Nieuws

Financi?le ondersteuning samenwerkingsprojecten

Het Rijk wil het bottom-up beleid in de waterketen faciliteren door “uitdagende en vernieuwende samenwerkingprojecten in de waterketen”, gericht op verhoging van doelmatigheid en transparantie, financieel te ondersteunen. Het begrip uitdagende en vernieuwende projecten mag breed worden geïnterpreteerd onder het motto: “alle bloemen moeten kunnen bloeien”. Lees meer

Noodmaatregelen garanderen veiligheid waterkering

Uit nader onderzoek van waterschap Aa en Maas blijkt dat er in het geval van extreem hoog water noodmaatregelen nodig zijn bij de dijk westelijk van Grave tot Overlangel (gemeente Grave, Landerd en Oss). Lees meer

Rioned opent 'rioolwebsite' voor publiek

Stichting Rioned heeft een website geopend met informatie voor rioolgebruikers. Op www.riool.info staat alles over de werking en het gebruik van het riool. Door middel van filmpjes wil de stichting het riool begrijpelijker maken voor de gebruiker. Lees meer

Duits waterhuis maakt drinkwater van afvalwater

In een nieuwe woonwijk in het Duitse Knittlingen bij Karlsruhe is op 12 oktober een waterhuis in gebruik genomen dat het regenwater en afvalwater uit de hele wijk verzamelt. Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Het resterende afvalwater wordt vermengd met het keukenafval in een anaërobe bioreactor verwerkt. Lees meer

Zwembad verwarmen met water van Friesland Foods

Friesland Foods, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Bedum gaan nader onderzoek doen naar de verwarming van het zwembad in Bedum met proceswater van Friesland Foods. Daartoe tekenen de drie partijen een intentieovereenkomst. Lees meer