Routekaart afvalwaterketen

Fundamentele verandering

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben samen de schouders onder het visietraject gezet. Wij vinden deze routekaart heel belangrijk om u te laten zien wat we willen bereiken. Naar onze overtuiging verandert de afvalwaterketen fundamenteel. De ketenpartners leveren in 2030 een grote bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Waterschappen en gemeenten zetten afval om in schone grondstoffen en energie en schoon water. Onze visie past binnen de afspraken van de VNG en de UvW over samenwerking in de afvalwaterketen en bij het Bestuursakkoord Water. Zowel gemeenten als waterschappen spannen zich in voor vergroting van doelmatigheid en kwaliteit en vermindering van kwetsbaarheid.

Volop kansen

Het traject van de routekaart heeft een mooi resultaat opgeleverd. We zien volop kansen om duurzaamheid en doelmatigheid met elkaar te verbinden. Deze toekomst is al begonnen! De ketenpartners passen in de praktijk inmiddels verschillende concepten toe. Zo worden enkele energiefabrieken geëxploiteerd. Het duurt niet lang of er komen meer energiefabrieken bij. Ook zijn er experimenten met de grondstoffenfabriek. Diverse gemeenten zijn gestart met een lokaal energiebedrijf. De waterschappen sluiten zich aan bij deze ontwikkelingen. Zij benutten kennis vanuit de markt waar het kan.

Download de routekaart afvalwaterketen