of te winkelen in het centrum van Den Haag. Inrit is aan de Lange Houtstraat. De garage heeft een capaciteit van 560 parkeerplaatsen.

Parkeertarieven
- tarief: € 1,- per 16 min of per gedeelte hiervan
- max. dagtarief: € 30,00 


aanmelden

Landelijke WOW-dag

Save the date | Landelijke WOW-dag

Een decennium geleden werd Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders opgericht. Drie jaar later, in 2010, volgde Water Ontmoet Water. Inmiddels is platform WOW 10 jaar oud en uitgegroeid tot een volwaardige netwerkorganisatie.

Samenwaw _Uitnodiging WOWdag

Wat is de WOW dag?

De WOW-dag staat garant voor kennis uitwisseling, inspiratie opdoen en het ontmoeten van collega (vaar)weg en waterbeheerders van alle overheidsorganisaties. Op het programma staan workshops, pitches, lezingen, collegetours en meer.

WOW, 10 jaar WOW!

Vier op donderdag 5 oktober ons/jullie jubileum mee in De Doelen in Rotterdam. Elk jaar is de WOW-dag de moeite waard om bij te zijn, maar dit jaar is het allemaal net iets specialer.

U mag deze dag niet missen, omdat...

 • het de beste plek is om te netwerken;
 • u er de nieuwste kennis opdoet over actuele onderwerpen;
 • u over grenzen van organisaties heen gaat en van elkaar leert;
 • het leuk en inspirerend is;
 • we dit jaar verschillende collegetours organiseren;
 • u als eerste weet wie de WOW-prijs krijgt;
 • de young professional challenge ons gaat verassen;
 • de volgende onderwerpen aan bod komen: smart mobility, assetmanagement, risicomanagement, inkoop & aanbesteding, agressie & geweld, goederenvervoer, duurzaamheid & innovatie, jeugd & menselijk kapitaal, samenwerking;
 • u collega’s ontmoet die hetzelfde werk doen bij een andere organisatie (misschien kunnen jullie wel een dag met elkaar meelopen);
 • wij jarig zijn en wij u een cadeautje geven.

Dus meld u alvast aan en zet 5 oktober in uw agenda!  

Datum | Donderdag 5 oktober 2017
Locatie | De Doelen, Rotterdam
Tijd | 09.00 - 17.30 uur
Doelgroep | (vaar-)wegbeheerders, waterbeheerders, bestuurders
Kosten | geen

Meer informatie op www.platformwow.nl

aanmelden

Webinar Klimaatadaptatie

UITNODIGING | Webinar Klimaatadaptatie

Janswaddenzee -dijk -blikopeemshavengebied 550

Maandag 25 september 2017

 • Aanvang: 14.00 uur
 • Duur: 30 minuten
 • Kosten: geen
 • Locatie: online

Inhoud webinar

Dit webinar gaat over Klimaatadaptatie van weginfrastructuur. Wat is het belang van klimaatverandering voor wegbeheerders, welke effecten zijn er door het veranderende klimaat, wat kan je er aan doen, is dat wel nodig en hoe pak je het aan?

Door klimaatverandering nemen weersextremen (wateroverlast, droogte en hitte) toe. Deze verandering in weersextremen heeft impact op het gebruik, de prestaties (betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid) en de levensduur van onze wegen. Klimaatverandering is in toenemende mate een thema waar aandacht aan wordt gegeven en waar actie op wordt ondernomen. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen, maar ook private partijen en NGOs, zijn zoekende naar de beste manieren om de oorzaken van klimaatverandering te verminderen (klimaatmitigatie) en tegelijkertijd voorbereidingen te treffen om aan te passen aan en om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

In het webinar wordt ingegaan op de effecten die extreem weer heeft op weginfrastructuur en mobiliteit, het beleid dat er hiervoor in Nederland is, de kennis die over dit thema beschikbaar is, en op de praktische aanpak om wegen klimaatbestendig te maken aan de hand van voorbeelden.

Spreker 

Kees van Muiswinkel is senior adviseur Klimaat en droge infrastructuur en werkt bij de afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat van Rijkswaterstaat. Hij richt zich in zijn werk voornamelijk op de klimaatbestendigheid van de rijkswegen, en werkt ook samen met mensen die zich hiermee bezighouden bij vaarwegen en spoor.

Hij maakt deel uit van het team klimaatbestendige netwerken van Rijkswaterstaat, begeleidt kennis- en richtlijnontwikkeling op dit thema en was recent betrokken bij het project InnovA58 waar bij de geplande wegverbreding ook wordt gekeken hoe die klimaatbestendig kan worden gerealiseerd.

Graag tot 25 september! 

Het team van platform WOW

aanmelden

Wat is een webinar?

Een webinar is een evenement op internet waarbij er alleen een online publiek aanwezig is. Je kijkt dus vanuit je pc en kunt direct vragen stellen aan de spreker. Voorafgaand aan het webinar krijg je een code toegestuurd waar mee je kunt inloggen. Achteraf is het webinar ook terug te zien via onze website. 

Ambtelijke bijeenkomst Tiel

Uitnodiging
Woensdag 28 juni 2017

Ambtelijke bijeenkomst Tiel
Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, Tiel 

Graag nodigen we je uit voor weer een inspirerende ‘Samenwerken aan Water’-bijeenkomst. De bijeenkomst vindt dit keer op uitnodiging van regio ‘Rivierenland’ plaats in Tiel. Doelgroep zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. 
Het programma voor de 2e bijeenkomst van dit jaar is:

12.30 uur  :  Inloop met broodje bij Waterschap Rivierenland
13.00 uur  :  Woord van welkom en voorwoord door H. Roorda, Heemraad
13.20 uur  :  Landelijke update; monitor, rapportage aan kamer & branchestandaard
13.45 uur  :  Dialoog; samen in gesprek 
14.15 uur  :  Pauze en vervoer richting Waterplein Tiel
15.00 uur  :  Bezoek en presentatie Waterplein, Tiel; J. Ziekenheiner, gemeente Tiel
16.15 uur  :  Afsluitend drankje

AANMELDEN
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link:
Aanmelden

Hartelijke groet,

Martijn Klootwijk
Samenwerken aan Water
 

Week van ons water

De eerstvolgende Week van Ons Water is van 12-21 mei 2017. Die gaat over schoon water en gebruik van water in en om je huis. Overal in Nederland kun je dan dingen doen en meer te weten komen over water. Bijvoorbeeld bij de rioolwaterzuivering of bij watermusea. Hou deze site in de gaten voor leuke uitjes bij jou in de buurt.

https://www.onswater.nl/weekvanonswater

 

Watereducatie op kinderboerderijen

Watereducatie op kinderboerderijen - Samen werken aan waterbewustzijn bij jong en oud

Datum: 5 april 2017
Tijd: 15.00 - 17.15 uur 
Locatie: Heerhugowaard

Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. 

Het ministerie van I&M (de Watercoalitie) en GDO hebben samen een vervolgtraject ontwikkeld. 

De gedachte "iedereen is waterbeheerder" willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, kinderboerderijen, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dat proces willen we graag verder helpen.

Daarom nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 5 april, die we samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseren. Een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven worden gekoppeld. 

Programma
15.00u    Ontvangst met koffie, thee
15.15u    Welkom
15.20u    Waarom is inspiratie nodig, wat is het gezamenlijk belang van educatie?
15.30u    Overheden pitchen: het waterschap, het PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland en de gemeente
15.45u    Watereducatie geconcretiseerd: basis voor coalitievorming - Anneke van Veen, waterambassadeur GDO over praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
16.15u    Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.50u    Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
17.15u    Drinks

Wij hopen op een goede bijeenkomst. Uw inbreng is voor ons van groot belang. 

U kunt zich HIER aanmelden.

Samenwaw _Kinderboerderij

Waterschapsdag

Ondergelopen straten, kelders en parkeergarages. Mislukte oogsten en grote schade aan tuinbouwbedrijven. De gevolgen van de steeds vaker voorkomende hoosbuien zijn groot. En laten we ook de schade door langdurige periodes van droogte niet vergeten. Kortom, het veranderende klimaat stelt ons voor nieuwe uitdagingen.

Om ervoor te zorgen dat deze overlast wordt beperkt en rampen worden voorkomen, moeten we op zoek naar innovatieve oplossingen. Graag verkennen we deze oplossingen samen met u tijdens de Waterschapsdag 2017 op maandag 20 maart in Theater Diligentia te Den Haag. Ook minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en NOS-weerman Gerrit Hiemstra laten hun licht schijnen over deze problematiek.

Geïnteresseerden bieden we de mogelijkheid om in de middag projecten te bezoeken die bijdragen aan het voorkomen van overlast door klimaatverandering, bijvoorbeeld de Eendragtspolder bij Rotterdam.

Doelgroep
Bestuurders en ambtenaren voor wie het onderwerp relevant is. Ook mensen buiten de waterschappen zijn van harte welkom.

Programma

9:30

Ontvangst met koffie en thee

10:30

Plenaire programma

12:00

Lunch

13:30

Optioneel: werkbezoek (verwachte eindtijd 16:00)

Aanmelden
Aanmelden kan tot 13 maart via inschrijven.uvw.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jane Alblas en Judith de Jong van de Unie van Waterschappen.

3Di Kennisdag

Op 16 maart 2017 organiseren de Stichting 3Di, Stelling Hydraulics, Nelen & Schuurmans en Deltares een 3Di Kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers.

Samenwaw _3Di Kennisdag 768x 432

We gaan tijdens de kennisdag vooral in op het werken met 3Di, de daarvoor beschikbare tools, het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. Eerst praten we u kort bij over de laatste ontwikkelingen mbt het modelleren met 3Di door adviseurs en waterbeheerders, over 3Di en Deltares, en de 3Di Programma Raad. Natuurlijk ontbreken ook de nieuwe ontwikkelingen niet.

Na de lunch kunt u participeren in de workshops. Het programma is gevarieerd. Er zijn workshops voor crisis managers, planvormers, beleidsmedewerkers en hydrologen/modelleurs.

Afsluiten doen we met een borrel tijdens de 3Di Pubquiz.

Wij hopen u op 16 maart te ontmoeten!

Plaats
Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Kosten
125,- euro excl. btw

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldingsformulier. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘verzenden’. 
U ontvangt dan een e-mail retour voor de betalingsgegevens.

