Nieuws

Opening www.samenwerkenaanwater.nl

De website Samenwerkenaanwater.nl werd op 25 maart voor het oog van bestuurders van de waterketenpartners feestelijk geopend. De website ontsluit ruim 400 samenwerkingsprojecten en presenteert goede voorbeelden. Lees meer

Gemeente Abcoude werkt aan water

Water speelt een belangrijke rol in ons leven. We gebruiken water om te drinken, douchen, wassen, recreëren, de tuin te besproeien etc. De kwaliteit van het water, het hebben van voldoende water en het afvoeren van water vereist veel aandacht. Daarnaast vragen de recente voorspellingen over klimaatontwikkelingen om extra aandacht voor waterbeheer. Lees meer

Waterketen Gelderland

Wat gebeurt er in de praktijk op het gebied van samenwerking in de waterketen? Een mooi voorbeeld van een bottom-up-initiatief is het provinciebrede samenwerkingsverband ‘Toekomst Waterketen Gelderland' (TWG), waarin waterbedrijf Vitens participeert samen met Gelderse gemeenten, waterschappen en de provincie. Lees meer

Nieuw bestuur Groot Salland 'op stoom'

Het nieuwe algemeen bestuur (AB) van Groot Salland heeft in zeven bijeenkomsten volledige inzage gekregen in het beleid en de taken van het Waterschap Groot Salland. Afgelopen week vond de laatste sessie plaats waarbij de thema's ambassadeurschap en woordvoerderschap centraal stonden. Lees meer