Over ons

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.

Vragen over deze website?

Voor vragen of contact over deze website kunt u contact opnemen met de beheerders van de site via de formulieren onderaan iedere pagina. U kunt ook een email sturen.

 

Unie van Waterschappen
Postbus 93218
2509 AE  Den Haag
www.uvw.nl
(070) 351 97 51

 

VNG Logo _1200

VNG
Postbus 30435
2500 GK  Den Haag
www.vng.nl
(070) 373 83 93

 

IPO
Postbus 16107
2500 BC  ’S-GRAVENHAGE
www.ipo.nl
(070) 888 12 12

 

Vewin

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV  Den Haag
Postbus 90611
2509 LP  Den Haag
070 34 90 850
info@vewin.nl

 

Ministerie IenM
Postbus 20901 
2500 EX  Den Haag
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/

 

Links naar partners:

Water ontmoet Water

Watercoalitie

Ons Water