Meer informatie em het volledige programma op: www.3di.nu/3di-kennisdag

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio Oost

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio OOST

Provincies:
Gelderland, Overijssel

Gastheer/Gastvrouw:
Bert Boerman

Contactpersoon organisatie:
Marcel Tonkes
m.tonkes@overijssel.nl

Datum:
Donderdag 9 maart 2017

Tijd:
17.30 - 19.30 uur

Doelgroep:
Bestuurders

Locatie:
Stadhuis Deventer
Grote Kerkhof
7411 CA Deventer
 

Samenwaw _Deltaplan

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio Zuidwest

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio ZUIDWEST

Provincies:
Zuid-Holland, Zeeland

Gastheer/Gastvrouw:
Adri Bom-Lemstra

Contactpersoon organisatie:
Frency Huisman
fpa.huisman@pzh.nl

Datum:
Vrijdag 9 maart 2017

Tijd:
09.00 - 12.00 uur

Doelgroep:
Bestuurders

Locatie:
WTC
Beursplein 37 te Rotterdam

Samenwaw _Deltaplan

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio Noordwest

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio NOORDWEST

Provincies:
Noord-Holland, Utrecht, Flevoland

Gastheer/Gastvrouw:
Joke Geldhof

Contactpersoon organisatie:
Jochiem Hendriksen 
hendriksenj@noord-holland.nl

Datum:
Woensdag 8 maart 2017

Tijd:
16.30 - 18.30 uur

Doelgroep:
Bestuurders

Locatie:
De Kazerne
Kazernestraat 10
1398 AN Muiden

Samenwaw _Deltaplan

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio Noord

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio NOORD

Provincies:
Groningen, Drenthe en Friesland

Gastheer/Gastvrouw:
Fleur Gräper - van Koolwijk

Contactpersoon organisatie:
Peter de Vries 
P.de.Vries@provinciegroningen.nl

Datum:
Maandag 6 maart 2017

Tijd:
15.00 - 17.00 uur 

Doelgroep:
Bestuurders

Locatie:
Provinciehuis Groningen
Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Samenwaw _Deltaplan

Ambtelijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

Ambtelijke bijeenkomst Zeeland


Gemeentehuis Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen

Graag nodigen we je uit voor weer een inspirerende ‘Samenwerken aan Water’-bijeenkomst. Deze vindt dit keer op uitnodiging van regio ‘SAZ+’ plaats in het mooie Zeeland. Doelgroep zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. Het programma voor de 1e bijeenkomst van dit jaar:

13.15 uur             :  Inloop met broodje op het Gemeentehuis Tholen
14.00 uur             :  Woord van welkom
14.05 uur             :  Update Samenwerken aan Water (Martijn Klootwijk)
14.30 uur             :  Good practice Zeeland (Wicher Worst)
15.00 uur             :  Koffiepauze
15.15 uur             :  Excursie naar klimaatbestendige locaties (Daniël van Veen) 
16.30 uur             :  Afsluitend drankje
17.30 uur             :  Einde programma


Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link:
Aanmelden

Hartelijke groet,

Martijn Klootwijk
Samenwerken aan Water

RIONEDdag 2017

Ontmoet op donderdag 2 februari 2017 honderden collega's uit het hele land in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht.  

Hoofdpunten programma

 • Ontvangst
 • Gesprek met de zaal: Centraal of decentraal
 • Parallelsessies / Kennistafels
 • Lunch
 • Parallelsessies / Kennistafels
 • Plenaire discussie klimaatverandering
 • Verkiezing RIONEDinnovatieprijs 2017
 • Drankje en hapje

Het complete programma vindt u in de folder.   

Parallelsessies 
De parallelsessies behandelen een onderwerp in drie kwartier. In die tijd belichten sprekers het onderwerp van verschillende kanten. 

 • Assetmanagement - panelleden Nina ter Linde (Helmond), Saskia Holthuijsen (Waternet) en Richard Cöp (Leeuwarden)
 • Wateroverlast rekentools op de testbank - Joost Heijkers (De Stichtse Rijnlanden)
 • Branchestandaard gemeentelijke watertaken - Rob Hermans (Stichting RIONED) en Sjang Drabbels (Geldrop-Mierlo)

Meer informatie over de parallelsessies vindt u in de brochure.   

37 Kennistafels 
Bij de kennistafels wisselt u 13 minuten lang kennis en ervaringen uit, waarna u weer van tafel wisselt. De lijst met onderwerpen vindt u op www.riool.net/kennistafels.

RIONEDinnovatieprijs 2017 
De afsluiting van de dag is de verkiezing van de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2017. Alle aanwezigen bepalen samen de winnaar.

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande knop digitaal aanmelden of via het aanmeldformulier dat u per post of e-mail kunt insturen.

aanmelden

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio Zuid

Bestuurlijke bijeenkomst Deltaplan regio ZUID

Provincies:
Brabant, Limburg

Gastheer/Gastvrouw:
Johan van den Hout

Contactpersoon organisatie:
Evelien Verbauwen
EVerbauwen@brabant.nl

Datum:
Donderdag 2 februari 2017

Tijd:
10.00 - 13.00 uur

Doelgroep:
Bestuurders

Locatie:
Gemeentehuis Breda
Grote Markt 38
4811 XS Breda

Samenwaw _Deltaplan

Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer

Onmisbare ontwikkelingen
Tijdens deze kennisdag worden gemeenten, waterschappen en bedrijven uitgebreid geinformeerd over de nieuwe mogelijkheden door digitalisering, standaardisatie, linked data en open data voor het benutten van object- en meetgegevens. Wat betekent dat concreet voor uw werk, wat vraagt dat van u, wat krijgt u van Stichting RIONED en bedrijven, en wat levert het op (nu en over een paar jaar)?

Programma

10.00 Inhoudelijke aftrap door dagvoorzitter Hugo Gastkemper
10.10 Video: GWSW in 3 minuten
10.15 Eenduidige uitwisseling van gegevens geeft u nieuwe mogelijkheden - Eric Oosterom 
(Stichting RIONED)
10.30 Video: Inspectie en reiniging met RibX
10.35 Nieuwe standaarden en tools, wat betekent dat voor uw werk? - Eric Oosterom (Stichting RIONED)
11.55 Presentatie Strategische verkenning Informatiepositie Stedelijk Water – Eric van Capelleveen (Twijnstra Gudde)
11.10 Pauze
11.30 Pitches door Pioniers (inspirerende presentaties door voorlopers over gebruik van data, tools en standaarden)

- Minimale Dataset voor gezamenlijk beheer - Marc Pouw (Waterkring West-Brabant)
- Slim reinigen van kolken en riolen – wat levert het op? - Leo Bloedjes (Almere)
- Gegevens delen tussen gemeente en waterschap – Roel van Geene (Het Waterschapshuis)
- Datagestuurd beheer – Peter Meissen (i-Sago, namens Roosendaal)

12.30 Lunch
13.30 Voorbeelden uit de praktijk:

- Open uitwisseling bij ontwikkeling en beheer openbare ruimte - Anne Vrouwe (Zwolle/RIVUS) 
- Liggingsgegevens ontsluiten via IMKL2015 – Hendrik Kingma (Riodesk)
- BIM visualisatie bij rioolvervanging – Corné Helmons (Rotterdam)

- IMBOR Riolering en GWSW Geoserver – Marinus Vonhof (GWSW projectteam)

14.30 Uw leveranciers aan het woord

Bedrijven geven toelichting op de digitale tools en diensten die de gemeentelijke watertaken ondersteunen en verbeteren, en hoe zij daarbij de nieuwe standaarden en ontwikkelingen benutten. Met pitches van Moons Ingenieurs, Nelen & Schuurmans, Riodesk, Sweco, Rolsch, RHDHV, Antea, InRio en Innovyze.

15.45 Afsluiting en mogelijkheid tot napraten met hapje en drankje

Tijdens de pauzes en de borrel is er een bedrijvenmarkt waar genoemde bedrijven u toelichten hoe zij de GWSW standaarden gebruiken om toegevoegde waarde te creeren, en uw vragen over hun producten en diensten beantwoorden.


Datum en locatie
 
Dinsdag 10 januari 2017 in CineMec Utrecht (nabij NS station Leidsche Rijn en langs snelweg A2)

Kosten voor deelname 
€ 195 per persoon  voor begunstigers, € 390 voor niet-begunstigers

Aanmelden 
Via onderstaande knop of via het formulier (PDF) dat u per post of e-mail kunt insturen.

aanmelden

Webinar Omgevingswet en gezamenlijk investeringsprogramma

De regionale samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en in toenemende mate drinkwaterbedrijven is in volle gang. Het realiseren van de doelstellingen van het bestuursakkoord water voor wat betreft de waterketen in 2020 ligt in het verschiet. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende uitdagingen voor de komende jaren. De implementatie van de Omgevingswet en regionale beleidsvoorbereiding en investeringsprogrammering vragen om een aantal concrete stappen in de regionale samenwerking. Het webinar richt zich op de belangrijkste consequenties van de Omgevingswet voor de waterketen en het stedelijk waterbeheer en het nut en de noodzaak van regionale investeringsprogrammering.

Spreker is Gert Dekker van Ambient. Hij heeft twintig jaar ervaring als project-/programmaleider in het stedelijk waterbeheer en afvalwaterketen is hij uitstekend in staat om samenwerkingsprocessen aan te jagen en complexe vraagstukken aan te pakken. Gert werkt vanuit de overtuiging dat voor complexe vraagstukken een doorbraak kan worden gevonden door het verbinden van mensen (en organisaties) en inhoudelijke sectoren.

Maandag 19 december 2016
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Online 
 

aanmelden

Bijeenkomst Watereducatie Arnhem

Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. 

Op de kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen worden nu aan de hand van een werkboek stappen gemaakt om met laagdrempelige voorbeelden te laten zien wat bezoekers zelf kunnen doen aan duurzaam leven en waterbeheer. Dit vanuit de gedachte: iedereen is waterbeheerder. De uitvoering is mogelijk door de bijzondere samenwerking met gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, hoveniers, en diverse andere bedrijven. 

We willen het niet bij deze twee locaties laten. Daarom organiseren we met Natuurcentrum Arnhem op maandag 28 november een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.00 uur. 
Noteer het vast in de agenda. Meer informatie over het programma volgt spoedig.


Natuurcentrum Arnhem
Wanneer: Maandag 28 november 2016
Hoe laat: 14.30 - 17.00 uur 

 Watereducatie

Zorg en watersector samen voor aanpak geneesmiddelen in milieu

Op maandag 28 november gaan experts uit de zorg en de watersector met elkaar in gesprek over maatregelen om de effecten van geneesmiddelenresten in het milieu te verkleinen. Het RIVM brengt hiermee partijen bijeen, die op verschillende plekken in de geneesmiddelenketen maatregelen kunnen doorvoeren. Dat meldt het RIVM.

In de op 16 november ondertekende Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland. De bijeenkomst op 28 november levert een bijdrage aan deze ambitie.

In het rapport Geneesmiddelen en waterkwaliteit schetste het RIVM de complexe problematiek rondom waterkwaliteit en resten van geneesmiddelen.. Geneesmiddelenresten worden aangetroffen in oppervlakte- en grondwater, gebruikt voor de productie van drinkwater. Resten van geneesmiddelen kunnen schade toebrengen aan bijvoorbeeld waterkreeftjes en vissen.

Tijdens de bijeenkomst op 28 november is er speciale aandacht voor ervaring uit de praktijk. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen handvatten om invulling te geven aan de intentieverklaring.

De bijeenkomst vindt plaats in Domus Medica te Utrecht. Er zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Aanmelden is nog mogelijk. 

Normal_water_meer_1

Bijeenkomst Watereducatie Amersfoort

Kinderboerderijen zijn ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken. Onze handreiking 'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' is daarom afgelopen voorjaar met veel enthousiasme ontvangen. 

Op de kinderboerderijen in Gouda en Zevenbergen worden nu aan de hand van een werkboek stappen gemaakt om met laagdrempelige voorbeelden te laten zien wat bezoekers zelf kunnen doen aan duurzaam leven en waterbeheer. Dit vanuit de gedachte: iedereen is waterbeheerder. De uitvoering is mogelijk door de bijzondere samenwerking met gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, natuur- en milieueducatiecentra, hoveniers, en diverse andere bedrijven. 

We willen het niet bij deze twee locaties laten. Daarom organiseren we met CNME Amersfoort op maandag 21 november een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.00 uur.
Noteer het vast in de agenda. Meer informatie over het programma volgt spoedig.


CNME Amsersfooort
Wanneer: Maandag 21 november 2016
Hoe laat: 14.30 - 17.00 uur 

 Watereducatie

 

LEF Bijeenkomst Samenwerken aan Water

 

GRATIS BIJEENKOMST

vrijdag 11 november 2016
9.30 - 16.00 uur
Doelgroep: publieke en commerciele partijen die op dit moment bezig zijn in de samenwerking in de waterketen
LEF Future Centre, Utrecht
Routebeschrijving

De samenwerking in de waterketen is gaan rollen. Het laaghangende fruit is geplukt. De 1e helft is gespeeld. De regio’s hebben eigen ambities verwoord en monitoren deze jaarlijks. Samenwerken is vanzelfsprekend aan het worden. 

Tijd voor de volgende stap; er komt meer op ons af! De scope gaat verder dan 2020. Naast de huidige ambities moet er aandacht komen voor nieuwe ontwikkelingen. Graag nodigen we je uit om de lange termijn visies van de regio´s samen te verkennen en bezien hoe we daarop voorsorteren en kennis uitwisselen. 

Het belooft een verrassende dag te worden. Graag doen we dit met jou in een inspirerende omgeving. Het LEF future center Rijkswaterstaat is gespecialiseerd in het creëren van doorbraken en nieuwe denkpatronen in vooral maatschappelijke vraagstukken. Hieronder tref je de contouren van het programma:

Programma:
9.00 uur                Inloop
9.30 uur                Welkom "‘Het gezicht van de samenwerking’'
10.00 uur              Toekomstvisies uit de regio; een analyse
10.30 uur              Dialoog: Invloed nieuwe ontwikkelingen op samenwerking
12.00 uur              Plenaire terugkoppeling
12.30 uur              Lunch
13.00 uur              Opwarmer
13.30 uur              Kijken in de toekomst, wat moet je nu doen?
14.00 uur              Persoonlijke actiepunten
16.00 uur              Einde programma; napraten

 

aanmelden

Bestuurlijke Bijeenkomst Samenwerken aan Water

Graag nodigen wij u namens het bestuurlijk overleg ’Samenwerken aan Water’ uit voor de eerstvolgende bestuurlijke bijeenkomst over samenwerking in de waterketen. Bij deze bijeenkomst zijn burgemeesters en wethouders, waterschapbestuurders, directeuren van drinkwaterbedrijven, koepelvertegenwoordigers en vertegenwoordigers vanuit het Rijk aanwezig. De bijeenkomst is bedoeld voor de bestuurlijke trekkers van de 49 regio’s.
 
De afspraken vanuit het Bestuursakkoord Water om stijging van de lasten voor de burger te beperken, hebben in veel regio’s geleid tot een betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zo wordt er geld bespaard door de gezamenlijke uitvoering van taken. Daarnaast komen nieuwe uitdagingen op ons af, zoals de waterkwaliteit en wateroverlast.
 
Wij nodigen u uit om inzichten te delen over de voortgang in de regionale samenwerking en de landelijke thema’s. Hoe gaat het met het gezamenlijk investeren? Bent u al bezig met de gevolgen van de Omgevingswet? Wat gaat goed en wat heeft succes in de gezamenlijke aanpak van de uitvoering? Kortom: Wilt u ervaringen uitwisselen en uw collega bestuurders in de waterketen over het hele land ontmoeten? Kom dan naar de landelijke bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan Water' op 27 oktober aanstaande.
 
Programma
13.30 - 14.00 uur Ontvangst met koffie & thee
14:00 - 14:15 uur Welkom door Jan van Zanen (voorzitter VNG)
14.15 - 14.30 uur ‘Resultaten vanuit de regio’s’ door Hein van Stokkom
(voorzitter kernteam Samenwerken aan Water)
14:30 - 15.00 uur Presentatie door Max Caldas (Olympisch hockey-coach)
15.00 uur Korte pauze
15.10 uur Dialoog, ingeleid door bestuursleden van de koepels
15.55 uur Conclusies
16.00 uur - 16.30 uur Afsluiting met borrel en hapje
 

2e bijeenkomst LPMM

2e bijeenkomst Landelijk Platform Meten en Monitoren in de afvalwaterketen (LPMM)

28 september, 13.00-16.00 uur 
Waterschapshuis
Stationsplein 89, 3818 LE Amersfoort

Doelgroep
Het LPMM richt zich op specialisten die zich met meten en monitoren bezighouden die bij een waterschap, drinkwaterbedrijf of een gemeente werken. 

Op 28 september komt het Landelijk Platform Meten en Monitoren (LPMM) voor de tweede keer bij elkaar.  We nodigen u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Programma

12.45 – 13.00   Inloop

13.00 – 13.15   Welkom        
13.15 – 13.30   Sessie 1: Vraag en aanbod
13.30 – 14.15   Sessie 2: Praktijkvoorbeelden van meten en monitoren

14.15 – 14.30   Pauze

14.30 – 15.15   Sessie 3: Van data naar informatie
15.15 – 16.00   Hoe gaan we verder?
16.00 – 16.20   Afsluiting met een drankje

 aanmelden

Zomerexcursie Rotterdam

Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ambtelijke contactpersonen van alle werkeenheden. 

1512-Rotterdam -Partners -Royalty Free Web


Graag nodigen wij je uit voor de volgende 'Samenwerken aan Water' zomerbijeenkomst in Rotterdam. Deze middag gaan we verschillende inspirerende projecten bezoeken van de samenwerkende partners in deze regio. Met vervoer over land en water beloofd dit een zeer bijzondere editie te worden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 juni 2016 van 12.00 uur tot 16.40 uur.

Programma:

11.45 uur                   Ontvangst met broodjes bij Restaurant MOOII, Oost-Wijnstraat 8-16

12.00 uur                   Presentatie Rosa (P. Cox) 

12.35 uur                   Lopen naar watertaxi

12.45 uur                   Vertrek watertaxi naar Stadsboerderij aan de Marconistraat

13.00 uur                   Presentatie Monitoring, (door M. Klootwijk, samenwerken aan water)

13.15 uur                   Presentatie en kleine excursie Rinew (door B. van Eijk en H. van de Griek)

 

13.50 uur                  Keuzeprogramma: vertrek per touringcar naar 

      a. RWZI Dokhaven (I. van Dongen) of

      b. Waterplein en museumparkgarage (J. Verlinde)

 

16.15 uur                   Presentatie Toekomstvisie in MOOII (J. de Ron)

16.40 uur                   Afsluitende borrel met hapje in MOOII

17.30 uur                   Einde programma

Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link. 

 

Routebeschrijving naar Mooii

 

Aanmelden

Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie Zuidwest Nederland

Samen met het SWWB (Samenwerken aan Water in midden en West Brabant) organiseren STOWA en stichting RIONED op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om samen met boomtelers te kijken naar hergebruik van gezuiverd afvalwater en te experimenteren met een nieuw type riolering. Tijdens de bijeenkomst lichten we het project in Zundert en enkele andere projecten nader toe en bekijken we hoe we de opgedane kennis kunnen gebruiken bij het uitvoeren van de afspraken in de waterketenakkoorden.

Belangrijkste vragen tijdens de bijeenkomst zijn: wat betekenen de opgedane ervaringen voor de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied? Waar is herinvesteren in, en vernieuwing van drukriool zinvol? Welke maatregelen kunnen er aanvullend op het bestaande drukriool worden genomen om de huidige systemen zolang mogelijk intact te laten? Welke knelpunten doen zich voor en hoe kunnen we die oplossen? In welke situaties en waar zou er versneld naar nieuwe oplossingen gezocht moeten worden?

We hopen dat de regiobijeenkomst zal leiden tot aanbevelingen voor het toekomstige afvalwaterbeheer in zuidwest Nederland en een overzicht geeft van concrete kansen en mogelijkheden voor een duurzame waterketen. De aanbevelingen gaan we inbrengen in het bestuurlijk waterketenoverleg.

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor beheerders en beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen, adviseurs en deskundigen, leveranciers en onderzoekers betrokken bij de waterketen en duurzaamheid in zuidwest Nederland.

Meer informatie en aanmelden

1e bijeenkomst Landelijk Platform Meten & Monitoren

11 mei, 9.30-16.00 uur,
Waterschapshuis Amersfoort

Met een eerste bijeenkomst op 11 mei a.s. start het Landelijke Platform Meten en Monitoren (LPMM). Het LPMM is een landelijk platform, dat beoogt een kennismakelaar te zijn voor iedereen die bezig is met Meten & Monitoren in de afvalwaterketen, waarbij de verbinding wordt gelegd met metingen aan het stedelijke watersysteem.

Meer informatie

 

Ambtelijke bijeenkomst

BIJEENKOMST AMBTELIJKE TREKKERS UTRECHT

grift


Graag nodigen we je uit voor onze inspirerende "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in Utrecht. Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 13 april 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur. Deze dag zijn we op uitnodiging van "Utrecht Natuurlijk" aanwezig op de natuur-locatie Grifsteede.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 uur                Inloop met broodje
13.30 uur                 Welkom en intro door Utrecht Natuurlijk
13.40 uur               Landelijke update
13.50 uur Presentatie Uitkomsten Monitoring
14.10 uur                 Dialoog: plan van aanpak Investeringsprogrammering
14.30 uur                 Pauze
14.45 uur                 Pitches; Goede voorbeelden 'Waterbewuste burger'
15.00 uur                 Workshop Waterbewust
15.45 uur Conclusies
16.00 uur Afsluiting en borrel

Locatie
Utrecht Natuurlijk
Van Swindenstraat 129
3514 XR Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link:

Aanmelden

 

Presentatie Handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust

Op 11 april 2016 om 16.00 uur wordt in Gouda het eerste exemplaar van de Handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust overhandigd aan de voorzitter van de Unie van Waterschappen. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Het bijbehorende werkboek voor kinderboerderij De Goudse Hofsteden reiken we uit aan de heer Hoeve (voorzitter van de kinderboerderij), de heer Kastelein (heemraad van Rijnland), mevrouw Niezen (wethouder van Gouda) en de heer van der Meer (directeur van Oasen). Mede dankzij de betrokkenheid van deze organisaties, van (lokale) bedrijven en diverse scholen worden op deze kinderboerderij concrete zaken uitgevoerd om bezoekers te informeren over en te inspireren tot klimaatbestendig en water- en bodembewust handelen.

Pilots in Gouda en Zevenbergen

In opdracht van de Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur & Milieu) en het kennisprogramma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) hebben wij een handreiking gemaakt voor alle kinderboerderijen in Nederland. De basis voor dit document vormen pilots die zijn uitgevoerd in Gouda bij De Goudse Hofsteden en bij De Dierenploeg in Zevenbergen. Bij dit project werkten we samen met Atelier GroenBlauw.

We hopen op uw komst. Graag willen wij u enthousiast maken om samen werk te maken van ideeën en plannen uit de publicatie. Er is veel te doen, met profijt voor allen!

Locatie

We zijn te gast bij Oasen, Nieuwe Gouwe OostZijde 3 in Gouda. Inloop vanaf 15.30 uur, aanvang programma 16.00 uur. Het kantoor ligt op 10 minuten loopafstand van station Gouda. Wanneer u met een auto komt vermeldt u dit dan aub bij uw aanmelding. 

U kunt zich tot en met 6 april aanmelden.

Graag zien wij u op maandag 11 april in Gouda.

Vriendelijke groet,

Anneke van Veen                           Jean Eigeman

Ambassadeur Water GDO           Moderator bestuurlijk netwerk GDO

 

 

Assetmanagement in de waterketen; interactieve workshop

Door Samenwerken aan Water worden frequent themabijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de regionale samenwerking. In 2016 starten we op twee locaties (Gouda en Zwolle) met het thema Assetmanagement. Dit thema gaat uiteraard verder dan de regionale samenwerking en kan ook interessant zijn voor u. Mocht u collega’s hebben die (samen met u) hierbij aanwezig willen zijn is dat uiteraard geen probleem.

Doel van de workshops is deelnemers te inspireren Assetmanagement activiteiten samen vorm te geven en op te pakken. KWR Water Research heeft in 2015 voor Vewin een studie ‘Asset management: tussen theorie en praktijk’ uitgevoerd. In deze studie is aan de hand van interviews het Assetmanagement bij verschillende organisaties beschouwd (Prorail, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Dunea). Daarnaast is de theorie zoals ontwikkeld bij de UTwente hiermee verbonden.

Datum en duur
De workshops worden gehouden op:

• 10 maart 2016 Gouda  
Gastheer: Oasen, Huib Glerum
Locatie: pompstation Rodenhuis in Ammerstol/Bergambacht (Provinciale weg 11a)
Excursie: voorafgaand mogelijkheid tot excursie op pompstation van 12.00u tot 13.00u

• 24 maart 2016 Zwolle
Gastheer: Vitens, Annemarie Verbeek-Kalfshoven
Locatie: hoofdkantoor Vitens in Zwolle, Oude Veerweg 1, Zwolle
Excursie: voorafgaand mogelijkheid tot excursie op pompstation Engelse Werk (naast hoofdkantoor), van 12.00u-13.00u

Bekijk hier het volledige programma

De workshop duurt 2,5 uur, met voorafgaand een (inloop)lunch en nadien een borrel.

Deelnemers
Circa 30 personen. Deelnemers hebben een enigszins specialistische achtergrond (AM functie) bij gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, en/of zijn de ambtelijke trekkers van samenwerking in de waterketen.

Organisatie
Samenwerken aan water organiseert samen met Vewin de workshops. KWR Water Research heeft de workshops inhoudelijk voorbereid en faciliteert de workshops. 

Neem voor meer informatie contact op met Jelle Roorda (0612 090 641, roorda@vewin.nl)

Assetmanagement in de waterketen; interactieve workshop

Door Samenwerken aan Water worden frequent themabijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de regionale samenwerking. In 2016 starten we op twee locaties (Gouda en Zwolle) met het thema Assetmanagement. Dit thema gaat uiteraard verder dan de regionale samenwerking en kan ook interessant zijn voor u. Mocht u collega’s hebben die (samen met u) hierbij aanwezig willen zijn is dat uiteraard geen probleem.

Doel van de workshops is deelnemers te inspireren Assetmanagement activiteiten samen vorm te geven en op te pakken. KWR Water Research heeft in 2015 voor Vewin een studie ‘Asset management: tussen theorie en praktijk’ uitgevoerd. In deze studie is aan de hand van interviews het Assetmanagement bij verschillende organisaties beschouwd (Prorail, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Dunea). Daarnaast is de theorie zoals ontwikkeld bij de UTwente hiermee verbonden.

Datum en duur
De workshops worden gehouden op:

• 10 maart 2016 Gouda  
Gastheer: Oasen, Huib Glerum
Locatie: pompstation Rodenhuis in Ammerstol/Bergambacht (Provinciale weg 11a)
Excursie: voorafgaand mogelijkheid tot excursie op pompstation van 12.00u tot 13.00u

• 24 maart 2016 Zwolle
Gastheer: Vitens, Annemarie Verbeek-Kalfshoven
Locatie: hoofdkantoor Vitens in Zwolle, Oude Veerweg 1, Zwolle
Excursie: voorafgaand mogelijkheid tot excursie op pompstation Engelse Werk (naast hoofdkantoor), van 12.00u-13.00u

Bekijk hier het volledige programma

De workshop duurt 2,5 uur, met voorafgaand een (inloop)lunch en nadien een borrel.

Deelnemers
Circa 30 personen. Deelnemers hebben een enigszins specialistische achtergrond (AM functie) bij gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, en/of zijn de ambtelijke trekkers van samenwerking in de waterketen.

Organisatie
Samenwerken aan water organiseert samen met Vewin de workshops. KWR Water Research heeft de workshops inhoudelijk voorbereid en faciliteert de workshops. 

Neem voor meer informatie contact op met Jelle Roorda (0612 090 641, roorda@vewin.nl)

Ambtelijke bijeenkomst 2016

BIJEENKOMST AMBTELIJKE TREKKERS UTRECHT

Utrecht

Graag nodigen we je uit voor onze inspirerende "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in Utrecht. Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 februari 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

   
13:00 uur                Inloop met broodje
13.30 uur                 Welkom en intro door Martijn Klootwijk
13.45 uur               'Ontwikkelprogramma ambtelijke trekkersdoor Jaqueline van der Feen, 5D
14.10 uur                 Dialoog
14.25 uur                 'Regionale Monitoring' door Hans van der Eem & de regio
15.00 uur                 Pauze
15.10 uur                 'Omgevingswet' door Gert Dekker
15.30 uur                 Dialoog
15.45 uur                 Conclusies
16.00 uur                Einde programma en borrel 

 

Locatie
Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
3511 AZ Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link: 

 

Rioned dag

RIONEDdag 2016. Jaarlijkse ontmoetingsdag en het kennisevent voor riolering en stedelijk waterbeheer in het Beatrixtheater in Utrecht.

Bijeenkomst Ambtelijke Trekkers Dunea

 

BIJEENKOMST AMBTELIJKE TREKKERS, DUNEA


Graag nodigen we je uit voor onze inspirerende "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in Scheveningen. Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op 30 november 2015, van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur    Mogelijkheid tot bezichtiging productielocatie Dunea
13:00 uur                Inloop met broodje
13.30 uur                 Welkom en intro door Dunea
13.45 uur               'Gezamenlijke investeringsprogrammering: het speerpunt
voor de tweede helft.' 
door H. van Stokkom, Samenwerken aan Water
14.10 uur                 Dialoog: vragen
14.25 uur                 Presentatie 'De Watercoalitie' door P. Regoort, Ministerie I&M
14.40 uur                 Pauze
15.00 uur                 Presentatie 'Standaardisatie voor beter gegevensbeheer” door E. Oosterom, Rioned
15.15 uur                 Dialoog; stellingen
15.30 uur                 Conclusies
15.45 uur                Einde programma en borrel 

Locatie
Dunea, productielocatie Scheveningen,
Pompstationsweg 351, Den Haag
klik hier voor een routebeschrijving

Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande knop. 

Hartelijke groet,

Martijn Klootwijk
Samenwerken aan Water

 

 

Kennisproeverij

Logo -kennisproeverij _736x 190_acf _cropped -736x 190

Op donderdag 26 november 2015 wordt in samenwerking met STOWA en de Unie van Waterschappen de Kennisproeverij georganiseerd.

Als waterbeheerder staat u voor een grote uitdaging: om de veiligheid, waterschikbaarheid en waterkwaliteit binnen uw regio te waarborgen zijn investering nodig. Maar hoe kunt u uw geld zo efficiënt en effectief mogelijk besteden en welke innovaties maken het verschil?

Samen met waterschappen en andere kennisinstellingen ontwikkelt Deltares innovatieve concepten met als doel mee efficiëntie, kwaliteit en kostenbesparingen. Deze kennis delen wij graag met u op onze Kennisproeverij.

In het innovatieve MediaPlaza beproeft en keurt u tientallen nieuwe inzichten over waterbeheer. We gaan met u in gesprek tijdens de diverse workshops en u kunt aanhaken bij lopende projecten of belangstellenden scouten voor uw eigen ideeën.

Voor wie is deze kennisproeverij:

 • Waterschappen
 • Gemeentes
 • Provincies

Meer informatie

Hoe maken we de waterhuishouding in onze bebouwde omgeving klimaatbestendig?

Hevige regenbuien en lange perioden van droogte komen steeds vaker voor. Ook deze zomer was het weer raak. Het is duidelijk dat gemeenten en waterschappen voor een nieuwe uitdaging staan. Met steun van STOWA en Stichting RIONED heeft Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+), het Zeeuwse samenwerkingsverband tussen gemeenten, waterschap en waterbedrijf een werkwijze ontwikkeld voor het versterken van de klimaatbestendigheid van de bebouwde omgeving. Deze werkwzijze willen we graag presenteren aan medewerkers van alle betrokken partijen.

Lees meer

Landelijke bestuurders bijeenkomst Samenwerken aan Water

12:00 - 14:00 uur, Grand Hotel Karel V, Utrecht

Bestuurlijke bijeenkomst "Samenwerking in de waterketen"

Alleen voor genodigden

lunch

 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurlijke trekkers van de regio’s ‘samenwerking in de waterketen’ van waterschappen en gemeenten en voor de directeuren van drinkwaterbedrijven.

Stand van Zaken
Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken hard aan regionale samenwerking in de waterketen.In het Bestuursakkoord Water (2011) is afgesproken om gezamenlijk € 450 miljoen te besparen. Deze afspraken gaan onder andere over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. In december 2014 maakte voorzitter Karla Peijs van de Visitatiecommissie Water de balans op. De conclusie was dat de sector nog structureel € 10 miljoen tekort komt om te voldoen aan de besparingsambitie.

Doel bijeenkomst
Tijdens de landelijke bestuurders bijeenkomst ‘Samenwerken aan water’ krijgt u concrete handvatten en is volop ruimte voor interactie over de samenwerking in de waterketen. U kunt inspiratie putten uit de vele ‘best practices’ en goede initiatieven die onder andere verzameld zijn op www.samenwerkenaanwater.nl. De bijeenkomst zal worden ingeleid door een inspirerende lezing door Toon Gerbrands, Algemeen Directeur PSV.

Aan de hand van een nieuwe regionale monitor die zicht geeft op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, willen we het gesprek aan gaan over de gestelde de doelen betreffende kwaliteitsverbetering en de vermindering van kwetsbaarheid. Hierbij spelen vragen zoals; Wat kunnen we nog meer doen? Wat staat er al gepland? Wie neemt het voortouw? Welke rol spelen duurzaamheid en innovatie? Ook het thema samenwerking met de drinkwaterbedrijven vanuit de regio’s willen we aan bod laten komen. Tot slot zullen we tijdens deze bijeenkomst Kansenkaart Waterketen presenteren. Deze geeft inzicht in waar er samenwerkingsmogelijkheden zijn en welke initiatieven als kansrijk beoordeeld worden.

Wilt u zich aanmeleden of heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst?
Stuur dan een mail naar Vicky Tol, werkgroep ondersteuning, Samenwerken aan Water

 

 

 

Kennisbijeenkomst Landelijke WOW-dag 2015

Landelijke WOW-dag 2015

Op donderdag 1 oktober is het zo ver! De landelijke WOW-dag in het IJsseldelta center in Zwolle.

IJsseldelta interieur

Collega's ontmoeten, inpiratie opdoen, netwerken en kennis uitwisselen. Tijdens deze dag worden ook de winnaars van de WOW prijs 2015 en de Young Professional Challenge bekend gemaakt.

Dus... meldt je vast aan!

Globaal programma:

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur Opening door dagvoorzitter, Erik Peekel

9.40 uur Welkom door Jan Hendrik Dronkers, voorzitter Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

10.00 uur Superbrainstorm en netwerkactiviteiten door de dagvoorzitter

10.45 uur Eerste workshopronde

12.00 uur Netwerklunch met informatiemarkt

13.00 uur Tweede workshopronde

14.15 uur Korte pauze met koffie, thee en wat lekkers

14.30 uur Derde workshopronde

15.45 uur Toekomstvisie WOW door Theo van de Gazelle, voorzitter Water Ontmoet Water

16.00 uur  Bekendmaking winnaar YPN Challenge en prijsuitreiking en vertoning films genomineerden WOW-prijs met prijsuitreiking

16.30 Afsluiting door dagvoorzitter

16.45 Borrel

IJsseldelta

 

Bijeenkomst Ambtelijke Trekkers Apeldoorn

Elkaar kennen en herkennen in de waterketen

Graag nodigen we je uit voor onze inspirerende "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in de Apeldoorn. Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ambtelijke ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op 1 september 2015, van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 uur                Inloop
13.30 uur                Opening
13.40 uur                Monitoring update 
14.40 uur                Pauze

15.00 uur                Samenwaw community:

 • "over de streep" ingaan op samenwerkings-thema's
 • Ronde tafels; investeringen & operationale taken
 • Terugkoppeling ronde tafels
16.15 uur  Einde programma en borrel

 

Locatie
Theater en Congres Orpheus in Apeldoorn, ligt aan de rand van het Apeldoornse stadscentrum en is uitstekend bereikbaar, zowel met eigen vervoer als met het openbaar vervoer, klik hier voor een routebeschrijving.

Voor het navigatiesysteem:

Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de parkeergarage Orpheus:

Soerenseweg 10, 
Apeldoorn (7314 CD)

Openbaar vervoer
In de buurt van Orpheus bevinden zich diverse bushaltes. Kijk op www.9292.nl voor actuele reistijden voor het openbaar vervoer.

Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande link. 

Hartelijke groet,

Martijn Klootwijk
Samenwerken aan Water
 

Aanmelden

 

Bijeenkomst Ambtelijke Trekkers

Samenwerkingskansen in de waterketen; gemeente, waterschap & drinkwater

PLF_1194

Graag nodigen we je uit voor onze inspirerende "Samenwerken aan Water" bijeenkomst in de Breda. Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ‘trekkers’ van alle werkeenheden. Het symposium vindt plaats op 17 juni 2015 van 13.00 tot 16.30 uur. 

In deze bijeenkomst wordt rond het thema Waterkwaliteit nagedacht over de rol van de drinkwaterbedrijven in het Bestuursakkoord rond zinvolle samenwerkingsthema’s. Neem dus gerust een drinkwater collega mee naar deze bijeenkomst.

Het programma ziet er als volgt uit:

12:30 uur                Inloop met broodjes
13.00 uur                Opening

Presentaties en dialoog:

Mogelijkheden voor samenwerking met waterbedrijven, vanuit optiek waterbeheerder
Ton Ruigrok, Rivierenland 

 

Gezamenlijke hydrologische modellering (waterschap, drinkwaterbedrijf en provincie), voorbeeld Ibrahym
Nila Taminiau, Peel en Maasvallei


Grondwatermeetnet gemeenten in beheer van drinkwaterbedrijf
Frank Verwijmeren, Brabant Water

Waterbedrijven doen heel veel om de drinkwaterkwaliteit hoog te houden, wat doen ze eigenlijk?
Hein de Jonge, Dunea

16.00 uur;  Ontmoeting
Einde programma en borrel in cafe op de Markt

 

Locatie
Lutherse Kerk
Veemarktstraat 11 (vooringang)
Stadserf 3 (achteringang)
Breda
Route


Aanmelden
Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via onderstaande knop. Verhinderd? Ook dan vernemen we dat graag van je via onderstaande knop. 

Aanmelden

WOW Bijeenkomst Risicomanagement: 'risk & compliance', 'vertrouwen van de organisatie'

RISICOMANAGEMENT HAARLEM 9-6-2015

Op dinsdag 9 juni is er een bijeenkomst van de vakgroep risicomanagement. Deze middag gaan we uitgebreid in op risicomanagement en control. Hoe maken verschillende kleine en grote organisaties de verbinding tussen risicomanagement, projectcontrol en concerncontrol?  
Het programma biedt presentaties, maar ook ruimte voor discussie en netwerken met vakgenoten.
 
12.30-13.00 uur Inlooplunch

13.00-13.30 uur Opening bijeenkomst door dagvoorzitter Chris de Vries, directeur provincie Noord-Holland en bestuurslid platform WOW

13.30-14.15 uur 'Projectcontrol vs concerncontrol?' - presentatie Jan Hein van Beers, bedrijfscontroller RWS Midden-Nederland

14.15-15.00 uur 'Projectcontrol vs concerncontrol?' - presentatie door Gerhard Dijkhuis, projectcontroller provincie Noord-Holland

15.00-15.15 uur Pauze

15.15-16.15 uur Netwerkactiviteit

16.15-16.30 uur Afronding van de middag

16.30-17.00 uur Borrel

Doelgroep: Risicomanagers, managers projectbeheersing en controllers van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden.

Datum: Dinsdag 9 juni 2015, vanaf 12.30 uur inlooplunch.

Locatie: Philharmonie, Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem

Kosten: Geen

Aanmelden

Intervisiediner: Samenwerking in de Watercyclus

Bijeenkomst georganiseerd door KNW

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) het BestuursAkkoord Water (BAW) ondertekend. Doel van het BAW is om doelmatig te blijven zorgen voor veiligheid tegen overstromingen, een goede kwaliteit water en voldoende zoet water. De visitatiecommissie heeft in december 2014 haar eindoordeel geveld: de partijen gaan in 2020 bijna de beoogde besparingen realiseren.

Meer informatie

Watercoalitie Event Breda

Thumb _159__news _detail

Op woensdag 22 april vindt in samenwerking met de gemeente Breda en het Waterschap Brabantse Delta een Watercoalitie-event plaats in Breda. Onder het motto ‘op zoek naar (nieuwe) coalities’ biedt het event een kennismaking met de Watercoalitie. De meeste tijd maken we vrij voor het zoeken naar nieuwe verbindingen en het verstevigen van de bestaande. De nadruk ligt daarbij op verbindingen in Breda en de regio daaromheen. 

Het event vindt plaats bij Strand Binnen op de Tramsingel 48c te Breda.
Inloop start om 16.30 uur en we eindigen om 20 uur. Er wordt avondeten geserveerd.
Je kunt je inschrijven via deze link.

Over de watercoalitie
De Watercoalitie brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. Door slimme combinaties levert de watercoalitie een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave in het waterbeheer. Dit alles in plaats van “vervelende” wetten en regels, met minder inspanning ontstaat daardoor een beter resultaat.

www.watercoalitie.nl

LEF bijeenkomst “Samenwerken aan Water”

 32a 6e 9cf -ca 68-4984-a 7dd -cb 7ed 6d 7f 551

Samenwerken aan Water: Van plan naar actie

15 april 2015 | 9.30-16.30 uur

LEF future center Rijkswaterstaat
Gebouw Westraven | Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht | Route

Hebben we lef? Durven we nu echt aan de slag. Hoe komen we van plannen naar echte actie in de samenwerking in de afvalwaterketen? Hoe kom je tot werkelijke samenwerking in de praktijk? Laat je inspireren door de deelnemers met good practices van samenwerking van binnen en buiten de sector en krijg inzicht in mogelijke obstakels voor samenwerking. Neem jij ook deel aan interactieve sessies in een verrassende omgeving?

De werkgroep ondersteuning Samenwerken aan water organiseert in samenwerking met LEF future center Rijkswaterstaat een interactieve dag om antwoorden op deze vragen te vinden waarmee je je eigen samenwerking kun versterken. LEF is gericht op het doorbreken van denk- en gedragspatronen. Het belooft daarom een gevarieerd programma te worden waar we aan de hand van verschillende thema’s zeer actief aan de slag gaan. Hiervoor willen we jou graag uitnodigen.

Programma
09.30 – 10.00  Inloop met koffie en thee
10.00 – 12.30  Inleidingen, inspiratie, good practices, waar staan we nu?
12.30 – 13.15  Coaching-lunch
13.15 – 14.45  Festival van Obstakels
14.45 – 16.00  Sparren voor acties, inzichten, conclusies
16.00 – 16.30  Borrel: Wat neem je mee?

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor alle betrokkenen in de samenwerking in de waterketen; medewerkers van gemeentes, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Deze groep krijgt voorrang op de inschrijving. Ook zijn contactpersonen van onderzoeksinstituten, adviseurs en bedrijven zeer welkom. Er is ruimte voor 100 deelnemers.

Aanmelden

Wil je ook deelnemen aan deze inspirerende dag? Meld je dan aan via onderstaande link. 

Aanmelden

 

WoW Bijeenkomst

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst Samenwerking in de afvalwaterketen. Samen optrekken in de afvalwaterketen (kennis delen en samen zoeken naar oplossingen tegen de maatschappelijke laagste kosten) verbetert de relatie tussen de verschillende instanties, komt de kwaliteit ten goede en reduceert kosten.

De gemeente Veghel organiseert samen met Water Ontmoet Water (WOW) deze bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar.

Programma

12.00-12.30 uur Inloop en lunch

12.30-13.00 uur Welkom door Eja Praasterink, afdelingsmanage Ruimte, gemeente Veghel

13.00-14.00 uur Afvalwaterproces Friesland Campina DMV en Mars

14.00-14.10 uur Pauze

14.10-15.10 uur Energiefabriek ’s-Hertogenbosch

15.10-15.20 uur Pauze

15.20-16.15 uur Discussietafels

-   Zuivering van afvalwater op locatie versus ongezuiverd afvoeren

-   Hergebruik afvalwater cq terugwinnen afvalstoffen

-   Warmteonttrekking uit het afvalwater

16.15-16.45 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16.45-17.15 uur Borrel

Tussen 13.00 en 15.10 uur worden enkele voorbeelden besproken  van Friesland Campina DMV en Mars waar het afvalwaterproces kansen biedt voor bijvoorbeeld het onttrekken van warmte/energie, de terugwinning van grondstoffen en de vermindering van het aantal vervuilingseenheden. Ook wordt het proces toegelicht om te komen tot de zogenaamde ‘Energiefabriek’, waaraan in de gemeente ‘s-Hertogenbosch in nauw overleg tussen bedrijven, de gemeente en het waterschap wordt gewerkt. Bij de Energiefabriek wordt de energie die gewonnen wordt bij het zuiveringsproces van het afvalwater afgenomen door onder andere de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Heineken bierbrouwerij.

Praktische informatie

Datum: donderdag 19 maart 2015

Tijd: 12.00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie: CHV Noordkade, NCB-Laan 52A, 5462 GE Veghel

Kosten: geen

Aanmelden

Netwerkdag Water en Ruimte

De Netwerkdag Water en Ruimte die in het kader van het Jaar van de Ruimte in de middag van 17 maart wordt georganiseerd, gaat over samenkomende water en ruimte belangen.

David van Zelm van Eldik zit als oud deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (Deltaprogramma) en nu projectleider van de Rijks Omgevingsvisie de middag voor. Hij kent beide werelden.

Rijksadviseur Landschap en Water Eric Luiten zal zijn visie geven op de toekomst van Nederland, waterland. Het landschap van onze kleinkinderen, hoe moet dat eruit gaan zien. Welke opgaven en sectoren kunnen of moeten allemaal gecombineerd worden? Wordt er ergens een plank misgeslagen?

De rol van water in de afgelopen decennia

We kijken ook terug naar de rol die het water speelde in de afgelopen decennia en hoe dit zich nu manifesteert in stad en land. Welke initiatieven en innovaties (in beleid én ontwerp) dragen bij aan het vinden van gedeelde belangen? Hiermee gaat u mede zelf aan de slag in deelsessies.

Meer info

In gesprek met de markt

Op 17 maart organiseert het GWW Inkoopplatform (PIANOo, WOW en anderen) de themamiddag 'In gesprek met de markt'. Nadruk van de bijeenkomst ligt op de contacten met de markt in de precontractuele fase.

Doel
Doel van de middag is tweeledig. Enerzijds willen we het inzicht bij overheidsinkopers vergroten in de wijze waarop de 'relatie tussen inkopende overheidsorganisaties en de markt' kan worden onderhouden en geoptimaliseerd. Anderzijds willen we laten zien wat een kwalitatief goede structurele relatie met de markt aan waarde voor uw organisatie kan opleveren. Tijdens de middag zal de relatie zowel vanuit het gezichtspunt van de overheid als vanuit de markt worden belicht.


Onderwerpen tijdens deze middag zijn:
Toelichting hoe het structurele gesprek met de markt zich de afgelopen jaren bij Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld. Daarbij zullen, onder andere, marktdagen, structurele contacten met brancheverenigingen en aannemers en het belang van samenwerking met de markt aan de orde komen. Presentatie van de resultaten van een onderzoek van PIANOo naar marktconsultaties.
Ervaringen uit twee marktconsultaties van overheidsorganisaties worden gedeeld.
Vertegenwoordigers van de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland geven inzicht in hetgeen voor hen belangrijk is in de relatie met overheden. Besproken worden vraagstukken als 'hoe kunnen markt en overheid elkaar versterken', 'wat is belangrijk voor de markt in de relatie met de overheid' en 'do's en don'ts' bij marktconsultaties uit het oogpunt van de markt.

Datum en locatie
Datum : 17 maart 2015 van 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Meeting Plaza in Hoog Catherijne, Godebaldkwartier 20 3511DX te UTRECHT

Inschrijven

 

Meer informatie
www.platformwow.nl


Vragen of ideeën?
Mail naar info@platformwow.nl of bel met Ariea Vermeulen (06-52354181) of Kim Hofhuis (06-46382170).

Waterinfodag

De jaarlijkse ontmoetings-, kennisdelings- en inspiratiedag over de informatievoorziening in de watersector.

Slider

Doelstelling

De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities.

Doelgroep

De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden(waterschappen, gemeenten, provincies, Rijk), bedrijven, waterleidingbedrijven, kennisorganisaties en onderwijs die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector:  informatie/ICT/Geo-deskundigen, data-inwinners en -beheerders; gebruikers van data en informatiesystemen, project-, programma- en procesmanagers.

http://waterinfodag.nl/

Bijeenkomst “Doelmatigheid in de watersector”

"Doelmatig" is een populaire term in de watersector. Bij Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven wordt er hard gewerkt om de doelmatigheid te verhogen. Dit onder meer door de afspraken in het Bestuursakkoord Water. Natuurlijk is waterveiligheid anders dan drinkwater en zijn waterketen en watersysteem niet overal te vergelijken. Maar omdat het om één sector gaat ligt het voor de hand dat we goed naar elkaar kijken in onze zoektocht naar doelmatigheid.

KNW Leden gratis, Niet-leden: €25,-

De themagroep Doelmatigheid en Kosteneffectiviteit van KNW wil dit leren van elkaar in de watersector stimuleren. Daarom wordt op 12 februari de bijeenkomst "Doelmatigheid in de watersector" georganiseerd.

Programma


15:30-15:45 Plenair: opening en kennismaking met de themagroep
15:45-16:10 Doelmatigheidsdenken in de energiewereld: Ronald Hopman (commercieel directeur, Dalkia)
16:10-16:55 parallel sessies:
Sessie 1: Doelmatige afvalwaterketen
- Beleidsmatige aspecten: Martijn Klootwijk (elementmanager stedelijk water, gemeente Breda)
- Intrumenteel: Robert van Cleef (eigenaar, Sterk consulting)
Sessie 2: Doelmatige waterveiligheid
- Beleidsmatige aspecten: Harm Kupers (Secretaris-directeur, waterschap Hunze en Aa's)
- Instrumenteel: Jarl Kind (Senior economist, Deltares)
16:55-17:10 Discussie in groepen van 4-6 personen: wat viel op, overeenkomsten, verschillen, leerpunten?
17:10-17:25 Pauze
17:25-17:45 Terugkoppeling discussies
17:45-18:00 Samenvatting en afronding
18:00-18:30 Napraten + klein hapje

Lees meer

Bijeenkomst Duurzaamheid WOW

WOW Noord-Holland organiseert op 29 januari een bijeenkomst met het thema Duurzaamheid

Het doel van de dag is om deelnemers handvaten te bieden en echt te laten beleven wat het is om het duurzaamheidproces te integreren in het werk. Vanuit de aanpak duurzaam GWW is gekozen voor een uniforme benadering en een beperkt aantal instrumenten. Op deze dag gaan we met de instrumenten uit deze aanpak aan de slag. Hiervoor zijn een tweetal praktijkcases omschreven:

1. over het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waterkering Den Oever, door Marjoke Hoeve, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)

2. over de aanleg van nieuwe wegen in Noord-Holland door de provincie Noord-Holland

Gedurende de dag krijg je zo antwoorden op vragen als: Hoe stel je duurzaamheidsambities vast voor thema's als leefomgeving, energie of mobiliteit? Hoe zorg je dat win-winsituaties ontstaan? Hoe kun je de duurzaamheidseffecten kwantitatief inzichtelijk maken en hoe kun je energiebesparing in de hele keten stimuleren?

Inspiratie
Daarnaast krijg je tijdens de bijeenkomst ook de nodige inspiratie van een enthousiasmerende key-notespreker. En tijdens twee pitch rondes praten collega's van diverse overheden je graag bij over hun concrete successen op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer

Bijeenkomst ambtelijke trekkers Dordrecht

Graag verwelkomen wij u op 21 januari in Villa Augustus te Dordrecht voor de volgende ambtelijke trekkers bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het ontwikkelen van visie en spreken we elkaar over de monitoring. 

Programma
12.30 uur   Inloop met broodjes
13.00 uur   Welkom
13.15 uur   Een andere kijk op programmamanagement: visie en commitment, sturen op samenhang
15.00 uur   Pauze
15.10 uur   Doelen, doelrealisatie en monitoring
16.00 uur   Borrel in restaurant

Doelgroep
Ambtelijke trekkers afvalwaterketen

Locatie
Villa Augustus
Oranjelaan 7,
3311 DH Dordrecht
Route

We hopen dat u 21 januari 2015 aanwezig bent in Dordrecht. 
Een twintigtal mensen heeft zich al aangemeld voor deze bijeenkomst.
U nog niet? Aanmelden kan via deze link

‘De Weg van het Water – De afvalwaterketen van de toekomst’


De Unie van Waterschappen nodigt voorzitters, secretarissendirecteuren en leden van de Commissie Waterketens en emissies uit om deze dag in hun agenda te reserveren. Het congres is daarnaast gericht op management en beleidsstrategen in de afvalwaterzuivering en bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en bedrijfsleven.

Schrijf u direct in voor het congres.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rafaël Lazaroms van de Unie van Waterschappen.

Water ontmoet Water bijeenkomst

Samen optrekken in de afvalwaterketen (kennis delen en samen zoeken naar oplossingen tegen de maatschappelijke laagste kosten) verbetert de relatie tussen de verschillende instanties, komt de kwaliteit ten goede en reduceert kosten.

De gemeente Veghel organiseert samen met Water Ontmoet Water (WOW) deze bijeenkomst om daarmee de kansen in beeld te brengen die samenwerking biedt voor de diverse partijen: voor de lozer, de gemeente en de zuiveraar.

Programma

Tussen 13.00 uur en 15.00 uur worden enkele voorbeelden besproken van Friesland Campina DMV en Mars waar het afvalwaterproces kansen biedt voor bijvoorbeeld het onttrekken van warmte/energie, de terugwinning van grondstoffen en de vermindering van het aantal vervuilingseenheden. Ook wordt het proces toegelicht om te komen tot de zogenaamde ‘Energiefabriek’, waaraan in de gemeente ‘s-Hertogenbosch in nauw overleg tussen bedrijven, de gemeente en het waterschap wordt gewerkt. Bij de Energiefabriek wordt de energie die gewonnen wordt bij het zuiveringsproces van het afvalwater afgenomen door onder andere de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Heineken bierbrouwerij.

Praktische informatie

Datum: donderdag 20 november 2014
Tijd: 12.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: CHV Noordkade, NCB-Laan 52A, 5462 Veghel
Kosten: Geen

Aanmelden

Samenwerken aan water bijeenkomst Rotterdam

De volgende Samenwerken aan Water-bijeenkomst is gepland in Rotterdam, in het hoofdkantoor van Evides.
Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 oktober van 12.30 tot 16.00 uur. Je bent welkom vanaf 12.00 uur voor een broodje.

Programma:

12:00 uur
inloop met lunch
12:30 uur
bezoek drinkwaterproductielocatie Evides
13:20 uur
welkom bij Evides door Jelle Roorda    
13:50 uur
presentatie Jos Frijns (KWR):
Kenniscoproductie voor de maatschappelijke uitdagingen van de watersector   

14:20 uur pauze

14:30 uur
actuele dialoog: afronding proces visitatiecommissie,
recente samenwerking met de drinkwaterbedrijven
15:15 uur 
presentatie Henk van der Linden (PWN):
Hoe kunnen de drinkwaterbedrijven doelmatig aansluiten bij de samenwerking?
Over mee-koppelen en keten-denken!
16:00 uur
afsluiting en borrel 

Locatie

Evides
Schaardijk 150,
3063 NH Rotterdam

Routebeschrijving

Aanmelden

Meld je vandaag nog aan voor deze bijeenkomst via deze link

Verhinderd? Ook dan vernemen we dat graag van je.

p.s. voor het bezoek aan de drinkwaterproductielocatie verzoeken we om je identiteitskaart mee te nemen.

Ambtelijke Trekkersbijeenkomst

Samenwerken aan Water" bijeenkomst 
Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ‘trekkers’ van alle werkeenheden.

Thema: Alleen is ook maar alleen

Locatie raadszaal gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Tijd: 12:00 – 16:30 uur

Programma:  

12:00 uur  Inloop met lunch

12:30 uur Openingswoord wethouder Amersfoort; M. (Menno) Tigelaar

12:35 uur Opening Guy Henckens / mededelingen 

12:50 uur Beheer en onderhoud, hoe gaan we hiermee om in de samenwerking?

 • presentatie H. Soffner, trekker AS50
 • dialoog

13:45 uur Pauze

14:00 uur Actuele dialoog

Gespreksleider: Ruud van Esch
Thema’s:

 • Bezoek visitatiecommissie aan koplopers
 • Nieuw aan te leveren gegevens en reactie op uitvraag UvW/VNG

14:45 uur Denkstappenmodel 

 • Het denkstappenmodel door Arjan Messelaar, projectleider Stowa/Rioned
 • Implementatie van het denkstappenmodel door Robin Bos, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Vragen
 • Heroverweging SWWB door Bas Hoefeijzers, werkgroep SWWB
 • Dialoog
 • afsluiting Guy Henckens

16.00 uur Napraten in stadsbrouwerij
"De Drie Ringen", Kleine Spui 18, Amersfoort (3 minuten lopen vanaf raadzaal)

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Bestuurlijke bijeenkomst Zwolle

De burger wil ook in de toekomst een redelijke prijs voor droge voeten en het verwerken van afvalwater. Recent benadrukte Karla Peijs van de Visitatiecommissie Waterketen dat nog eens. Dat maakt het doel van samenwerking in de afvalwaterketen heel concreet. Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in die samenwerking. Daarom nodigen we u graag uit voor de bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan water’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u op een inspirerende manier hierover van gedachten wisselen. 

Nog even kort de geschiedenis: in het Bestuursakkoord Water (2011) staan afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beoordeelt de Visitatiecommissie Waterketen hoe de samenwerking vordert. En of de afspraken worden uitgevoerd. Dat doet ze ook om achterblijvende regio’s te stimuleren en ‘best practices’ van voorlopers uit te dragen. Vóór 1 januari 2015 presenteert de commissie haar rapport aan de Tweede Kamer.

Al heel wat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw en vruchtbaar samen. Daar zijn goede vorderingen in de uitvoering van afspraken over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Op www.samenwerkenaanwater.nl staan veel ‘best practices’ en goede initiatieven. Maar er zijn ook regio’s die achterblijven. Voor die regio’s dringt de tijd om de doelstellingen te kunnen halen. En in de regio’s waar de samenwerking al best goed gaat, is vaak nóg meer winst te boeken.

Naar de aanmeldpagina

Programma

9.30 uur                          Inloop & koffie

10.00 – 10.15 uur          Welkom: Wethouder F. Van As, samen met Wethouder M. Ekker van Kampen. 

10.15 – 10.30 uur          Beschouwende inleiding dhr B. v/d Weerd

10.30 – 11.00 uur          Toelichting kernteam op brief visitatiecommissie; Hein van Stokkom en Gert Dekker

11.00 – 11.20 uur          Reacties / interactie

11.20 – 11.25 uur          Vooruitblik op handelingsprespectief

11.25 – 11.40 uur          Pauze

11.40 – 12.20 uur          Hoe nu verder? Discussie met de zaal

12.20 – 12.30 uur          Conclusie & slotwoord: W. Ginjaar, namens de Unie van Waterschappen

12.30 – 13.30 uur          Lunch en napraten

 

Locatie

Stadhuis Zwolle,

Grote Kerkplein 15,

8011 PK Zwolle.

 

Naar de aanmeldpagina

Bestuurlijke bijeenkomst Den Bosch

De burger wil ook in de toekomst een redelijke prijs voor droge voeten en het verwerken van afvalwater. Recent benadrukte Karla Peijs van de Visitatiecommissie Waterketen dat nog eens. Dat maakt het doel van samenwerking in de afvalwaterketen heel concreet. Het is dus belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in die samenwerking. Daarom nodigen we u graag uit voor de bestuurlijke bijeenkomst ‘Samenwerken aan water’. Tijdens deze bijeenkomst kunt u op een inspirerende manier hierover van gedachten wisselen. 

Nog even kort de geschiedenis: in het Bestuursakkoord Water (2011) staan afspraken over regionale samenwerking in de afvalwaterketen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu beoordeelt de Visitatiecommissie Waterketen hoe de samenwerking vordert. En of de afspraken worden uitgevoerd. Dat doet ze ook om achterblijvende regio’s te stimuleren en ‘best practices’ van voorlopers uit te dragen. Vóór 1 januari 2015 presenteert de commissie haar rapport aan de Tweede Kamer.

Al heel wat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw en vruchtbaar samen. Daar zijn goede vorderingen in de uitvoering van afspraken over kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. Op www.samenwerkenaanwater.nl staan veel ‘best practices’ en goede initiatieven. Maar er zijn ook regio’s die achterblijven. Voor die regio’s dringt de tijd om de doelstellingen te kunnen halen. En in de regio’s waar de samenwerking al best goed gaat, is vaak nóg meer winst te boeken.

Naar de aanmeldpagina

Programma

12.00 uur                      Inloop & broodje

12.30 – 12.45 uur          Welkom door mevrouw H. Roorda, namens de Unie van Waterschappen

12.45 – 13.00 uur          Beschouwende inleiding Breunis v/d Weerd

13.00 – 13.30 uur          Toelichting kernteam op brief visitatiecommissie; Hein van Stokkom en Gert Dekker

13.30 – 13.50 uur          Reacties / interactie

13.50 – 13.55 uur          Vooruitblik op handelingsprespectief

13.55 – 14.10 uur          Pauze

14.10 – 14.50 uur          Hoe nu verder? Discussie met de zaal

14.50 – 15.00 uur          Conclusie & slotwoord: mevrouw I. Adema, namens VNG

15.00 – 16.30 uur          Borrel en napraten

 

Locatie

Stadhuis Den Bosch, Markt 1 te Den Bosch. 

 

 Naar de aanmeldpagina

Werkbezoek ambtelijke trekkers

Onze volgende trekkersbijeenkomst is gepland op een bijzondere locatie in Amsterdam. Waternet zal als gastheer fungeren en ons ter plekke haar innovatieve zuiveringsproces presenteren. Daarnaast is er aandacht voor visitatie en investeringsbeslissingen.

Doelgroep van deze bijeenkomst zijn de ‘trekkers’ van alle werkeenheden. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 juni van 12.00 tot 16.30 uur. Je bent welkom vanaf 11.30 uur en voor lunch wordt gezorgd.

Programma 18 juni 2014:
11.30 uur inloop met broodjes
12.00 uur presentatie Waternet inclusief praktijkbezoek
14.00 uur dialoog; visitatie en investeringsbeslissingen
16.00 uur borrel in restaurant

 

F 6a 0e 62a -32c 5-44a 9-a 981-30a 5bf 324bde

Locatie

Waternet
Australiëhavenweg 15
1046 BS Amsterdam

Parkeren

U kunt het beste parkeren op het terrein van het nabijgelegen restaurant aan de overzijde;

Restaurant "Bij Marjan"
Australiëhavenweg 112
1046 BR Amsterdam

Openbaar vervoer

Vanaf NS station Amsterdam Sloterdijk kunt u met bus 82 reizen (10 minuten) richting bushalte Westpoortweg nabij de zuivering of ca. 4 km fietsen met een OV-fiets.

 

Studiedag Regenwateroverlast 2014

Hoe ver moeten we gaan in het investeren in maatregelen om regenwateroverlast nu en in de toekomst tegen te gaan? Dit is een kernvraag in het huidige stedelijke waterbeheer.

In het boek De aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied delen ruim twintig auteurs van adviesbureaus, gemeenten en bedrijven hun inzichten, benaderingen en aanpakken. Een scala aan analysemethoden, modelontwikkelingen en maatregelen op gebied van berging, afvoer, ruimtelijke inrichting en in en om de woning komen aan bod. Een bundel met state of the art methodologische ontwikkelingen en praktische voorbeelden voor het omgaan met hevige buien. U hoeft de extreme bui niet meer af te wachten, maar u kunt met dit boek nu al ervaring opdoen.

Naar aanleiding van deze publicatie en organiseert Stichting RIONED op 5 juni 2014 een studiedag voor begunstigers over De aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied, met als thema de stand van zaken en hoe nu verder. Sprekers die hun medewerking al hebben toegezegd zijn Prof Guus Stelling, het brein achter de ontwikkeling van 3DI en Geert Lenderink van het KNMI, de specialist in Future Weather die uitleg geeft over de nieuwste klimaatscenario's.

IFAT

IFAT is World's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Management. IFAT ENTSORGA has set the right course for the future. IFAT revolves around state-of-the-art know-how-just one of the reasons it is so popular among visitors. As a result, it offers you a number of opportunities to network at the international level. Thanks to its unique programme of supporting events, IFAT is a trade fair of opinions, findings, experiences and visions. The forums are platforms for company presentations, panel discussions, country specials, technical discussions and special events. Trade associations and manufacturers will hold practice-oriented live demonstrations of machines and systems at the open-air site.

Additional information can be found at the IFAT website

Down the drain 2014

Down the drain! is sinds 2010 het jaarlijkse kennis- en carrière-event over urban drainage voor hbo-studenten, als het ware de RIONEDdag voor het hbo. Met Down the drain! laat Stichting RIONED jongeren kennismaken met de veelzijdigheid van en beroepsmogelijkheden in de sector. Vakcolleges, een werksessies en kennismaken met vakmensen zijn de basisingrediënten van deze inspirerende dag. Een must voor hbo-studenten in de watersector. En voor de vakwereld dé manier om zich te etaleren en  in contact te komen met aanstormend hbo-talent.

Luister naar enthousiaste verhalen uit het vakgebied, praat met vakmensen over jouw nieuwe stageplaats, werk samen aan een  interessante 'urban drainage' case en socialize met medestudenten uit heel Nederland.

Waar en wanneer?

Down the Drain vind plaats op dinsdag 22 april 2014, 9.15 tot 15.30 uur, Cinemec Ede
Lees het verslag, bekijk de foto's en de presentaties van 2013.

Voor wie?

HBO-studenten civiel, milieu, stedelijk water en verwante richtingen; voor wo studenten met belangstelling voor urban drainage.

Aanmelden?

De aanmelding gaat via jouw opleiding. Vraag er naar bij je docent.
Docenten ontvangen binnenkort informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure.

En net zo belangrijk:

Deelname is kosteloos.
Mogelijk krijg je extra studiepunten of credits als je deelneemt. Check bij je opleiding. 

Programma 

09.15 u Ontvangst
09.45 u Opening door Hugo Gastkemper (directeur Stichting RIONED)
09.50 u College 1: Aansluiting woning op riolering - John Evers (Kragten)
10.20 u College 2: Werken met bewoners - Hendrik Jan Teekens (Enschede)
10.50 u Pauze

11:10 u College 3: Watersysteem in Noord Nederland - Jan Gooijer (Hunze en Aa’s)
11:40 u RIONED innovatieprijs winnaar - Jacques van Ham (Drainvast)
11:55 u Werksessie: uitleg Urban Drainage case - Harry van Luijtelaar (Stichting RIONED)
12:10 u Werksessie: aan de slag, studenten werken in groepen aan een case

12:30 u Lunch (tijdens de werksessie)
13:20 u Werksessie: inleveren resultaten
13.30 u Praktijk 1: Verticaal infiltreren, Theorie en praktijk - Mark Vlok (Wavin)
13:45 u Praktijk 2: Stresstest regenwateroverlast - Thomas Klomp (Hoogeveen)
14:00 u Praktijk 3: New Orleans - Nanco Dolman (RHDHV)
14:15 u Praktijk 4: Gemeente of adviesbureau - Almer de Jong (Apeldoorn)

14:30 u Vragen aan de vakmensen
14:45 u Werksessie: bespreken resultaten en prijsuitreiking, afsluiten dagprogramma
15:00 u Netwerken met vakwereld
15:45 u Einde bijeenkomst

Meer informatie op de website www.riool.net

 

Werkconferentie Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100

Tijd: 12:30 - 17:00

Locatie: Den Haag
Het ministerie van Economische Zaken organiseert een werkconferentie. In deze bijeenkomst kunnen mensen meedenken over de nadere invulling van de Natuurambitie. De bijeenkomst richt zich op het uitwerken van concrete dilemma's en vragen. Bijvoorbeeld: Hoe borgen we de internationale dimensie van de Natuurambitie? Wat is een optimale sedimentbalans in de Zuidwestelijke Delta. En welke kansen zijn er om economische functies aan de Natuurambitie te verbinden en te optimaliseren?

De opbrengst van de deelsessies vormt input voor de definitieve Natuurambitie Grote Wateren die in het voorjaar wordt vastgesteld door staatssecretaris Sharon Dijksma.

Cultuur = Asset management = Cultuur

Op 29 januari houdt KNW de bijeenkomst Cultuur = asset management = cultuur in Cruquius.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van de organisatiecultuur bij het implementeren en bedrijven van asset management. Het onderwerp wordt op drie manieren bekeken: asset management en de heersende organisatiecultuur, cultuur en management, en de eigen rol bij de organisatiecultuur: cultuur (b)en je zelf.

Doel is meer helderheid verschaffen over het onderwerp en het bewustzijn te vergroten over de eigen rol binnen de organisatiecultuur en de uitwerking hiervan op het al dan niet geslaagd implementeren en bedrijven van asset management binnen een organisatie.

 • Asset management & cultuur: een zegen of niet?
 • Bestaat het eigenlijk wel?
 • Heb ik er last van?
 • Wat is de beste cultuur?
 • Gaan we het morgen anders doen of blijft alles zoals het was?

Wij gaan op woensdag 29 januari 2014 met elkaar aan de slag om helderheid te krijgen over deze vragen. In een informatieve middag leren we cultuur te creeren, ermee om te gaan, maar vooral over hoe we er zelf in staan. Want cultuur ben je zelf!
 

Wij zijn voor deze gelegenheid te gast bij gemaal Cruquius aan de Cruquiusdijk 27 te Cruquius (Haarlemmermeer). Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding. De rondleiding start op deze dag om 13:00 uur.

Meer informatie
 

KNW Najaarscongres - ''De stad wordt nat'

Programma

09.15 uur    
Algemene Ledenvergadering KNW
10.00 uur
Inloop met koffie en thee voor congresdeelnemers
10.30 uur
Welkom door dagvoorzitter Jean Eigeman
10.40 uur
De Watertoets
Korte quiz door Cees-Anton van den Dool, Nelen & Schuurmans
10.50 uur
20 jaar stedelijk water: succesvol en no regret
Arie van der Vlies, oud-directeur Waterschap Hollandse Delta en adviseur GMB
11.10 uur
Nog eens 20 jaar no regret? 
Jeroen Langeveld, TU Delft / Royal HaskoningDHV

11.30 uur
Pauze en studentenintermezzo
11.50 uur
Benchmark rioleringszorg: de resultaten
Hugo Gastkemper, Stichting RIONED
12.10 uur
Uitreiking Scriptieprijs
Juryvoorzitter Jelle Roorda
12.25 uur
Lunch
13.30 uur
Stadshavens Rotterdam: een vernieuwende kijk op stedelijk water
Maarten Nijpels, Gemeente Rotterdam
13.50 uur

Parallelle werksessies*

 1. Water en de stedelijke leefomgeving, de watertoets voorbij
  Gert Dekker, Ambient Advies en Henny Schipper, waterschap Rivierenland
 2. Waar zijn wij nou eigenlijk helemaal mee bezig?
  Fons Nelen, Nelen & Schuurmans en Govert Geldof, Geldof CS
 3. Investeren in een betaalbare toekomst
  Cees-Anton van den Dool, Nelen & Schuurmans en Rob Visser, Aquame
 4. Waterketen: onderweg naar morgen
  Wouter Stapel, Royal HaskoningDHV
15.40 uur
De Watertoets deel 2
Cees-Anton van den Dool, Nelen & Schuurmans
16.00 uur
Oogst van de dag
16.15 uur
Netwerkborrel

*Parallelsessies
Klik hier voor meer informatie over de parallelsessiesDatum 29-11-2013
Prijs Leden: € 295,-
Niet-leden: € 395,-
Studenten / gepensioneerden: € 45,-

Aan het bijwonen van alleen de ALV zijn uiteraard geen kosten verbonden. U heeft dan geen toegang tot het congres.
Locatie RDM Campus Innovation Dock Baai 2, RDM Kade 59 (voorheen Heijplaatstraat 21, voor oudere navigatiesystemen), 3089 JR Rotterdam

 

Aanmelden kan via deze link

LEF bijeenkomst “Samenwerken aan Water” Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie

De fase van dialoog is in veel samenwerkingsinitiatieven in de waterketen goed op gang gekomen. In veel regio’s wordt concreet gewerkt aan het voorbereiden en plannen van maatregelen. Toch blijkt het soms lastig het tempo vast te houden en te komen tot het uitvoeren van concrete maatregelen. Herkent u dat?

Het centrale thema van het symposium samenwerken aan water op 3 oktober 2013 is daarom: “Denken en doen in de waterketen, tijd voor actie!” Het kernteam Samenwerken aan Water organiseert in samenwerking met LEF future center van Rijkswaterstaat een interactieve dag om handelingsperspectief de bieden waarmee je je eigen samenwerking kunt versterken.Als je steeds doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt. LEF is gericht op het doorbreken van denk- en gedragspatronen. Het belooft daarom een gevarieerd programma te worden, waarbij we aan de hand van verschillende thema’s actief aan de slag gaan.

PROGRAMMA:

Vanaf 9.00 uur 
Ontvangst in LEF, registratie, koffie/thee

9.30 uur
Opening
met welkom door mw. Karla Peijs, voorzitter visitatiecommissie
Actualiteit prestatiemonitor

10.20 uur
1e ronde workshops; keuze uit:

 • Een pakkend verhaal: hoe neem je mensen mee in jouw ideeën? "Goed idee, doen we niet." Dat is natuurlijk niet wat je wilt horen. Hoe krijg je wél een JA? Of op z'n minst een volgende stap? Om je idee aan de man te brengen, zul je het moeten verkopen. En dat is veel meer dan uitleggen wat het is. Het betekent dat je er zichtbaar in moet geloven, het idee van z'n beste kant moet laten zien, en, het allerbelangrijkste: aansluiten bij de belangen van je toehoorder. Want je kan nog zo prachtig zenden, het gaat erom dat de boodschap ontvangen wordt. In deze workshop leer je hoe je dat aanpakt.
 • Intervisie, zo gek nog niet! Intervisie is: op een methodische en gestructureerde manier in een kleine groep praten over werkvragen uit de praktijk van de deelnemende professionals. In intervisie richten we ons niet op de inhoudelijke kant van een onderwerp maar vooral op de ‘proces’kant. Meer het HOE dan het WAT dus. Dit intervisie zal zich altijd richten op hoe jij als persoon in dit vraagstuk handelt, invloed uitoefent, het aanpakt. En vooral hoe je dat zo effectief mogelijk kan gaan doen.
 • Op zoek naar de sleutel
  Zoals wij met elkaar samenwerken in de complexe omgeving van organisaties met elk hun eigen culturen, brengt enorme uitdagingen met zich mee. Wij kennen elkaar nu zo’n 3 jaar en we hebben al enorm veel bereikt. Toch moeten we blijvend ontwikkelen! Wat is dan de sleutel tot nog meer succes, nog meer samen als één team dingen bereiken? Hoe kunnen we de volgende stap zetten? In deze workshop gaan we met verschillende creatieve spelvormen op zoek naar die sleutel. Benieuwd naar jouw rol in die zoektocht? Meld je dan aan, en je gaat naar huis met jouw eigen sleutel!
 • Hoe zichtbaar zijn jouw resultaten? Kunnen we de voortgang in onze samenwerking meten? En waarom zouden we dat willen? In deze workshop onderzoeken we op welke wijze wij gezamenlijke KPI's kunnen ontwikkelen en inzetten om kritisch te blijven kijken naar onze samenwerkingsinspanningen'.
 • Versneller in het samenwerken In deze workshop ga je samen met een kenniscoach aan de slag met je eigen proces. Je maakt een quick-scan van je eigen case en neemt handvatten mee om het proces van samen-werken te versnellen.
 • Tips van de buren Bij "de buren", soms in een heel andere sector, zijn prachtige voorbeelden van duurzame samenwerking te vinden. Partijen die elkaar gevonden hebben, samen de schouders eronder hebben gezet en de (figuurlijke?) schop in de grond gestoken! Vraag je je wel eens af: "Hoe hebben ze dat toch gedaan?" en ook "wat kunnen we ervan leren voor ons eigen werk? Is hun aanpak te vertalen naar Samenwerken aan Water?" In deze workshop zijn een paar van "die buren" aanwezig om hun tips/feedback te geven en om mee te denken over jouw werk en project. Maak er gebruik van!

12.30 uur
Lunch

13.15 uur
Energiek intermezzo; Samenwerken 2.0

13.45 uur
2e ronde workshops; keuze uit:

 • Een pakkend verhaal: hoe neem je mensen mee in jouw ideeën?
 • Intervisie, zo gek nog niet!
 • Op zoek naar de sleutel
 • Hoe zichtbaar zijn jouw resultaten?
 • Versneller in samenwerken
 • Tips van de buren

16.00 uur
Afsluiting

Informeel netwerken/drankje/hapje

* bovenstaand programma is onder voorbehoud
 

Plaats: Utrecht

Symposium Samenwerken aan water

Het doel van de landelijke bijeenkomst is het bieden van inspiratie om de samenwerking verder vorm te geven, met andere woorden handelingsperspectief aan gemeenten en waterschappen te bieden. Handelingsperspectief wordt geboden door goede aansprekende voorbeelden te bespreken en de antwoorden op veelgestelde vragen te geven.

Plaats: Amersfoort
Meer informatie: Bekijk website 

Werkconferentie Bestuursakkoord Water 2013

Het doel van deze halve dag is het effectief delen van goede resultaten (best practices), het leren van concrete en meetbare succesfactoren en het verder brengen van uitdagingen en knelpunten. Natuurlijk hoort ook leggen van nieuwe contacten en verbindingen hierbij.

Plaats: Utrecht
Meer informatie: Bekijk website